Zpráva IPCC: Globální oteplování - fakta a prognózy

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 05.02.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007020004

V pátek 2. února byl v Paříži na závěr týdenní vědecké konference zveřejněn souhrn první části dlouho očkávané zprávy Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Dokument přihlíží k nejnovějším poznatkům nashromážděným v posledních letech a je mnohem důraznější a naléhavější než zpráva zveřejněná v roce 2001. Zatímco před šesti lety autoři konstatovali, že Země se za přechozí století (1901-2000) oteplila o 0,6 stupně Celsia, nyní tento údaj zvýšili na 0,74 stupně (vztahuje se k období 1906-2005). Současně potvrdili, že změny podnebí jsou od druhé poloviny 20. století způsobované lidskou aktivitou (pravděpodobnost je větší než 90 procent, v předchozí zprávě to bylo 66 procent). Odhady zvýšení teploty do konce tohoto století se pohybují v rozmezí od 1,1 do 6,4 stupně Celsia (dříve 1,4 až 5,8 st.), přičemž za reálné se považuje oteplení od 1,8 do 4,0 stupně (dříve 2 až 3 st.). V důsledku toho stoupne hladina světových oceánů o 28 až 58 centimetrů (dřívejší odhad zněl 9 až 80 centimetrů). V tomto bodě však panuje mezi experty nejistota a vyloučeno není ani zvýšení o 1 metr.

Ilustrační obrázek k článku Zpráva IPCC: Globální oteplování - fakta a prognózy. Letošní zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny je v pořadí už čtvrtým souhrnným dokumentem publikovaným touto organizací od roku 1988, kdy byla založena. Její vznik iniciovala Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization, WMO) a Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP). IPCC sdružuje přes 2,5 tisíce odborníků ze 130 států.

Ze srovnání jednotlivých zpráv vyplývá, že s každým dalším vydáním jsou prognózy radikálnější a zohledňují nová přesnější a často i hrozivější fakta. V minulé zprávě z roku 2001 se například ani neuvažovalo o tom, že by v tomto století mohlo dojít k narušení stability pevninských ledových příkrovů. Nyní se tato možnost připouští. Tehdejší modely předpovídaly, že v následujícíh letech dojde ke zvýšení teploty o 0,15 až 0,35 stupně Celsia. Ve skutečnosti se oteplilo o 0,33 stupně, což je velmi blízko horní hranici původního odhadu. Autor článku na BBC News také připomíná, že podle satelitních měření stoupá hladina moří rychleji, než se předpokládalo.

"Zpráva IPCC přináší nejdůslednější a nejúplnější přehled současného výzkumu klimatu. Posunuje a v mnoha případech odstraňuje nejistoty, které jsme měli ještě v roce 2001," řekl Michel Jarraud, generální tajemník WMO. "Závěry zprávy jsou varovné. Ti, kdo mají rozhodovací pravomoci, mají nyní k dispozici nejnovější údaje a měli by být schopni lépe reagovat. Jak rychle bude vlivem tání ledovců stoupat hladina oceánů, zatím nevíme. Podle zprávy IPCC je ale nezpochybnitelné, že se hladiny moří během příštích století zvedat budou. Není již tedy otázkou zda, ale kdy a jak moc."

"V této chvíli, kdy o tom hovoříme, kouřící pistole už leží na stole. Důkazy jsou neúprosné," prohlásil přední americký klimatolog a spoluautor dokumentu Jerry Mahlman. A jeho kolega Andrew Weaver z Kanady ho doplnil slovy: "Není to jen kouřící pistole, (nynější) podnebí je jako celý oddíl kouřících mezigalaktických raket."


Stěžejní body zprávy:

Dokument v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde (formát pdf, 1,25 MB), v českém překladu je zpráva dustupná na této adrese (formát pdf, 1,78 MB).


První ohlasy světových politiků, vědců a ekologických aktivistů

V prvních reakcích na zveřejnění zprávy zazněly výzvy k rázným činům. Francie navrhla ustavení Organizace Spojených národů pro životní prostředí. Podle francouzského prezidenta Jacquese Chiraca už není možné déle váhat. Musíme provést revoluční změny v myšlení a soustředit všechnu sílu na záchranu naší civilizace, apeloval prezident. Založení nové organizace by měla prosazovat skupina asi 20 zemí. Návrh však nepodpořily klíčové státy jako jsou USA, Rusko, Čína nebo Brazílie, jejichž podíl na znečišťování planety je největší.

