Příčiny pandemie dětského kuřáctví

Autor: Martin Škapík, Rubrika: Zdraví, Vydáno dne: 25.12.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006120007

Američtí vědci prokázali, že filmová studia vyrobí umístěním tabákové reklamy do filmů jen v USA ročně 390 000 dětských kuřáků. Dokumentaci a krátké dokumentární filmy poskytli zdarma ke stažení zde. Filmové produkce tak cílenou propagací kouření fakticky doplňují tabákovému průmyslu zemřelé zákazníky novými - dětmi.

DVD zdarma -  Kratičké, unikátní textové a filmové dokumenty prokazující propojení tabákového a filmového průmyslu (do 60 MB) zdarma. Ročně tabákové výrobky usmrtí jen v USA přes 400 000 zákazníků! Každý den zabije tabákový průmysl ve světě 13 698 (!) zákazníků, ve 25 státech Evropské Unie je to denně 1808 zákazníků (!) a ročně 660 000 zákazníků, verifikace zde.

Podle odborných vědeckých prognóz se navíc počty obětí do roku 2 020 zdvojnásobí! Přesto jsou tabákové výrobky dále obchodovány spolu s potravinami a tento problém se neřeší. V naší zemi se naopak počet dětských kuřáků a jejich spotřeba tabáku za posledních šest let zdvojnásobily!

Je důležité si uvědomit, že tato čísla vychází ze státem certifikovaných statistik, tedy se jedná o prokazatelná úmrtí z kouření a to v době, kdy se stále objevují nové důkazy o jeho škodlivosti. Reálný počet úmrtí na tabákové výrobky bude neporovnatelně vyšší! Situace v evropské kinematografii je totožná. Až 90% filmů je podle vědců z mezinárodní organizace Smoke Free Movies (zaštítěné Světovou zdravotnickou organizací) tou nejúčinnější reklamou pro vstup do kuřáctví, cílenou na děti!

9 minutový dokument 120 000 Lives a Year, který vznikl za podpory WHO a dokladuje spolupráci tabákových firem a filmových studií si můžete online přehrát nebo stáhnout zde.

Svatba mého nejlepšího přítele, Julia RobertsVe filmu uvidíte také ignorační reakce filmových produkcí a hvězd na statisíce proseb, dopisů od fanoušků, aby přestaly kouření ve filmech pro děti propagovat. Místo pochopení věci například asistentka Julie Roberts vyhrožuje soudem, pokud bude těmito prosbami "obtěžována"!

Filmy cíleně v dětech probouzí touhu napodobit své idoly, které na plátně představují cigaretu jako prostředek uklidnění, koncentrace, ale i vášně a originality, což prokazatelně celé generace dětí vede do celoživotní nemoci kouření.

Filmové produkce po desetiletí vědomě spolupracují s tabákovými firmami, přes protesty a výzvy zdravotních organizací. Často propagují i konkrétní značku, byť to vzhledem k rostoucímu, faktickému světovému monopolu obřích tabákových firem není potřeba.

Promyšleným a bezchybně fungujícím cílem filmové reklamy kouření je probudit v dítěti tak silnou touhu okusit kouření, aby překonalo přirozené obranné mechanismy organismu (dávení, dusivý kašel, poruchy koordinace, žaludeční nevolnosti) a mylně je vnímalo jako přínosnou oběť, kterou je nutno podstoupit pro vstup do znamení "dospělosti" a "úspěchu", jak film představuje kouření. V praxi do velmi útrpné a smrtelné nemoci, kterou filmy představují jako znamení úspěchu a dospělosti, jako nezbytnou součást originality osobnosti a úspěchu od sexuálního až po společenský kontext.

Přes 90% nových kuřáků získá tabákový průmysl mezi dětmi! Cílenou, zejména filmovou reklamou využije jejich důvěřivost a nezralost, touhu napodobovat vzory. V dospělém věku, kdy už člověk rozumně vyhodnocuje, začíná kouřit minimum kuřáků.

