Výzva: Zastavme globální oteplování

Autor: Michael Blažej, Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy, Vydáno dne: 26.12.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006120008

Díky emisím skleníkových plynů (zejm. oxidu uhličitého) dochází ke globálnímu oteplování planety. Vědecké poznatky jednoznačně dokazují, že tento jev je způsobem lidmi a nemá ve známé historii lidstva obdoby a pokud nebude zastaven, povede ke katastrofickým důsledkům:


SITUACE JE VELMI VÁŽNÁ A JE TŘEBA JEDNAT.

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ SVŮJ MALÝ DÍL SPOLUZODPOVĚDNOSTI ZA TENTO STAV.

KAŽDÝ MŮŽE MALÝM DÍLEM PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ SITUACE.

KDYŽ SITUACI NEVYŘEŠÍME MY SAMI, NIKDO TO ZA NÁS NEUDĚLÁ,

NÁSLEDKY PONESEME VŠICHNI A HLAVNĚ PAK NAŠI POTOMCI.


Pokuste se uskutečnit co nejvíce z následujících deseti bodů:
  1. Volte strany s ekologickým programem, naléhejte na politiky, aby prosazovali opatření vedoucí k omezení emisí skleníkových plynů. Tlak voličů může přinést změnu přístupu politiků, který je v prosazování potřebných změn velmi nedostatečný.

  2. Podporujte nevládní ekologické organizace, které se zabývají problematikou globální změny klimatu.

  3. Šetřete, čím se šetřit dá - plyn, vodu (zejm. teplou), elektřinu, teplo, potraviny... Investujte do zateplení bytu či domu. Pořiďte si úsporné spotřebiče. Vypínejte spotřebiče, které právě nepoužíváte. Kupte úsporné žárovky.

  4. Nejezděte automobilem, pokud to není nezbytně nutné - jezděte hromadnou dopravou či na kole, choďte více pěšky. Pokud používáte automobil, mějte správný tlak v pneumatikách. Jezděte na biopaliva či plyn, pořiďte si úsporný automobil.

  5. Omezte spotřebu masa - zejm. červeného. Chov zvířat na maso přispívá k produkci skleníkových plynů a zatěžuje prostředí. Půda se místo pěstování krmiva může využít pro lesy či pěstování plodin na biopaliva.

  6. Recyklujte, co se recyklovat dá - např. papír, plasty, sklo.

  7. Nakupujte lokální (české) potraviny a zboží, kupujte potraviny a zboží s menším množstvím obalů. Omezte nadužívání plastových tašek.

  8. Zasaďte alespoň jeden strom, usilujte o sázení stromů ve vašem okolí a jejich ochranu.

  9. Informujte se o stavu věcí, zajímejte se o dění kolem sebe.

  10. Šiřte tyto informace mezi lidmi, bavte se o těchto problémech se svými přáteli a kolegy, s rodinou. Přemýšlejte, jak můžete vy osobně přispět k omezení emisí skleníkových plynů. Věříte-li v sílu modlitby, modlete se za záchranu planety.

ROZŠIŘUJTE TYTO INFORMACE MEZI LIDMI mailem, formou letáků atd. Čím více lidí se připojí, tím větší je šance na zmírnění katastrofického vývoje. Nepodléhejte omylu, že jeden člověk nic nezmění a nemá to cenu. KAŽDÝ SE MŮŽE PŘIDAT a malým dílem pomoci situaci zlepšit. MOŽNOSTI K TOMU MÁME.

Text této výzvy v elektronické podobě najdete na www.volny.cz/zastavme.oteplovani.

Zde najdete odkazy na zdroje informací.