Křesťany v USA rozděluje postoj ke globálnímu oteplování

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 08.03.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030006

Křesťanské církve v USA rozděluje vážný spor. Do konfliktu se dostali věřící, kteří přijali kolektivní odpovědnost za ekologické problémy současného světa a ultrakonzervativní skupiny, jejichž pohled je veskrze odlišný. Situaci ovlivnil i loňský skandál šéfa Národní asociace evangelikálů (National Association of Evangelicals, NAE) Teda Haggarda, který vedl nekompromisní boj proti právům homosexuálů a přitom sám tajně udržoval po tři roky poměr s homosexuálním prostitutem. Blamáž to byla o to horší, že Haggard si od prostituta kupoval drogy, obvinění zpočátku odmítal a snažil se ze všeho vylhat. Přiznal se teprve pod tíhou důkazů. Hodně to připomíná kauzu pražského biskupa Církve československé husitské Karla Bicana, který ovšem, na rozdíl od svého amerického bratra ve víře, ve své funkci setrval. Po odchodu Haggarda do ústraní se do vedení NAE dostal Leith Anderson. Ten v únoru 2006 podpořil prohlášení více než stovky evangelikálních pastorů a učitelů o tom, že klimatické změny jsou problémem, který je třeba řešit.

Křesťany v USA rozděluje postoj ke globálnímu oteplování. Na fotografii americký prezident George W. Bush. 17. ledna 2007 byl na tiskové konferenci ve Washingtonu představen dokument adresovaný současnému americkému prezidentovi, potenciálním kandidátům na příštího prezidenta a hlavním představitelům Kongresu. Pod text výzvy nabádající k zvýšené ochraně životního prostředí a k urychlenému řešení naléhavých globálních hrozeb - globálního oteplování, destrukce přirozených stanovišť, znečištění a vymírání druhů - připojilo svůj podpis 28 význačných osobností.

Vědce zastoupil například Dr. Eric Chivian, laureát Nobelovy ceny míru a ředitel Centra pro zdraví a globální ochranu životního prostředí (Center for Health and the Global Environment, CHGE) při Harvard Medical School, dále Dr. Rita Colwellová, slavná mikrobioložka z Marylandské univerzity a bývalá ředitelka Národní vědecké nadace (National Science Foundation, NSF), James Hansen, ředitel Goddardova institutu vesmírných studií (Goddard Institute for Space Studies, GISS) nebo Peter Raven, ředitel Botanické zahrady v Missouri (Missouri Botanical Garden, MBG).

Mezi církevními hodnostáři figuruje na prvním místě reverend Richard Cizik, víceprezident NAE pro státní záležitosti, s podpisem neváhal ani Joel Hunter, senior pastor Northland Church na Floridě nebo Cheryl Johnsová, učitelka Teologického semináře Boží církve (Church of God Theological Seminary).

Signatáři vyjádřili společné přesvědčení, že ochrana života na naší planetě je morální povinností a proto je třeba jednat dříve, než bude pozdě. V této věci není možné přijímat zjednodušující názory a dělit společnost na republikány a demokraty, liberály a konzervativce, na členy církve a ty ostatní.

"My všichni dýcháme stejný vzduch a pijeme stejnou vodu. Vědci a evangelikálové sdílejí hluboký mravní závazek k zachování tohoto vzácného daru, který byl dán nám všem," řekl jeden z hlavních autorů výzvy Dr. Eric Chivian.

"Velcí vědci jsou lidé s imaginačními schopnostmi. Proto jsou to lidé velké víry. Dokážeme si představit svět, ve kterém věda a náboženství spojily své síly, aby zvrátily degradaci stvoření. Nedopustíme jeho postupné zničení lidskou pošetilostí," dodal reverend Richard Cizik.

"Jestliže bude nynější zhoršování životního prostředí kvůli lidské činnosti i nadále pokračovat, podle nejlepších odhadů polovina na Zemi žijících druhů rostlin a živočichů do konce století vyhyne nebo bude kriticky ohrožena... Záchrana životního prostředí je záležitost, která oslovuje vědu stejně jako náboženství," uvedl nositel Pulitzerovy ceny Dr. Edward Wilson.

"Aby bylo možné se vyvarovat jasných a závažných nebezpečí, bude nutné během několika dalších dekád podstatně snížit emise CO2, do konce století asi o 80 nebo více procent," doplnil své předřečníky Dr. James Hansen.