Britský ministr životního prostředí David Miliband prohlásil: "Je to další hřebík do rakve popíračů klimatické změny a představuje nejvíce autoritativní současný obraz, který ukazuje, že debata o vědeckosti klimatické změny je skutečně a opravdu za námi. Co nyní naléhavě potřebujeme, je mezinárodní politický závazek k opatřením, kterými se vyhneme nebezpečné změně klimatu. Ten zatím chyběl. Máme-li uspět, vyžádá si tento závazek nejen ministry životního prostředí, ale i hlavy států, premiéry a ministry financí."

Jasně se vyjádřil i jihoafrický ministr životního prostředí a turistiky Marthinus vam Schalwyk: "Hodiny tikají a ztrácíme čas, který potřebujeme, abychom se vyhnuli zásadní klimatické změně se skutečnou a vážnou hrozbou našim ekonomikám a životnímu způsobu lidí."

Bývalý český ministr životního prostředí a člen ODS Bedřich Moldan doufá, že zpráva přesvědčí některé skeptiky: "Když nic jiného, tak to povede k velmi vážné revizi v podstatě naivních názorů, které bez odborného podkladu tezi o globálním oteplování odmítají." Mezi takové naivní skeptiky patří i prezident Václav Klaus, který nevěří, že lidé zasahují do vývoje klimatu. "Tyto teze se ve světě objevovaly před patnácti, dvaceti lety, ale dnes jde o skutečně velmi ojedinělé názory," dodal Moldan.

Hlavní vědecký poradce britské vlády profesor David King připomněl, že "tu máme jasné potvrzení od tohoto velkého panelu vědců, kteří zastupují celou vědeckou komunitu. Ve snaze uspokojit všechny signatáře, tato analýza projevuje tendenci přizpůsobit se nejnižšímu společnému jmenovateli. Takže tuto zprávu je nutno považovat za značně konzervativní odhad potenciálního dopadu. Avšak výroky v této analýze jsou naprosto jasné. Je zřejmé, že člověkem způsobené podnebné změny překročily všechno, co jsme tady dosud kdy měli."

"Dobrou zprávou je, že se naše chápání klimatického systému a našeho vlivu na něj konečně zlepšilo. Špatnou zprávou je, že čím víc víme, tím nejistěji vypadá budoucnost. Je to jasná zpráva vládám, že okno příležitosti pro akci se rychle uzavírá. Jestliže poslední zpráva IPCC byla výzvou k probuzení, tato je řvoucí sirénou," řekla Stephanie Tunmore, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace v Paříži.

"Světu bylo právě vydáno další děsivé varování. Otázkou teď musí být nikoliv 'je to problém', ale 'co proti tomu budeme dělat'? A to je nyní politická otázka a otázka toho, co vlády budou, individuálně a kolektivně, dělat, aby se emise snížily dostatečně rychle na to, abychom se vyhnuli nejhorším důsledkům," zdůraznil Tony Juniper z organizace Přátelé Země (Friends of the Earth, FoE).

Ne všichni jsou však ochotni výslednou podobu zprávy respektovat. Poslanec a zástupce indických zemědělců Šarad Džoši své rozhořčení nijak neskrýval: "Nesdílím názor IPCC, protože má sklon zastrašovat. Jde jen o klimatický cyklus. Věřím, že období stoupání teplot bude vystřídáno cyklem jejich poklesu. Je to jen podvod rozvinutého světa, který má zastrašit a odradit rozvojové země od investic do rychlé industrializace."


Další části zprávy IPCC

Začátkem dubna by měla být v Bruselu zveřejněna druhá část zprávy IPCC analyzující dopady na jednotlivé regiony. S třetí částí bude veřejnost seznámena počátkem května v Bangkoku. Bude se věnovat ekonomickým záležitostem, posoudí náklady a možnosti boje proti globálnímu oteplování, zhodnotí potenciál rozvoje nových ekologicky šetrnějších technologií. Poslední čtvrtá část bude publikována v polovině listopadu ve Valencii a shrne všechny hlavní teze a závěry, na nichž se vědci doposud shodli.

