Hansen: Svět nad propastí, najdou politici vůli ke změně?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 05.01.2007

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010001

Chceme-li zmírnit katastrofální dopady globálního oteplování, musíme co nejrychleji omezit emise skleníkových plynů. Na včasné otočení kormidlem máme 10 let. Pokud nic neuděláme, bude překročena kritická hranice a celosvětové katastrofě už nikdo nezabrání. Ledový příkrov v Grónsku a na západě Antarktidy se rozpadne. Zvýšená hladina moře zaplaví pobřežní aglomerace, což donutí k přesunům miliardy lidí. K tomu se přidají časté a extrémní výkyvy počasí. S tímto varováním vystoupil na veřejnosti James Hansen, ředitel Goddardova institutu pro výzkum vesmíru (Goddard Institute for Space Studies, GISS) při Národním úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA).

James Hansen Dr. James Hansen (65 let) na závažnost situace upozorňuje už řadu let. Od konce 70. let se podílí na zdokonalování počítačových simulací klimatického systému a snaží se co nejlépe porozumět důsledkům lidských aktivit na podnebí. Ve svém projevu před členy Kongresu v roce 1988 označil za hlavní příčinu vzestupného teplotního trendu skleníkový efekt. V posledních letech stále častěji a otevřeněji hovoří o zlomovém bodu, po jehož dosažení čekají přírodní systémy na Zemi náhlé, rychlé a pravděpodobně i nevratné změny.

"Musíme se vydat po zcela jiné cestě do deseti let. Promarníme-li další desetiletí, do roku 2015, při současném růstu emisí CO2, které činí asi 2 procenta ročně, budou emise v roce 2015 o 35 procent vyšší než v roce 2000. Pokud však chceme zachovat scénář, který by udržel teplotu v rozmezí podobném jako za poslední milion let, musíme snížit emise do poloviny století o 25 procent a do konce století o 75 procent," řekl Hansen. Aby mohl být boj proti globálnímu oteplování úspěšný, je třeba v první řadě zastavit zvyšující se spotřebu fosilních paliv v USA a Číně.

"Nemůžeme spálit všechna fosilní paliva na Zemi. Kdybychom to udělali, skončili bychom na úplně jiné planetě. Budeme-li pokračovat normálně dál a nezvrátíme-li tento kurz, kdy každý rok uvolňujeme stále více a více CO2, pak se už v tomto století dočkáme velkého zvýšení mořské hladiny. Domnívám se, že se to stane zjevnější během příštího desetiletí nebo dvou. Naposledy, když bylo na Zemi o 3 stupně Celsia tepleji, byla mořská hladina vyšší o 25 metrů, plus nebo minus 10 metrů. To se nestane za jedno století, ale za jedno století se hladina může zvednout o několik metrů. Polovina lidí na světě žije v pásmu do 15 mil od pobřeží. A na pobřeží se nachází mnoho velkých měst. Jakmile ten proces jednou nastartujete a dobře rozjedete, už ho nemůžete zastavit. Proto je nutné zabývat se tímto problémem dříve, než se stane nezvladatelným."

Je předem jasné, že si mnoho druhů zvířat a rostlin s rostoucími teplotami neporadí. Izotermy (linie spojující oblasti se stejnou teplotou vzduchu) se posouvají k zemským pólům rychlostí 50 kilometrů za dekádu, zatímco druhy jsou v průměru schopné migrovat rychlostí 6 kilometrů za desetiletí. Živočichové ve vysokých zeměpisných šířkách už nemají kam ustupovat. Mnoho z nich bude mít potíže. Prakticky budou z planety vytlačeny.

Osudový význam mají informace o prudkém tání polárního ledu na severní polokouli. Arktida se otepluje mnohem rychleji, než vědci předpokládali. Z roztávající tundry uniká metan, který je dvacetinásobně silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. "Je nanejvýš znepokojivé, že se začínají projevovat pozitivní zpětné vazby ve vysokých zeměpisných šířkách. Tyto zpětné vazby nemůžeme jen tak nechat, aby se staly nezvladatelnými. Dostali bychom se za zlomový bod. Globální oteplení o další 1 stupeň Celsia (oproti stavu v roce 2000) bude znamenat dosažení kritické úrovně."

Podle Hansena existuje velký odstup mezi vědci, kteří mají dostatečné znalosti a uvědomují si nebezpečí globálního oteplování, a ostatními členy společnosti. Veřejnost a političtí představitelé o závažnosti toho, co se děje, příliš nevědí, nebo nechtějí vědět.

"Je smutné, že se Spojené státy samy neujaly aktivní vedoucí role - ba právě naopak," posteskl si ředitel Goddardova institutu. Vítězství Demokratické strany v podzimních volbách do Kongresu a Senátu by mohlo vést k určitým politickým změnám, větší naděje však Hansen vkládá do porážky republikánů v příštích prezidentských volbách.

Novináři spekulují tom, že Bílý dům připravuje dílčí ústupky ekologům, aby vylepšil svou reputaci. To však pro Hansena není dobrá zpráva. "Velké nebezpečí spatřuji v tom, že provedou nějaké minimální kroky, které budou působit zdáním, že pracují dobře, ale ve skutečnosti dělají velmi málo, nebo dokonce škodí tím, že balamutí lidi a uklidňují je. Kosmetické úpravy nic neřeší," uzavřel svou úvahu James Hansen.


Zdroje:
- The Independent (01.01.2007, 'If we fail to act, we will end up with a different planet')
- Climate Ark (21.11.2006, World has under decade to act on climate crisis)
- WWF (21.11.2006, NASA scientist wins WWF conservation medal)
- EcoMonitor (03.01.2007, Independent: Planeta Země se možná úplně promění)
- Novinky (03.01.2007, NASA varuje: Globální oteplování už nelze zvrátit)
- NASA-GSFC (Goddard Space Flight Center)
- Wikipedia (James Hansen)