Protiútok ultrakonzervativců

Jak se dalo čekat, zájem vůdců Národní asociace evangelikálů (NAE) o ekologii vzbudil nelibost ultrakonzervativních skupin. NAE totiž zastřešuje 45 tisíc křesťanských sborů o celkovém počtu 30 milionů členů. Široká a politicky velmi vlivná koalice má sice mnoho programových cílů, na nichž se všechny denominace shodnou, avšak postoj k ekologickým problémům a globálnímu oteplování bývá častým ohniskem sváru. Když Cizik v roce 2002 předložil svým spolupracovníkům v organizaci návrh věnovat větší pozornost klimatickým změnám, narazil na tuhý odpor. Řada evangelikálů spojuje globální oteplování s "levičástvím", "omezováním svobodného podnikání" a "populační kontrolou".

Je dobře známo, že názory prezidenta George Bushe jsou ovlivňovány lobbingem evangelikálních a dalších konzervativních křesťanských seskupení. Propojení Republikánské strany s evangelikály bylo v posledních letech velmi těsné a přehodnocení dosud skeptického pohledu NAE na klimatické změny by se mohlo odrazit i v reálné politice.

Křesťany v USA rozděluje postoj ke globálnímu oteplování. Na fotografii reverend Richard Cizik. Začátkem tohoto měsíce se v amerických sdělovacích prostředcích objevil otevřený dopis s podpisy více než 20 vedoucích činitelů NAE. Richard Cizik byl v pamfletu obviněn ze "zuřivé kampaně", která má "rozdělující a demoralizující" účinek. Neexistuje údajně žádný důkaz o tom, že by globální oteplování bylo způsobeno člověkem, nebo že by mu člověk mohl zabránit. Cizik a jemu blízcí lidé se prý odklonili od tradičních evangelikálních priorit, jako jsou potraty nebo homosexualita.

"Byli jsme svědky toho, jak Cizik a další využívají spory kolem globálního oteplování k posunu důrazu pryč od velkých mravních problémů naší doby," stojí v dopise.

Pisatelé zdůraznili, že není nutné vést kampaň proti ničení přírody nebo klimatickým změnám ale proti umělému přerušení těhotenství a sňatkům homosexuálů. Děti musejí být vychovávány k morálně nezávadnému chování a sexuální abstinenci. Funkcionáři, kteří nutí věřící, aby považovali globální oteplování za problém, by měli být umlčeni nebo zbaveni funkce. Pokud pan Cizik není schopen důvěryhodně zastupovat zájmy amerických evangelikálů, měl by neprodleně rezignovat.

Dopis podepsali mj. James Dobson, předseda organizace Zaměřeno na rodinu (Focus on the Family), Gary Bauer, bývalý kandidát na prezidenta a šéf organizace Americké hodnoty (American Values), Tony Perkins, hlavní představitel Rady pro výzkum rodiny (Family Research Council) a Paul Weyrich, diakon řecko-katolické církve, jeden z vůdců Nové pravice a předseda Nadace pro svobodný Kongres (Free Congress Foundation).

Prezident NAE Leith Anderson iniciativu rezolutně odmítl a svého spolupracovníka hájil. "Stojím za ním," řekl. Dopis se dostal do sdělovacích prostředků dříve, než byl doručen adresátovi. "Myslím, že to hovoří za vše," dodal šéf NAE.

"Já mluvím hlasem, který je autenticky evangelikální, o všech problémech, od svobody náboženského vyznání ve světě, přes soucit s chudými, až po pronásledování v Darfúru. A ano, péče o stvoření je jedním z těchto problémů," reagoval na dopis Cizik. Tato péče byla podle něj křesťanům přikázána v Bibli.


Popis k fotografiím: Na prvním snímku je současný americký prezident George W. Bush, na druhém snímku je reverend Richard Cizik.


Zpracováno podle:
- NAE (17.01.2007, Evangelical, Scientific Leaders Launch Effort to Protect Creation)
- Reuters AlertNet (17.01.2007, US scientists, evangelicals join global warming fight)
- CHGE (17.01.2007, Scientists and Evangelicals: Media Briefing Page)
- New York Times (03.03.2007, Evangelical’s Focus on Climate Draws Fire of Christian Right)
- Washington Post (03.03.2007, Evangelical Angers Peers With Call for Action on Global Warming)


Další zdroje:
- Christnet.cz (03.03.2007, Karel Bican i přes sexuální selhání zůstává biskupem husitské církve)
- Wikipedia (Evangelikalismus)
- Christian and Climate (Evangelical Climate Initiative)
- CHGE (Eric Chivian, M.D)
- NSF (Rita R. Colwell)
- NASA-GISS (James Hansen)
- Mobot.org (Peter H. Raven, Ph.D., Director)
- NAE (Executive Leadership)
- Northland Church (Dr. Joel Hunter)
- COGTS (Cheryl Bridges Johns)
- Focus on the Family (Dr. James Dobson)
- American Values (Gary L. Bauer)
- Family Research Council (Tony Perkins, President)
- NNDB (Paul Weyrich)
- Občanský institut (Paul M. Weyrich)
- Free Congress Foundation