Sluneční aktivita není příčinou globálního oteplování

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sluneční aktivita, Vydáno dne: 09.01.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010004

Slunce je zdaleka největším zdrojem energie, jehož existence má zásadní význam pro udržení vhodných teplotních podmínek na Zemi. Klimatický systém je v dlouhodobých časových intervalech silně ovlivňován změnami parametrů oběžné dráhy naší planety a změnami sklonu její rotační osy. Kolísání množství slunečního záření dopadajícího na zemský povrch však není způsobováno pouze variabilitou ve vzájemné pozici Slunce a Země. Zřejmý vliv mají i výkyvy zářivého výkonu Slunce samého. Slunce je totiž slabě proměnnou hvězdou a přestože je kolísání jeho jasu poměrně malé, nelze jeho účinky opomíjet. (Celková odchylka zářivého toku během jednoho slunečního cyklu je 0,07 procenta, zatímco změny oběžné dráhy a sklonu osy způsobují odchylku v množství tepelné energie o 1 až 3 procenta.) V období vysoké sluneční aktivity dosahuje sluneční jas svého maxima. Tmavé sluneční skrvny záření blokují, fakule v jejich blízkosti energii naopak uvolňují.

Detailní pohled na sluneční skvrnu. Po roce 1978, kdy lidé začali prostřednictvím družic monitorovat Slunce, se naměřené hodnoty měnily jen nepatrně. Díky mezinárodnímu výzkumu vědců se v roce 2004 podařilo zrekonstruovat sluneční aktivitu za posledních 11.400 let. Relativní číslo slunečních skvrn bylo vypočítáno podle obsahu radioaktivního uhlíku C14 v kmenech stromů a radioaktivních izotopů berylia (Be10) v grónských a antarktických ledovcích. Z výsledků vyplynulo, že současná solární aktivita (trvající přibližně od roku 1940) nemá v uplynulých 8 tisíciletích obdoby. V celém více než jedenáct tisíc let dlouhém období bylo Slunce pouze 2 až 3 procenta času aktivní stejně nebo více než dnes.

O tom, že promělivost slunečního výkonu je odpovědná za změny počasí na Zemi, svědčí výkyvy klimatu v minulosti. Mezi lety 1100 a 1250 byla sluneční aktivita nadprůměrně silná, ne však tak silná, jako je tomu v současné době. Počet slunečních skvrn byl mnohem nižší. Z historických análů víme, že v Evropě tehdy panovaly vysoké teploty. Naopak ve druhé polovině 17. století, kdy byl počet skvrn déle než 50 let téměř nulový, sužovaly obyvatele evropského kontinentu extrémní mrazy. Tato tzv. malá doba ledová odpovídající Maunderovu minimu skončila na počátku 18. století. Od té doby Slunce zjasnilo zhruba o 0,1 procenta.

Relativní číslo slunečních skvrn mezi lety 1600 a 2000.

Někteří skeptici, kteří zpochybňují antropogenní příčiny globálního oteplování, se snaží dávat do přímé spojitosti novodobý teplotní trend a sluneční činnost. Můžeme souhlasit s tím, že při srovnání tohoto parametru s celosvětovými teplotami v posledních 150 letech je patrná kauzalita. Přibližně do roku 1980 probíhaly křivky znázorňující ultrafialové záření Slunce a teplotu na Zemi paralelně vedle sebe. Avšak po roce 1980 se obě veličiny začaly od sebe vzdalovat. Zatímco Země se ohřívá, sluneční výkon zůstává přibližně stejný. Drtivá většina odborníků proto usoudila, že příčinou prudkého růstu globálních teplot v posledním čtvrtstoletí není sluneční aktivita.

Nadcházející jedenáctiletý cyklus, o němž astronomové předpokládají, že bude velmi bouřlivý, vyvolává u některých lidí obavy. Ačkoli se tyto obavy týkají rizik, o kterých tento článek nepojednává, nebude chybou, když připustíme, že slabě zvýšený zářivý výkon Slunce průběh změn mírně urychlí.

Srovnání  reálných teplot vzduchu na severní polokouli s odhadem teplotního vývoje založeném na relativním čísle slunečních skvrn.
Srovnání reálných teplot vzduchu na severní polokouli s odhadem teplotního vývoje založeném na relativním čísle slunečních skvrn.

Zdroje:
- Sami Solanki's Homepage (Does the Sun affect climate?)
- Astropis (16.10.2006, S. K. Solanki a kol.: Má globální změna klimatu astronomickou příčinu?)
- amper.ped.muni.cz (06.03.2006, Proměny Slunce a změna klimatu)
- Vesmír (01/2006, Solární oteplování)
- IAN (20.10.2004, Co je to globální oteplení?)
- Real Climate (03.08.2005, Did the Sun hit record highs over the last few decades?)
- Physorg.com (02.08.2004, How Strongly Does the Sun Influence the Global Climate?)
- Max-Planck-Institut (02.08.2004, Welche Bedeutung hat die Sonne für das globale Klima?)