Abdusamatov: Za změny podnebí může Slunce, čeká nás ochlazení

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sluneční aktivita, Vydáno dne: 30.01.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010011

Příčinou globálního oteplování není zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Vědci, kteří varují před katastrofálními změnami klimatu a volají po omezení spotřeby fosilních paliv, nemají pravdu. Teploty na Zemi rostou kvůli Slunci, respektive kvůli větší intenzitě sluneční energie. Už v letech 2012 až 2015 můžeme očekávat pozvolný pokles průměrných teplot a začátkem druhé poloviny 21. století se dočkáme velkého ochlazení. K takovému závěru dospěl Chabibullo Abdusamatov, vedoucí laboratoří kosmických výzkumů Hlavní astronomické observatoře Ruské akademie věd v Pulkovu u Petrohradu.

Slunce na satelitním záběru z 23. října 2003.

Rozbouřené Slunce na satelitním záběru z 23. října 2003. Sluneční aktivita a množství emitované solární energie se podle Abdusamatova mění ve více než 200 let dlouhých cyklech. V návaznosti na tyto cykly dochází k výkyvům podnebí na Zemi.

Zdroj: NASA (Solar Superstorm)
"Globální oteplování nesouvisí s vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry, ale je následkem nezvykle vysoké úrovně slunečního záření a dlouhodobého růstu jeho intenzity, jež trvá téměř celé jedno století," prohlásil pro agenturu RIA Novosti Abdusamatov. "Není žádným tajemstvím, že když (sluneční výkon) stoupá, vyšší teploty ve světových oceánech vedou k uvolňování velkého množství oxidu uhličitého do atmosféry. Všeobecně rozšířený názor, že lidská průmyslová aktivita je rozhodujícím činitelem v globálním oteplování, vychází z nesprávné interpretace posloupnosti příčiny a následku."

Mezivládní panel pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), jenž sdružuje tisíce odborníků z celého světa, se podle Abdusamatova dopouští fatálního omylu. Připouští sice, že existují různé přírodní zpětnovazební mechanismy ovlivňující množství skleníkových plynů, ale už samotný předpoklad, že oxid uhličitý je skleníkovým plynem, je mylný. Teorie o skleníkovém efektu je prý vědecky neprokázaná a zcela opomíjí význam efektivního transportu tepla do vnějších vrstev atmosféry. Ohřáté skleníkové plyny, které se stávají lehčími v důsledku svého rozpínání, stoupají atmosférou jenom proto, aby odevzdaly pohlcené teplo.

Poslední měření naznačují, že horní vrstvy světových oceánů jsou chladnější, než byly dříve. To většinu klimatologů překvapilo, ne však odborníky z Ruské akademie věd. Ukazuje se, argumentoval Abdusamatov, že teplotní maximum už máme za sebou.

"Namísto veřejně propagovaného globálního oteplování bude Země v letech 2012 až 2015 čelit pomalému snižování teplot. Pozvolný pokles množství sluneční energie - očekává se, že nejnižší úrovně dosáhne kolem roku 2040 - nevyhnutelně povede k velkému ochlazení mezi lety 2055 až 2060," předpověděl přední ruský fyzik a matematik. Podnebí bude podobné tomu, jaké zavládlo v tzv. malé době ledové mezi lety 1645 až 1715. Tehdy byla sluneční aktivita velmi nízká a přinejmenším v Evropě, Severní Americe a Grónsku se charakter počasí podstatně změnil. Opakovaně zamrzalo například Baltské moře, pobřeží Jaderského moře a velké evropské řeky. Mrazivé sevření potrvá asi pět dekád. Teprve počátkem 22. století začnou teploty opět stoupat. Tímto cyklickým kolísáním o cca 1 až 2 stupně Celsia se klimatický systém vyznačuje už 7,5 tisíce let.

Lidé by si měli uvědomit, že podnebí na Zemi se neustále mění. Mění se teď, měnilo se v minulosti - dávno před zahájením průmyslové revoluce. Stejně tak odjakživa kolísalo i množství atmosférického oxidu uhličitého. Analýzy vzorků ledu z antarktických a grónských ledovců potvrdily, že zvyšování koncentrace CO2 oteplování klimatu nikdy nepředcházelo. Vyšší koncentrace CO2 není příčinou, nýbrž důsledkem globálního oteplování.

"Globální oteplování rozhodně není žádnou anomálií, ale normálním jevem," zdůraznil akademik. "Kjótský protokol teď není zapotřebí a nebude zapotřebí ještě minimálně sto let, globální ochlazení přijde bez ohledu na to, zda industrializované země omezí či neomezí své emise skleníkových plynů."

Ruští astronomové vysvětlují variabilitu slunečního výkonu pomocí teorie o změnách průměru naší nejbližší hvězdy. Koncem roku 2008 plánují na palubu ruského modulu Mezinárodní kosmické stanice (ISS) instalovat speciální zařízení zvané Astrometrija, jehož účelem bude přímo z oběžné dráhy provádět přesná měření změn tvaru a průměru Slunce. Výsledky by měly vědcům mimo jiné umožnit předpovědět další klimatický vývoj. "Tak přesný přístroj zatím nikdo na světě nemá," uzavřel Abdusamatov.


Zpracováno podle:
- RIA Novosti (15.01.2007, Russian academic says CO2 not to blame for global warming)
- Pravda.ru (08.02.2006, The price of sensations about the global warming and the global Ice Age)
- www.astrovm.cz (24.01.2007, Globální oteplování nebo ochlazování?)
- Astro.cz (24.01.2007, Globální oteplování nebo ochlazování?, kopie)
- i-RU.cz (07.02.2006, Na polovinu 21.století vědci prognózují globální ochlazení Země)
- Mosnews.com (06.02.2006, Russian Expert Predicts Global Cooling from 2012)
- Mosnews.com (25.08.2006, Russian Scientists Forecast Global Cooling in 6-9 Years)
- FF.org (22.11.2006, Russian Scientist predict Return of Little Ice Age)

Další zdroje:
- Pravda.sk (06.02.2006, Astronóm: Globálne ochladzovanie môže údajne nastať už v polovici storočia)
- Pulkovo Observatory
- Physorg.com (26.08.2006, Russian scientist predicts global cooling)
- RIA Novosti (06.02.2006, Earth in for another "ice age" in mid-century - scientist)
- Wikipedia (List of scientists opposing global warming consensus)
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)