Některé body z druhé části zprávy se už objevily ve sdělovacích prostředcích. Experti v textu varují před velmi vážnými důsledky dalšího oteplování pro lidstvo a pro celou planetu. Lidé mají jen několik let času na to, aby urychleně redukovali míru vypouštění skleníkových plynů. Jinak ztratí poslední šanci na udržení globálního oteplování v relativně zvladatelných mezích. "Klíčových bude příštích deset let," řekl Richard Betts z Hadleyho střediska pro předpovědi a výzkum klimatu (Hadley Centre for Climate Prediction and Research, HCCPR). "V tomto desetiletí musíme dosáhnut významného snížení emisí oxidu uhličitého. Potom už bude tento úkol mnohem obtížnější."

Vědci s největšími obavami sledují reakci přirozených systémů na růst teplot. Zatím nemá oteplování zničující průběh jenom díky tomu, že fungují důležité přírodní mechanismy. Přibližně polovinu z 24 miliard tun CO2, jež každým rokem lidé vypouštějí do ovzduší, absorbují moře a pralesy. Kdyby tomu tak nebylo, Země by už dnes byla o několik stupňů teplejší. Jenomže s pokračujícím oteplováním je schopnost přírody vypořádat se oteplením stále menší. V určitém kritickém momentu bude překročen pomyslný bod, za nímž nás čekají jen žalostné výjevy z apokalypsy.

Současné poznatky naznačují, že kritickou úrovní bude hranice kolem 550 ppm. K jejímu dosažení může dojít v průběhu několika desetiletí. Okamžitá globální akce proti emisím by lidstvu umožnila udržet hladinu CO2 kolem 450 ppm. Takový společný postup na mezinárodní úrovni ovšem není reálný. "Musíme zajistit, aby vrchol emisí oxidu uhličitého nenastal později než v roce 2015 a pak aby se emise snižovaly tak kolem tří procent za rok. Pokud jim umožníme stoupat i po tomto datu, bude mnohem složitější je dostat pod kontrolu," varoval Malte Meinshausen z německého Institutu pro výzkum klimatických vlivů v Postupimi (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK).

Druhou část zprávy IPCC (souhrn pro politiky - v anglickém jazyce) si můžete stáhnout odtud (formát pdf, 561 kB).


Co se stane, pokud bude globální oteplování pokračovat

Nástin katastrofálních důsledků klimatických změn zveřejnil 3. února 2007 britský deník The Independent. Překlad v českém jazyce publikovaly i Britské listy. Následující přehled vychází především z uvedených zdrojů.


Zvýšení teploty o 2,4 stupně Celsia (koncentrace CO2 kolem 450 ppm):
Téměř všechny korálové útesy zmizí. Zanikne Velká korálová bariéra u severovýchodního pobřeží Austrálie. Vyhyne třetina všech živočišných a rostlinných druhů. Ledový pokryv Grónska bude nezadržitelně tát. Množství tichomořských ostrovů a ostrůvků zaplaví moře. Stejný osud čeká nízko položené delty velkých řek. V peruánských Andách se rozpustí ledovce a 10 milionů obyvatel bude trpět nedostatkem vody. Na celé planetě nebude mít přístup k životodárné tekutině 1,1 až 3,2 miliardy lidí. Kritický nedostatek vody dolehne na Austrálii, Čínu, ale také na některé části Evropy a Spojených států. Na planinách v USA (kolem Nebrasky) ve vysoké nadmořské výšce vzniknou prachové pouště. Chovatelství dobytka tam bude znemožněno. Písečné duny se utvoří v pěti amerických státech od Texasu na jihu až po Montanu na severu.

Zvýšení teploty o 3,4 stupně Celsia (koncentrace CO2 kolem 650 ppm):
Amazonský deštný prales kompletně shoří. Obrovská ohnivá bouře zasype jihoamerický kontinent množstvím popela a zakryje ho kouřem. Brazilské vnitrozemí se promění v poušť. Spálením pralesů se do ovzduší uvolní ohromná kvanta uhlíku. V letním období nebude Arktidu pokrývat žádný led. Severní pól se poprvé po třech miliónech let ocitne bez ledu. Vyhynou polární medvědi, mroži a tuleni. V pohoří Sierra Nevada roztaje všechen sníh, na což nedostatkem vody doplatí zejména Kalifornie. Poušť Kalahari na jihu Afriky se rozšíří a ze svých domovů vyžene desítky milionů lidí.