Tabákový průmysl dobře ví, že do kouření musí vmanipulovat děti, které později v dospělosti, kdy už budou schopny rozpoznat škodlivost kouření, nedokáží pod tlakem silné závislosti přestat a tedy budou efektivním výnosem tabákových producentů. To dokládá také fakt, že drtivá většina dospělých kuřáků přiznává, že kouří proti své vůli, právě díky vybudované silné tělesné i psychické závislosti na kouření.

V této věci je zdrcující skutečností, že hlavní návyková složka tabáku jed nikotin s prokázanou a vědecky řádně certifikovanou závislostí i psychotropními účinky není v Čr, díky obrovské síle lobingu tabákových producentů, na seznamu psychotropních a návykových látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Více zde.

ilustrační foto Odborné vyjádření k iniciaci dětského kuřáctví a možnostem rodičů k individuální obraně dětí poskytl psycholog projektu Řetěz lásky zde.

Děti se do celoživotní nemoci kouření (Dg. F17.2 - Mezinárodní klasifikace nemocí) dostanou už za několik týdnů experimentování s tabákem! Potom, většinou po celý zbytek svého znehodnoceného a zkráceného života, živí tabákové producenty a stát prostřednictvím daní a výnosů z tabákových výrobků.

Těžko budeme věřit tomu, že dětského kuřáctví vzniká spontánní touhou dítěte zabalit si usušený tabák do papírové ruličky a tu kouřit. Představme si, že skupinka dětí si hraje a najednou někdo dostane nápad, že by si mohly najít tabákovou rostlinu, tu usušit, následně ubalit do jemného papíru a vykouřit. I pokud bychom tuto absurdní hypotézu přijali, tak by toto experimentování skončilo tím, že by jim při prvních pokusech bylo tak zle, že by si jistě našli jinou zábavu.

Dětské kouření je výhradně napodobení obdivovaného vzoru. Děti nejčastěji začínají kouřit v období předpubertálním a domnívat se, že jim jde o napodobení kupříkladu kouřících rodičů je také mylné. Děti se vůči rodičům v tomto věku naopoak vymezují a tuto rituální oběť podstupují z touhy prokázat svou dospělost, zažít dobrodružství, prokázat svou příslušnost ke svému idolu.

Těmi jsou pro děti oblíbení zpěváci, hlavně ale herci a herečky, filmoví hrdinové. Děti ve své důvěře v rozumnost dospělých správně dovozují, že pokud by kouření bylo opravdu špatnou věcí, tak proč by jejich idoly kouřily? Naopak asociují pocit, že rodiče, kteří jím kouření rozmlouvají je chtějí o tento "požítek dospělých" ošidit. Naprosto nemají ponětí o principu závislosti a nechtěného kuřáctví.

Ornella Muti Jde o vizuální infekt - napodobení vzoru, nejčastěji právě filmového hrdiny. Je docela jedno, jestli kouří kladná nebo záporná postava. Krásné kouřící slečny fungují na plátně stejně přitažlivě jako policejní komisaři, dobrodruhové nebo zločinci. Probouzí vědomou i podvědomou touhu dětí kouření okusit, zažít toto "dobrodružství" nebo se prostě jen připodobnit ke svým idolům.

Základem podprahové reklamy filmových studií je zobrazení cigarety v sexuálním kontextu, který je v předpubertálním a pubertálním období pro dívky i chlapce nejpřitažlivější.

Pro příklad uvádíme Ornellu Muti, která se statečně prokouřila prakticky všemi svými filmy. Po dnes je uctívána jako nejpřitažlivější herečka italského filmu. Nejinak si vede druhá dáma italské kinematografie Sophia Loren. Hlavní poselství jejich filmových rolí posuďte sami.

Sophia Loren A jak si vede součásná generace mladých italských filmových hvězd? Na třetím snímku vidíte Naike Rivelli, dceru Ornelly Muti a španělského filmového producenta Luise Bermudeze de Castro. Pokračuje v rodinné tradici a cigarety propaguje jako populární herečka a modelka. Také na tomto snímku je s krabičkou cigaret. Pokud chcete vědět, jaké kouří nejraději, klikněte si sem. Nejen současný italský, ale obecně evropský filmový průmysl a televize propaguje dětský tabakismus více než 90% svých snímků, včetně filmů pro děti.

