Horské ledovce tají třikrát rychleji než v 80. letech

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 16.02.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007020014

Horské ledovce na celém světě ustupují. Podle předběžných kalkulací klesla průměrná mocnost sledované skupiny ledovců v období let 2000 až 2005 za rok v průměru o 0,6 metru w.e. (water equivalent, vodní hodnota sněhu). Jeden metr w.e. odpovídá v průměru 1,1 metru reálné tloušťky ledovce. Nové údaje potvrdily zrychlující se trend nastartovaný v minulém století. Od roku 1980 se 30 nepřetržitě sledovaných ledovců v 9 horských pásmech ztenčilo v průměru o 9,6 metru w.e. Nyní je tání 1,6 krát rychlejší než v 90. letech a třikrát rychlejší než v 80. letech. Výsledky se opírají o měření prováděná vědci v různých lokalitách. Souhrnnou zprávu zveřejnila Světová monitorovací služba pro ledovce (World Glacier Monitoring Service, WGMS) se sídlem ve švýcarském Curichu.

"Dnes je plocha ledovců mnohem menší než v 80. letech... Nynější ubývání ledu, jež vede ke zmenšování rozlohy ledové plochy, nás nenechává na pochybách o tom, že se klimatické podmínky urychleně mění," prohlásil Michael Zemp, glaciolog a výzkumný pracovník WGMS.

Údaje shromažďované WGMS jsou považovány za jeden z hlavních důkazů globálního oteplování. Kompletní statistika za rok 2006 není zatím k dispozici, ale z předběžného srovnání je jasné, že tání má i nadále vzestupnou tendenci.

"Toto jsou nejspolehlivější, nejobsažnější a nejnovější informace o světových ledovcích a jako takové potvrzují rychlé změny, k nimž dochází na naší planetě následkem změny podnebí. Horské ledovce na celé zeměkouli jsou hlavním zdrojem vody pro mnoho důležitých řek - řek, na kterých jsou lidé závislí kvůli pitné vodě, zemědělství a průmyslové činnosti," poznamenal Achim Steiner, výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP).


Změna průměrné mocnosti sledované skupiny ledovců v letech 1980 až 2005.
Změna průměrné mocnosti sledované skupiny 30 ledovců v letech 1980 až 2005. Tyto ledovce se nacházejí v pohoří Cascade Mountains, na Špicberkách, v Andách, na Aljašce, ve Skandinávii, v Alpách, na Altaji, na Kavkaze a v pohoří Ťan-Šan. Za 25 let se bilance ledovců snížila o 9,6 metru w.e. (water equivalent, vodní hodnota sněhu).


Zdroje:
- UNEP (30.01.2007, Worldwide Glacier Melting Underlined in Newly Released Data)
- WGMS (Glacier mass balance data 2003/2004 and 2004/2005)