Konec alpských ledovců nelze odvrátit, většina zmizí do 30 let

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 16.02.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007020015

Většina aplských ledovců zmizí podle konzervativních odhadů do poloviny 21. století, prognózy odborníků z univerzity v Innsbrucku posunují tento termín k roku 2037. A pokud se bude rychlost tání i nadále zvyšovat, je možné, že se tak stane ještě dříve. Tento proces je při současné koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře nevyhnutelný. 90 procent ledovců má rozlohu menší než 1 kilometr čtvereční, takže nemohou vydržet dlouho. O něco déle bude trvat zánik zaledněných míst v nadmořské výšce nad 4 tisíce metrů. Pouze největší alpský ledovec Aletschgletscher o rozloze 84 kilometrů čtverečních bude pravděpodobně díky své velikosti globálnímu oteplování odolávat ještě déle než 100 let.

Většina ledovců v Alpách roztaje do 30 let. Velikost alpských ledovců se zmenšuje každým rokem asi o 3 procenta, což představuje úbytek v tloušťce o jeden metr . V rekordně teplém roce 2003 ledovce ustoupily o 8 procent (2,5 metru).

"Pro ledovce je důležitá kumulace sněhu v zimě a chladné léto s ne příliš velkým táním," vysvětlil glaciolog Michael Zemp z Univerzity v Curychu. "Špatným rokem pro ledovce je suchá zima a horké léto. Právě takové podmínky letos očekáváme."

Mezi lety 1991 až 2004 se na našem kontinentu rozpustilo dvojnásobné množství ledu ve srovnání s předcházejícím obdobím dlouhým 30 let (1961-1990). "Všechny alpské ledovce mají v průměru mocnost 30 metrů. Jestliže bude tání pokračovat touto rychlostí, přestanou existovat nejpozději mezi lety 2030 až 2050 - s vyjímkou několika málo míst s vysokou nadmořskou výškou ve francouzských, švýcarských a italských Alpách," konstatoval Roland Psenner z Ekologického institutu Univerzity v Innsbrucku.

Někteří lidé nepovažují mizení trvalé sněhové pokrývky za nic mimořádného. Odvolávají se přitom na skutečnost, že v k rozpuštění alpských ledovců v uplynulých 10 tisíciletích už minimálně jednou došlo. Přední americký glaciolog Lonnie Thompson však takový argument odmítl s tím, že v minulosti ledovce ustupovaly v návaznosti na cyklické změny parametrů zemské oběžné dráhy, kdežto dnes máme co do činění s oteplováním způsobeným lidskou činností. "K oteplování dochází kvůli zvyšování skleníkových plynů v atmosféře," odpověděl Thompson.

Roland Psenner Ani Roland Psenner (na fotografii vpravo) nepovažuje podobné úvahy za opodstatněné. Poslední tání ledovců se odehrálo v době, kdy se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře pohybovala kolem úrovně 280 ppm (parts per million, částic na milion). Dnes je koncentrace CO2 blízká 385 ppm. "Dokonce i kdyby se nám podařilo udržet koncentraci CO2 na úrovni 385 ppm, což je nemožné, ledovce zmizí během jediné generace. Zánik ledovců je tak spíše otázkou času, než-li dalšího růstu teploty. Zmizí, i když udržíme podnebí takové, jaké je dnes," zdůraznil Psenner.

Nedostatek sněhu v evropských velehorách znemožní nebo značně omezí provozování zimních sportů. Zvýší se i riziko sesuvů půdy a kamení. V počáteční fázi je třeba se obávat záplav. Alpské státy by měly začít řešit problém s ochranou obyvatel v horských údolích. Psenner vyzval k zlepšení protipovodňových opatření a k uvážlivému nakládání s vodou v zemědělství.


Zdroje:
- National Geographic (23.01.2007, Alps Glaciers Gone by 2050, Expert Says)
- MSNBC (22.01.2007, Experts: Alps glaciers will vanish by 2050)
- EnviroPortál.sk (24.01.2007, Klimatológovia: Do roku 2050 zmizne z Álp väčšina ľadovcov)
- Nedělní svět (28.01.2007, Soumrak zimního ráje v Alpách)
- České noviny (22.01.2007, Do poloviny století budou možná Alpy bez ledovců)
- Deník.cz (26.01.2007, Z Alp zmizí sníh a s ním také ledovce)
- UNEP (30.01.2007, Worldwide Glacier Melting Underlined in Newly Released Data)
- LiveScience (23.01.2007, Melting Alps: 'The Future Looks Rather Liquid')
- National Geographic (11.07.2006, Alps Could Be Ice Free by 2100, Study Warns)
- Universität Innsbruck