Naike Rivelli Smutné prvenství má potom česká filmová produkce. Tabákový průmysl má u nás nesmírně silné postavení a v české filmové produkci najdete podle výzkumu našeho projektu propagaci kouření v asi 97% všech hraných filmů z posledních 15 let. To je jeden ze tří důvodů, proč české děti začínají kouřit v průměru o půl roku dříve, než děti z ostatních států EU.

Tím druhým je faktické neřešní této situace státními orgány, chybí jakákoliv účinná ochrana dětí od tabáku a konečně třetím důvodem je faktický monopol tabákové firmy nad národními vzdělávacími programy.

Vzdělávací programy "proti" kouření dětí doposud vede v Česku tabáková firma Philip Morris.

Jeden ze zakladatelů projektu Řetěz lásky, pan senátor Ing. Josef Novotný, místopředseda zravotního výboru senátu ČR, se programů opakovaně účastnil a vyhodnotil je jako zcela zavádějící a naopak tabakismus propagující jako volbu dospělosti.

Vlajkovou lodí Philipa Morrise a Mnisterstva školství, mládeže a tělovýchovy je pedagogický projekt Dokážu to?, který sdružuje a "vzdělává" 73 řídících pracovníků základních škol. Citujeme z internetových stránek projektu Dokážu to:

Protitabákové vzdělávání na českých školách vede tabáková firma Philip Morris Philip Morris ČR podporuje od roku 1998 vzdělávací projekty Dokážu to? a Paragraf 1155. Projekt "Dokážu to?" patří dnes mezi nejuznávanější vzdělávací projekty v ČR. Naplňuje hlavní strategické vize a záměry MŠMT ČR a je plně v souladu se současnými evropskými vzdělávacími trendy.

Hlavní téma projektu - osobnostní a sociální výchova - se stalo prvním průřezovým tématem připravovaného RVP a je povinným obsahem vzdělávání v základním školství. Paragraf 11/55 je celostátní projekt na pomoc zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Podle analýzy ČŠI dnes oba projekty patří mezi nejčastěji využívané preventivní programy v ČR a představují unikátní a na naše podmínky progresivní spojení školského a neziskového sektoru s komerčním subjektem. Staly se průkopníky myšlenky společenské odpovědnosti firem ve školské a vzdělávací oblasti... konec citace


Tabák sobě Dalším zcela absurdním a protismylsným počinem je potom volné sdružení osobností veřejného života, rozumějte poslanců Ing. Jaromíra Talíře, MUDr. Jaroslava Zvěřiny a PHDr Waltera Bartoše a tabákového průmyslu Aliance Zákon 18. (Po našem zveřejnění této informace zmizely fotografie výše popsaných i další informace o tom, jak se "proti" kouření dětí spojili politici s Filipem Morrisem a místo toho se na serveru objevil nápis o aktualizaci stránek).

Tito pánové zřejmě nevěří ani svým kolegům zákonodárcům, ani moci dozorující a výkonné a spojili se proto přímo s tabákovým průmyslem! Tabákový průmysl ještě do ALiance Zákon 18 "laskavě" přibral Českou obchodní inspekci, Unii rodičů, agenturu STEM a co je mimo rámec chápání, spolupráci s tabákovým průmyslem podepsal kdosi i za Českou školní inspekci! Zřejmě z radosti nad tím, jak tabákový průmysl dětem prospívá!

Díky těmto aktivitám je v naší zemi rekordní počet kouřících dětí a jen za posledních šest let se počet dětských kuřáků a jejich spotřeba tabáku zdvojnásobily! V České republice kouří asi 800 000 dětí a mladistvých (Čt1 - Události 7. 5. 2006). Filip Morris Čr přitom prokazatelně porušuje jak Ústavu, tak prakticky všechny zákony na ochranu spotřebitele, národního zdraví, také zákony vymezující obchodování jedů a omamných látek.

