V Arktidě se rozpadl velký šelfový ledovec

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 18.01.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010007

Koncem minulého roku se ve sdělovacích prostředcích objevila zpráva o odlomení mohutného kusu ledu v Severním ledovém oceánu. Obří kra o rozměru 66 čtverečních kilometrů se odtrhla od severního pobřeží Ellesmerova ostrova asi 800 kilometrů od severního pólu. K události došlo v odpoledních hodinách 13. srpna 2005, pracovníci Canadian Ice Service (CIS) sice zaznamenali, že se něco děje, avšak přesné informace o tom, co se v inkriminovaném čase stalo, získali až po zevrubné analýze o 16 měsíců později. Za tímto účelem byly využity satelitní fotografie a záznamy seizmické činnosti.

Hurikán Gordon na satelitním snímku ze 14. září 2006. "Je to dramatická a znepokojující událost. Ukazuje se, že na kanadském severu přicházíme o významné věci, které tam byly přítomné mnoho tisíc let. Překračujeme klimatické hranice a tohle může signalizovat akceleraci nastávajících změn," řekl specialista na výzkum arktického prostředí Warwick Vincent z Lavalovy univerzity v Quebecu. A dodal: "Domníváme se, že tento případ odpovídá průběhu celosvětové změny klimatu. Nejsme schopni pospojovat všechny body, ale abnormálně teplá voda rozhodně měla zásadní význam."

V kanadské části Arktidy nemá tato událost v posledních 30 letech obdoby. Odtržení obrovského kusu ledu, jehož staří se odhaduje na 3 až 4,5 tisíce roků, vyvolalo otřesy, které detekovaly i přístroje ve vzdálenosti 250 kilometrů. Nově vzniklý ledový ostrov je dlouhý 14 až 15 kilometrů, široký 5 kilometrů a silný 30 až 40 metrů. Výzkumníci upozornili, že ledová pokrývka v celém regionu je ve srovnání se stavem na počátku minulého století o 90 procent menší.

Odborníky nejvíce překvapila rychlost, s jakou se Aylesův šelfový ledovec, jeden ze šestice největších v Kanadě, rozpadl. Netrvalo to déle než hodinu. "Mohli jsme vidět, jak se během jediné hodiny celý tento velký kus ledu oddělil a odplaval pryč. Bylo to tak rychlé, jako by tam spadla řízená střela a strefila se do šelfového ledovce," popisoval výsledky výzkumu Vincent. "Je to opravdu neuvěřitelné. Nikdy jsem nic takového nezažil. Úbytek je největší za 25 let, ale v podstatě jen navazuje na ztráty, k nimž došlo v posledním století. Lidé hovoří o ohrožených zvířatech - dobře, jenomže tady jde o ohrožení tvářnosti krajiny, o tu nyní přicházíme. Tohle je část kanadského zeměpisu, která už neexistuje," zdůraznil expert.

"Je to dost alarmující, ještě před 10 lety vědci předpokládali, že globální oteplování bude změny vyvolávat postupně, takže jsme si mysleli, že tyto šelfové ledovce budou mizet pozvolna. Velkým překvapením je jednak to, že k tomu dochází, a také to, že k tomu dochází tak náhle, v rozpětí jediné hodiny... Zdá se, že když dosáhnete určité hranice, celé se to rozpadne," poznamenal geograf Luke Copland z Ottawské univerzity.

"Tím, jak roste teplota, jsou šelfové ledovce stále křehčí a křehčí. A léto roku 2005 se vyznačovalo kombinací vysokých teplot a silných větrů, čímž se tyto ledovce staly ještě zranitelnějšími," naznačil možné vysvětlení Derek Mueller z Lavalovy univerzity. Teplota na Ellesmerově ostrově vystoupila v roce 2005 o 2,1 stupně Celsia nad dlouhodobý normál - nejvíce od počátku měření v roce 1960.

Antoni Lewkowicz, profesor geografie na Ottawské univerzitě, strávil v létě 2005 na Ellesmerově ostrově několik týdnů. Pohyboval se také v blízkosti Aylesova šelfového ledovce. Jak řekl v rozhovoru pro National Geographic, teplé léto spustilo koncem července na ostrově masivní tání. Na 9 kilometrech čtverečních napočítal Lewkowicz, který je specialistou na poklesy půdy způsobené tajícím permafrostem, 50 zemních sesuvů.

Louis Fortier, odborný ředitel ArcticNet (kanadská arktická výzkumná síť), vyjádřil přesvědčení, že událost je příznakem zrychlujícího se oteplování Arktidy. "Ellesmerův šelfový ledovec chrání unikátní ekosystémy na této planetě; jsou tam jezera sladké vody, jež se tvoří nad a pod šelfovými ledovci... Náhlý vznik nového ostrova v Arktidě je jedním z mnoha symptomů globálního oteplování. Nejvýznamnějším je evidentně rozsáhlá redukce rozlohy a mocnosti arktického zalednění," podotkl Fortier.

Kra větší než newyorský Manhattan je v současné době uvězněná v ledu asi 50 kilometrů od pobřeží. V létě, až bude mořský led tát, se dá opět do pohybu. Po očekávaném posunu dále k jihu pravděpodobně zkomplikuje provoz v Beaufortově moři.


Srovnání satelitních snímků části Ellesmerova ostrova - první z 12.07.2002 a další dva z 13.08.2005.
Srovnání satelitních snímků severní části Ellesmerova ostrova. První fotografie byla pořízena 12. července 2002. Druhá fotografie je z 13. srpna 2005 a zachycuje Aylesův šelfový ledovec jen několik hodin před kolapsem. Na třetí fotografii z téhož dne je jasně patrná změna - kromě několika menších úlomků se od pobřeží odtrhla velká kra a poměrně rychle odplula na volné moře.

Zdroje: NASA (1), NASA (2,3)


Zdroje:
- University of Ottawa (Ayles Ice Shelf - Dr. Luke Copland)
- Yahoo! News (29.12.2006, Immense ice shelf breaks off in Canadian Arctic: researchers)
- The Guardian (29.12.2006, Giant ice island breaks off Arctic shelf)
- CTV.ca (29.12.2006, Giant ice shelf breaks free from Canadian Arctic)
- The Age (29.12.2006, Giant ice shelf snaps)
- National Geographic (29.12.2006, Giant Ice Shelf Breaks Off in Canadian Arctic)
- NASA (Ayles Ice Shelf, Ellesmere Island)
- Aktuálně.cz (30.12.2006, U Arktidy se z ledovce ulomila obří kra)
- iDNES (31.12.2006, V Arktidě se ulomila kra větší než Manhattan)
- BBC News (29.12.2006, Huge Arctic ice break discovered)
- CNN (04.01.2007, Ancient ice shelf breaks free from Canadian Arctic)
- Washington Post (30.12.2006, Giant Ice Shelf Breaks Free in Arctic; Climate Change Cited as...)
- Nunatsiaq News (05.01.2007, A year of weird, warm weather across eastern Arctic)
- The Guardian (02.01.2007, Ominous signs of an Arctic thaw)
- Wikipedia (Ayles Ice Shelf)
- Université Laval (Warwick F. Vincent)
- Université Laval (Derek Mueller)
- University of Ottawa (Luke Copland)
- University of Ottawa (Antoni Lewkowicz)
- ArcticNet (Scientific Director - Prof. Louis Fortier)
- Canadian Ice Service