Nejvíce klimatických skeptiků žije v USA

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Veřejné mínění, Vydáno dne: 13.02.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007020010

Agentura ACNielsen zveřejnila 29. ledna 2007 výsledky rozsáhlého průzkumu veřejného mínění uskutečněného mezi 25.408 uživateli internetu z 46 států. Z průzkumu vyplynulo, že 57 procent lidí na celém světě považuje globální oteplování za velmi vážný problém a dalších 34 procent za vážný problém. Rozdíly mezi jednotlivými státy a kontinenty nejsou zanedbatelné.

Ilustrační obrázek V Evropě vědělo o globálním oteplování 95 procent dotazovaných. Nás může těšit, že nejvíce "uvědomělí" jsou obyvatelé České republiky (99 procent), druzí v pořadí jsou Ćíňané (98 procent), pak následují Portugalci, Rusové a Thajci.

Jako velmi vážný problém hodnotí globální oteplování nejčastěji Brazilci (81 procent) a Francouzi (80 procent). Nejmenší obavy mají lidé ze Severní Ameriky, přestože sami produkují největší množství skleníkových plynů. Za velmi vážný problém tam považuje globální oteplování 43 procent dotazovaných a naopak pro 10 procent to není vůbec žádný problém.

12 procent obyvatel Severní Ameriky o globálním oteplování nikdy neslyšelo. Pořadí na posledních příčkách je následující - Malajsie (globální oteplování je neznámým výrazem pro 11 procent účastníků průzkumu), USA (13 procent) a Spojené arabské emiráty (16 procent).

"Dobrou zprávou je, že celkově devět z deseti lidí ví, co je globální oteplování. Špatnou zprávou je, že jen pro něco málo přes polovinu z nich (57 procent) je to velmi vážný problém," konstatoval Patrick Dodd, prezident ACNielsen Europe. "Severoameričané jsou konzistentně řazeni k lidem, kteří jsou nejméně informovaní a nejméně znepokojení globálním oteplováním." Podle Dodda byla zjevná lhostejnost obyvatel USA a Kanady nejspíše hlavním důvodem k natočení filmu "Nepříjemná pravda".

50 procent lidí si myslí, že teplotní růst je způsoben lidskými aktivitami. 43 procent věří tomu, že jde o kombinaci přirozených a antropogenních vlivů. Jen v lidech vidí příčinu 62 procent obyvatel Latinské Ameriky. Na opačném konci figurují opět Severoameričané (32 procent).

"Ti, kdo věří, že globální oteplování je důsledkem lidských aktivit, přistoupí s větší určitostí ke změnám vedoucím k ochraně životního prostředí. V tomto případě je potěšující, že mezi ty, kdo nejvíce věří, že globální oteplování je způsobené člověkem, patří Číňané (73 procent) a Brazilci (70 procent), tedy dvě dynamicky se rozvíjející světové ekonomiky," uvedl Dodd.

Celých 12 procent Severoameričanů se domnívá, že za zvyšování průměrných teplot mohou pouze přirozené změny podnebí.


Zdroje:
- ACNielsen (29.01.2007, Global Warming: A Self-Inflicted, Very Serious Problem, According to More...)
- EkoList (29.01.2007, Trinásť percent Američanov nikdy nepočulo o globálnom otepľovaní)