O přístupu této firmy ke vzdělávání dětí svědčí tato reklamní brožurka. Podobných jsou přitom stále plné obchody s potravinami. Znalecký posudek, který jsme na tuto spotřebitelskou hru a reklamu tabákové firmy nechali vypracovat přitom jasně prokazuje, že propagace kouření je v ní zaměřená jednoznačně na děti.

Tabákové firmy vypočítaly výnos z jednoho "průměrného" kuřáka, kterého získají v dětství na 66 000,-- Usd! Státní výnos z této nemoci je též velmi vysoký, ovšem náklady související s léčbou a úmrtností kuřáků, porušením plodu a často i sterilitou z kouření, jej výrazně převyšují. Díky absurdnímu přerozdělování výnosu z nemoci kouření ale lze konstatovat, že některé části státní správy, rozpočtu z této genocidy také výrazně profitují.

Přesné informace o zcela absurdních, nepochopitelných a nesystémových daňových pravidlech pro tabákový průmysl, nastavených tak, aby stát na protiprávní toleranci tabákového podnikání co nejvíce vydělal (v současné době cca 27,- Kč z jednoho balení cigaret, celkový "zisk" státu z kouření je 32 milard Kč ročně), naleznete zde. Veřejnosti je tento zisk státu z invalidizace a zabíjení vlastních obyvatel zcela protismyslně vysvětlován prokazatelným mýtem, že zdražení cigaret vede k omezení kouření a to i přes opačné zkušenosti z dnes již řady zemí světa.

Je to matení veřejnosti, neboť zdražení cigaret vede u méně majetných kuřáků a dětí jen k přechodu na levnější druh cigaret a u movitých kuřáků je zcela zanedbatelné. U obou skupin potom asociuje naopak větší atraktivitu kouření, které je od počátku drogou významě rituální. Peníze přece oceňují kvalitu! Tabák je po zdražení vzácnějším, dobře ceněným zbožím! Zdražení naprosto neřeší průběh silné tělesné a psychické závislosti na tabáku a progresivní nárůst této pandemie.

Aby zdražení skutečně vedlo k odklonu od kuřáctví formou ekonomické nedostupnosti a k opravdovému zamyšlení ve veřejnosti nad tímto problémem, musely by cigarety zdražit na několikanásobek ceny. Potom by skutečně šlo byť o zcela absurdní a nesystémové, ale účinné omezení dalšího šíření této závislosti.

Stát, politický systém i tabákoví podnikatelé by tím také riskovali otevření společenské diskuze, která by mohla vyústit k mediálnímu popsání systému tohoto "podnikání" a tedy odpovědnosti zejména státních a politických institucí.

Zcela jistě by také vedla k osvobozující systémově změně a tedy ztrátám pro tabákové firmy. O jejich protiprávním výsadním postavení svědčí i to, že pokud hygienici naleznou zdraví ohrožující výrobek, okamžitě je ztažen z celého trhu. Tabák u kterého jsou popsány tisíce zdravotně závadných látek, který působí každé páte úmrtí v naší zemi je v klidu obchodován sítí potravinových prodejen!

Současné zdražování, které je představováno také jako vyrovnání daní, cen tabáku na trzích EU je jen výdělkem státu, jeho odměnou za nepochopitelnou teloranci a záštitu zničující pandemie kouření. .

Jako typický příklad filmové manipulace ke kouření uvádíme film "28 dni" (r. 2 000), kde jsou cigarety Marlboro a kouření propagovány autoritou lékaře, specialisty na závislosti. Dokumentaci tohoto počinu naleznete také zde.


On-line ukázky z filmu "28 Days"
28 Days
Ukázka I (při rychlém připojení přehrajete online levým tlačítkem myši – při pomalém zvolte pravým "uložit cíl jako" a soubory přehrajete ve svém počítači) V tomto záběru (též na fotce z filmu) připaluje kouřící (!) protidrogový terapeut Dr. Cornell (Steve Buscemi) nové klientce Gwen (Sandra Bullock) psychiatrické léčebny při prvním setkání Marlboro light s ujištěním, že kouří také "lehké" cigarety.

