Peruánský ledovec Qori Kalis roztaje do pěti let

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 24.02.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007020021

Ledovec Qori Kalis v peruánské části And ztratil za posledních 12 měsíců polovinu svého objemu a do pěti let se s největší pravděpodobností rozpustí. Na výročním zasedání Americké asociace pro vědecký pokrok (American Association for the Advancement of Science, AAAS) v San Franciscu to 15. února 2007 oznámil glaciolog a paleoklimatolog Lonnie Thompson ze Státní univerzity v Ohiu (Ohio State University). Qori Kalis je součástí vrcholového ledovce Quelccaya, který se rozprostírá na ploše 44 čtverečních kilometrů a je největším tropickým ledovcem na světě.

Ohio State University Okraj ledovce Qori Kalis se od roku 1963 posunul o 1100 metrů. V letech 1963 až 1978 ledová masa ustupovala v průměru o 6 metrů ročně, nyní je tento pohyb desetinásobně rychlejší.

Pod tajícím ledovcem se v roce 1991 začalo vytvářet hluboké jezero. Minulý rok v březnu se velký kus ledovce odlomil a spadl ze svahu do jezera. Po dopadu se část vody přelila přes okraj přirozené hráze a stekla dolů do údolí.

"Přecházel jsem přes louku, jež se nachází asi 30 kilometrů pod ledovcem Quelccaya, asi sedmadvacetkrát a teď poprvé jsem na ni uviděl usazený kal, důkaz o nedávné záplavové vlně," prohlásil Thompson a dodal, že ještě před deseti lety by se nic takového nemohlo stát. "Můžete vidět, že totéž se děje také v Himalájích, i tam ledovce ustupují a formují se vysokohorská jezera. Lidé dole v údolích teď čelí novému geologickému riziku."

Thompson se od poloviny 70. let pravidelně účastnil vědeckých výprav k ledovcům v různých světadílech. V posledních letech jen s nelibostí přihlížel politickým jednáním a neschopnosti dohodnout se na společném postupu proti globálnímu oteplování.

"Otázkou je, jak daleko to ještě necháme zajít, než podnikneme nějakou smysluplnou akci na omezení emisí. Jaký další důkaz ještě bude muset přijít?" položil si řečnickou otázku Thompson. "Ledovec na Kilimandžáru reaguje stejně jako ten na Mount Keňa nebo v pohoří Rwenzori a totéž se děje v Andách i Himalájích. Všeobecný ústup horských ledovců může být považován za nejjasnější důkaz globálního oteplování, protože je výsledkem působení mnoha klimatických proměnných. A co je nejdůležitější, neřídí se podle politického programu."

V roce 2001 Thompson předpověděl, že se sněhová pokrývka na vrcholu nejvyšší africké hory Kilimandžáro rozpustí do roku 2015. Nyní se domnívá, že jeho odhad byl příliš konzervativní.

Tropické ledovce mají klíčový význam pro místní ekosystém. Jsou zdrojem vody pro milióny lidí. I polovina vody v horní Amazonce pochází z ledovců. Až se zásoby ledu rozpustí, můžeme očekávat nepříznivé dopady na Amazonský deštný prales.

"Tyto ledovce mizí. Pokud byste žili na úpatí jedné z těchto hor, nezajímali byste se o to, proč se zmenšují, ale jen o to, že existují. Milióny lidí se budou muset přizpůsobit změnám, řada z nich se nejvíce dotkne nejchudších regionů zeměkoule," předpověděl Thompson.

Kolem roku 2003 bylo v ledovci Quelccaya nalezeno přes 50 vzorků roslinného materiálu starého zhruba 5 tisíc let. Nálezy by mohly být důkazem náhlé klimatické změny, k níž tehdy údajně došlo. (O tom více v článcích Klimatické katastrofy: historie se opakuje a Výzkum ledovců varuje před prudkou klimatickou změnou.)

"Před 5 tisíci lety žilo na planetě asi 300 milionů lidí. Nyní jich žije na zemském povrchu více než 6,5 miliardy. Pokud většině těchto lidí změníte podnebí, kam potom půjdou? Nyní mají méně možností, než tomu bylo tehdy," zamyslel se glaciolog.

Před 125 tisíci lety, kdy bylo na Zemi o několik stupňů tepleji než dnes, byla hladina oceánů o 6 metrů vyšší. Podle předpovědi IPCC se na teplotně podobnou úroveň dostaneme už v tomto století.

"To vzbuzuje otázku, zda neexistují určitá zpoždění v klimatickém systému, kvůli čemuž se zatím neprojevily změny mořské hladiny, ale nakonec k nim dojde," pokračoval Thompson. Poukázal přitom na narušování stability grónského ledového štítu.

Ledovec Jakobshavn na západě Grónska je nejrychleji se pohybujícím ledovcem na světě. Je na něj vázáno ohromné množství ledu - asi 6,5 procent z celkového objemu ledového příkrovu. V minulém desetiletí se rychlost jeho posunu zdvojnásobila.

"Hovoříme zde o obrovských kvantech ledu a vody, které se dostávají do oceánu v tomto jediném případě," poznamenal americký profesor.


A) Ústup peruánského ledovce Qori Kalis mezi lety 1963 a 2005. B) Grafické vyjádření úbytku sedmi ledovců v Andách. C) Fotografie dokumentují expanzi ledovcového jezera pod ledovcem Qori Kalis mezi lety 1978 a 2005.

A) Ústup peruánského ledovce Qori Kalis mezi lety 1963 a 2005.
B) Grafické vyjádření úbytku sedmi ledovců v Andách.
C) Fotografie dokumentují expanzi ledovcového jezera pod ledovcem Qori Kalis mezi lety
1978 a 2005.

Zdroj: Ohio State University (First Compilation Of Tropical Ice Cores Shows Two Abrupt...)Zdroje:
- Ohio State University (15.02.2007, Peruvian glacier may vanish in five years)
- Times Online (16.02.2007, Great Andean glacier 'will melt to nothing by 2012')
- CBC News (16.02.2007, Peru's glacier vanishing, scientists warn)
- Greenpeace ČR (19.02.2007, Velký andský ledovec se rozpustí do roku 2012)
- Mongabay.com (19.02.2007, Largest tropical glacier retreating at 200 feet per year in Peru)
- Ohio State University (Global warning)