Zvýšení teploty o 4,4 stupně Celsia (koncentrace CO2 kolem 750 ppm):
Podnebí v Arktidě se oteplí natolik, že se rozpustí poslední zbytky ledu na severní polokouli a roztaje i sibiřský permafrost. Do atmosféry se tak dostane další obrovské množství metanu a oxidu uhličitého. Teploty na celé planetě se skokově zvýší. Převážná část subtropického pásma nebude kvůli suchu a horku obyvatelná. Stoupající hladina moře donutí k migraci přes 100 milionů lidí. Největší přesuny čekají obyvatele Bangladéše, Indie, Šanghaje a delty Nilu. Novodobé stěhování národů tvrdě dolehne také na Evropu. Zaplaveno bude Nizozemí, severní Německo a Polsko. V jižním Španělsku, Itálii a Řecku se rozšíří pouště. V Austrálii nebude možné udržet zemědělskou výrobu. Vyhyne více než polovina druhů rostlin a živočichů. Taková katastrofa nemá od vyhynutí dinosaurů obdoby.

Zvýšení teploty o 5,4 stupně Celsia (koncentrace CO2 kolem 1000 ppm):
Úplně se rozpadne Západoantarktický ledový štít. Mořská hladina stoupne o dalších 5 až 7 metrů. Při této teplotě roztaje veškerý led na Zemi. Hladina se tedy může zvýšit o 70 metrů. Opakující se Super El Niňo vyvolá celosvětový chaos. Po zmizení ledovců v Himalájích vyschnou řeky v celém regionu (např. Indus). Naopak východní Indii sužují nebývale vydatné monzunové deště. Rozsáhlá území zaplavují rozvodněné řeky. Většina přeživších lidí na planetě se bude snažit zachránit přesunem blíže k pólům. Do Skandinávie a Velké Británie si vynutí vstup desítky milionů klimatických uprchlíků. Prohlubuje se potravinová krize. Zásoby potravin jsou vyčerpány.

Zvýšení teploty o 6,4 stupně Celsia (koncentrace CO2 kolem 1200 ppm):
Hyperkány (mohutné hurikány nepředstavitelné síly) způsobí rozsáhlé povodně a masivní erozi půdy na pobřeží. Pouště se rozšíří až do Arktidy. Život na planetě Zemi z větší části zanikne. Lidská populace se ztenčí na minimum. Dočasně obyvatelné zůstane pouze území v blízkosti pólů. Oceány přijdou o kyslík. Začne se z nich uvolňovat sirovodík, který zlikviduje ozónovou vrstvu. Ze dna moří se pravděpodobně uvolní hydráty metanu. Metanové ohnivé koule budou stoupat k obloze. Globální oteplování se ještě více umocní.


Zdroje:
- IPCC (02.02.2007, IPCC adopts major assessment of climate change science)
- IPCC (Climate Change 2007: The Physical Science Basis, pdf)
- OSN (02.02.2007, Důkazy o globálním oteplování jsou nezpochybnitelné)
- Britské listy (04.02.2007, Co bude znamenat oteplování)
- The Independent (03.02.2007, Global warming: the final warning)
- Econnect (02.02.2007, Zpráva OSN: problém klimatu je velice vážný a je nutné ho řešit)
- EkoList (02.02.2007, Experti: Za změny klimatu může člověk a oteplování bude pokračovat)
- EkoList (02.02.2007, Dusík a Moldan: Zpráva expertů o klimatu pro ČR velmi významná)
- EkoList (02.02.2007, Přehled reakcí na zprávu Mezivládního panelu o klimatické změně)
- EkoList (28.01.2007, Podle vědců má svět možná jen 10 let na zastavení změn klimatu)
- EkoList (30.01.2007, Dalších 600 milionů lidí může stihnout hladomor kvůli oteplování)
- České noviny (28.01.2007, Svět má možná jen 10 let na zastavení změn klimatu)
- HNonline.sk (24.01.2007, Dymiaca pištoľ leží na stole, globálne otepľovanie existuje)
- Pravda.sk (02.02.2007, Vedci: Oteplí sa, hurikánov pribudne)
- SME.sk (31.01.2007, Svetová produkcia CO2 a zmeny klímy)
- Britské listy (03.02.2007, BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než...)
- Český rozhlas (02.02.2007, Klimatologové nastínili vizi oteplování planety a viní z toho lidstvo)
- BBC News (02.02.2007, Humans blamed for climate change)
- Physorg.com (23.01.2007, Report Has 'Smoking Gun' on Climate)