Ukázka II Detail na Marlboro light (Sandra Bullock, Azura Skye).

Ukázka III Čekání na přítele (Sandra Bullock, Viggo Mortensen).

Zde uvádíme pouze tři ukázky, ale film je vizuální i slovní propagací kouření doslova protkán od začátku až do konce. Nechybí ani scéna, kdy si "lačnící" Gwen v průběhu své "protidrogové" terapie kupuje v místním obchodě tři kartony cigaret Marlboro light.

Film 28 Days, Dr. Cornell (Buscemi) připaluje své pacientce Gwen (Bullock), dál už kouří v pohodě sama. Cigareta také v tomto filmu vyznívá nejen jako skvělý životní partner, ale dokonce jako dobrý pomocník pro překonání depresí (které tabák přitom iniciuje, jako i další psychická onemocnění) a vhodný terapeutický doplněk v boji s otatními drogami, což je zcela lživý, iracionální, ale bezchyně působící záměr produkce.

Bohužel jeden takový mezinárodně úspěšný film, jedno takové poselství přivede ke kouření vzhledem k celosvětové distribuci i stálému opakování v televizích a šíření na kazetách, DVD či internetem bezpočet dětí! Takových filmů je ovšem v distribučních sítích 90%, jak si můžeme, pokud se na cigaretu a její úlohu ve filmech budeme soustředit, kdykoliv sami ověřit!

Film "28 Days" se navíc natáčel v době, kdy bylo čerstvě vědecky i soudně prokázáno, že označování cigaret jako "lehkých" je klamavé. Je zjevnou zakázkou tabákové divize Philip Morris ke klamavému ujištění veřejnosti, že lehké cigarety jsou méně škodlivé a výzvou ke kouření! Pokud kouří lékař, protidrogový terapeut, proč by se děti měly cigaret bát?

Kate Bosworth as Lois Lane, Superman Filmovou "reflexi reality" popsal v této zprávě prezident American Cancer Society, Robert C. Young, MD. Uvádí, že ve zkoumaném období 1988 - 1997 propaguje kouření 87% natočených filmů.

Upozorňuje také na fakta, kdy například v životopisném filmu A Beautiful Mind, který mapuje život nositele Nobelovy ceny Johna Nashe (Rusell Crowe) je tento aktivní odpůrce kouření vyobrazen jako kuřák. Ve filmu Superman náruživě kouří Marlobora pro změnu hlavní hrdinka Lois Lane (Kate Bosworth), zatímco v knižní předloze je nekuřačkou.

Tak by šlo popsat prakticky celou Hollywdoodskou produkci. Nejde přitom o "přilepšení" si propagací auta či hodinek, to nemůže studiím nikdo vyčítat. Jde o placené, vědomé šíření nejničivější popsané nemoci lidských dějin a to je ten diametrální rozdíl mezi ostatním "productplacementem" a tabákem.

Tragickým paradoxem je, že rodiče ještě dětem platí půjčovné či vstupenky za tyto filmové reklamy, kde se na pozadí krásných příběhů, často bez vědomí autorů scénářů a herců, tento produkční zločin po celá desetiletí důmyslně a vědomě uskutečňuje. Zatímco kopírování a ilegální projekce filmů jsou ze zákona trestné, jak nám filmoví producenti před každou domácí projekcí výhružně vzkazují, propagaci kouření filmem, faktickou válku filmových produkcí s dětmi nikdo neřeší!

Varování V počátku fenomenálního nástupu a obrovského vlivu světového flmového průmyslu, někdy v polovině minulého století, se herci museli naučit kouřit, aby vůbec filmovou roli mohli získat. O tom jsou bezpočty svědectví a tento stav často platil ještě v osmdesátých letech minulého století. Po dnes můžeme číst a slyšet historky celebrit, jak se musely učit kouřit, protože jim to scénář předepisoval. Jak se snažily nad tím také vyzrát, ale nešlo to. Kouření markýrovat nejde, šlukovat se zkrátka musí!

Kdo ale psal scénáře v době, když kouření ještě nebylo rozšířené a jakou skutečnost reflektoval?

Tu, kterou filmová studia ve spolupráci s tabákovými firmami a politickými systémy lidem teprve připravovala. Dnešní generace herců už samozřejmě umí kouřit dobře a nad požadavkem scénáře se bohužel nepodivují. Po desetiletích filmové "masáže" v dokonale neinformovaném prostředí už je ani nenapadne, že by se ten zdrcující řetěz závislosti měl zastavit a že není dobře získávat této nemoci další oběti.

Filmová studia obhajují kouření ve filmu jako reflexi reality či tvůrčí svobodu. Jenže ve světě nebyly nejprve stovky milionů nemocných, závislých lidí, ale naopak producenti, kteří byli a po dnes jsou vázání smlouvami či osobním profitem a dnes už často jen vlastní nemocí, závislostí k propagaci kouření. To prokazatelně vede k dynamickému rozvoji této pandemie a její filmové nereflexi, ignoraci.

Lucky LukePřed nástupem masivní filmové a později i televizní propagace bylo kouření rozšířené neporovnatelně méně a kouření žen a dětí bylo vzácné. Pomáhají také kreslené filmy. Dětskou obdobou pověstného Marlboromana se tak stal Lucky Luke, jehož autor kreslíř a spisovatel Maurice De Bevere psal pod výmluvným pseudonymem Morris! V důsledku je úplně jedno, jestli kreslíř Morris propagoval kouření nechtě, sám těžce závislý kuřák. Nejde o to s jakým úmyslem věci vznikají, ale jak fungují.

Tato okouzlující figurka svými nádhernými příběhy přitahuje k tabáku už nejméně pátou generaci dětí. Jakkoli nás její příběhy také fascinují, tak je nutno říci, že její poselství je naprosto zničující.

Ani ten nejlepší filmový příběh nestojí za to, aby kvůli němu onemocnělo jediné dítě.

Takových dětí ale je podle odborných odhadů jen v naší zemi přes 600 000 ve věku 6-16 let. Výjimkou nejsou kuřáci, kteří v 9-13 letech kouří 10 až 20 cigaret denně.

Pokud by velká filmová studia v padesátých letech minulého století (ale i později, vždyť dnes už má svět k dispozici přes 100 000 vědeckých prací, certifikujících invalidizující a smrtící účinky kouření), kdy byla vědecky prokázána kancerogenita a škodlitvost tabáku, tuto skutečnost zohlednila ve svých filmech a přestala kouření propagovat, bylo by dnes řádově menší hrozbou, navíc společensky negativně přijímanou záležitostí!

Těžko někdo zpochybní obrovský kulturní, vzdělávací a zejména kultovní význam filmu. Faktické napodobování a uctívání hereckých celebrit i filmových poselství předurčilo tragický obraz dnešního světa. Kdo z nás nechtěl být hercem, herečkou nebo scénáristou?

Na aukcích se platí za filmové relikvie i podpisy slavných, po celém světě vznikají mamutí filmové zábavní parky. Filmové festivaly jsou přehlídkou osobností a nejatraktivnějším mediálním artiklem. Novináři nám sdělují o celebritách a jejich "snovém" životě každičký detail.

Nikdo se nebude chtít smířit s pravdivou informací, že celé toto divadlo stojí svět obrovské utrpení, právě tolerováním filmové propagace kouření, která jednoznačně ve spolupráci s tabákovými impérii postavila svět do obrovské zdravotní a společenské krize. Filmoví producenti to nebudou chtít přiznat i kdyby zřejmě měli svou protabákovou politikou pozabíjet celou světovou populaci, tak absurdní je tato situace.

A tak cigaretu naleznete v každém filmu, ve všech podobách, jenom né v té, která jí skutečně přísluší. Ve filmech kouří dnes už opravdu každý a společnosti to věrně zrcadlí. Dokonce i ve filmech o tragicky nemocných lidech je cigareta představována jako jejich pomocník pro koncentraci a smíření se s nepřízní osudu...

Kdo by se v produkcích zabýval nějakými 13 000 mrtvými, kteří denně kouření podlehnou?

Blind Horizon (2003), Amy Smart V této filmové ukázce ze snímku s příznačným názvem Blind Horizon (2003) půvabná Liz (Amy Smart) v jedné z předepsaných kreací, vyzbrojena stetoskopem a lékařským oblekem uhasí nedopalek právě dokouřené cigarety v nočníku pacienta. Těžko obecně cynismus filmových studií a pohrdání životem nějak komentovat, zřejmě zkouší, co vydržíme. Vypadá to, že všechno.

Přitom právě filmový průmysl by velmi jednoduše mohl navodit pravdivou reflexi tabakismu a svým obrovským společenským vlivem pomoci, abychom další generace od této nemoci uchránili. Děje se pravý opak.

V takové atmosféře se pak může stát, že špičkou v tabákové reklamě je specialista na dětské filmy, studio "Disney". Jméno má po geniálním tvůrci kreslených filmů Walter Elias Disneym (znám jako Walt Disney), který ze světa odešel 15. prosince 1966 po vleklém utrpení, které mu tragicky způsobila rakovina plic, získaná právě kouřením.

Disney Studios Je nepochopitelnou skutečností, že také toto filmové studio, mnoho desetiletí po prokázání agresivní kancerogenity a smrtících účinků kouření, vytváří bezpočet dalšího zbytečného utrpení a lidských tragédií aktivní propagací kouření v dětských filmech.

Walt Disney, citlivý a neobyčejně vzdělaný člověk přitom děti miloval a bezpochyby by se postavil na jejich stranu! Ne tak spojení manažeři filmu a tabáku!

Pán prstenů Statistiky podle jednotlivých filmových studií naleznete zde. Vědci také prokázali, že velká filmová studia ve spolupráci s tabákovými firmami provádí nyní nejagresivnější a nejmasivnější nábor dětských kuřáků prostřednictvím hraných filmů za posledních 50 let! Reklamu na kouření pravidelně umísťují až do 80% filmů v kategorii doporučující promítání dětem od 13 let!

V trilogii Pán prstenů hoši z družiny Frodo Pytlíka nadšeně oznámují, že si "dali tabáček jako odměnu za dobrou práci". Jsou napomenuti ať s nim šetří, aby vydržel na celou výpravu. Do kouření se pustil i moudrý čaroděj Gandalf. Asi nechce trhat partu?

Kdo tyto dialogy Johnu Ronaldovi Reuelu Tolkienovi do filmové verze jeho slavného díla dopsal a hlavně proč?


Návrhy řešení

Pandemie kuřáctví nejde řešit jinak než prevencí dětského kuřáctví, tedy účinou ochranou ještě nekouřících, zdravých dětí a systémovým vzděláváním, zajištěním povinných mediálních informací. Doposud se systém soustředí pouze na omezení míst, kde je možno kouřit a zdražování cigaret, což vůbec neřeší zastavení dynamického nárůstu této dominantně dětské nemoci.

Stát, pokud chce uspět, musí také ukončit spolupráci v této věci s tabákovými firmami. Jako osnovu možného řešení nabízíme tyto body.

1) Zákaz obchodování tabákových výrobků v síti potravinových prodejen. Nastavit jasná pravidla prodeje této drogy již nemocným kuřákům tak, aby se minimalizoval prodej tabákových výrobků dětem. Ideálním stavem by byl prodej výhradně v certifikovaných prodejnách tabáku a to samozřejmě i za cenu rozšíření této kontrolovatelné sítě. Jedná se model, který se skvěle osvědčil v některých severských státech Evropy a Kanadě. Velmi zajímavým se ukazuje také návrh prodávat tabák v lékárnách, kde by si dospělý kuřák uvědomil, že kouření je nemoc a lékárny disponují nejen širokou prodejní sítí, ale také odborným personálem, tedy je zde reálný předpoklad, že se touto formou prodeje tabák k dětem dostane v minimální míře.

2) Naprosto nutným požadavkem je informační povinnost o dopadech kouření před každým filmovým dílem či hudebním klipem, kde je tabák vyobrazen. Je bezpodmíněčně nutné si uvědomit, že filmové reklamy je předtočeno na desetiletí dopředu a nelze jinak, než před audiovizuální projekci přikázat atraktivní, variované informace o tom, že v díle se vyobrazuje kouření a o jeho důsledcích pro jednotlivce i společnost. Tento požadavek zasáhne společnost kladně ve dvou rovinách. Nejen děti, které ještě nekouří a stát je musí od této nemoci ochránit, ale i dospělí začnu vnímat skutečnou úlohu cigarety ve filmové produkci a ve společnosti, její dopad na možnost prožít zdravý život. Naprosto se nejedná o censuru filmu, naopak, zásahy do filmové tvorby by byly absurdním požadavkem.

3) Povinné adiuovizuální a další vzdělávaní o tabakismu a jeho důsledcích na základních a středních školách, kterou samozřejmě nemůže provádět, jako tomu dnes je tabáková firma Philip Morris, která se tak vlastně propaguje. Základním posláním jeho současné nauky o právním povědomí dítěte, kterou nepochopitelně za spolupráce MŠMT provozuje je zdůraznění, že kouřit se má až v dospělosti. To dětem naopak cigaretu zatraktivňuje jako tzv. "Adult choice" - výběr dospělého. Zcela pomíjí objektivní výuku o důsledích pandemie kouření na zdravý život, na možnost založit rodinu a obecně na naši společnost.

4) Povinné informace v celoplošných médiích. Zde je nutno zákonem stanovit frekvenci a rozumný rozsah minimálního informování ve zpravodajských relacích o průběhu a stavu této pandemie. Tento předpis je zcela nutný, protože tabáková impéria mají obrovský dispoziční kapitál a nepřeberné množství dceřiných firem. Kupříkladu čokoláda Milka je dnes už taky produkční výtvor Altria Group (Filip Morris). Tabáková impéria mají velké podíly zejména v potravinářském, ale také farmaceutickém a spotřením průmyslu. V praxi dochází k tomu, že zadávají své inzertní požadavky pro dceřinné firmy za psané i nepsané podmínky mlčení médií k této zdrcující pandemii. Objektivně nemůžeme jinak, než předpisem požadovat po médiích, které zprostředkovaně reklama od dceřiných tabákových firem živí, aby pravdivě reflektovala nemoc kouření a objektivně o ní informovala.

Toto jsou návrhy na změny, které naše sdružení přináší ministerstvu zdravotnicví a politickým reprezentacím už mnoho let. Za aktivní přístup k řešení dětského kuřáctví se také mnoho let staví Liga proti rakovině a řada dalších lékařských i občanských organizací. Zatím se tento základní problém v naší zemi neřeší.

Pokud si chcete prohlédnout další desítky filmových ukázek (maximální délka 500 - 4 000 kB) z propagace kouření, otevřete si kliknutím následující článek Filmové ukázky. Veškeré informace a materiály z tohoto projektu je možno bez další autorizace šířit ve prospěch ochrany dětí od tabákových drog.

Projekt řetěz lásky je nonprofitní sdružení a jeho jedinou ambicí je kvalitní informací pomoci k řešení dětského kuřáctví. Nemáme nic proti kuřákům, nejsme žádnou "protikuřáckou" aktivitou. Protikuřáckou aktivitou je jenom kouření na kterém jsme sami často závislí. Nejvíce pomáhají těmto stránkám právě kuřáci, aby jejich děti nebyly vmanipulovány do stejné nemoci, jejíž sílu jsme z výše popsaných důvodů zakusili a zakoušíme také my.

Pokud si chcete prohlédnout další desítky filmových sekvencí (maximální délka 500 - 4 000 kB) z propagace kouření, otevřete si kliknutím následující článek Filmové ukázky.

Logo Řetěz lásky k dětem Veškeré informace a materiály z tohoto projektu je možno bez další autorizace šířit ve prospěch ochrany dětí od tabákových drog.

Řetěz lásky k dětem Tomáše Hanáka a odborných garantů
sdružení za aktivní ochranu dětí před tabákem.


Převzato z:
- Řetěz lásky k dětem (05.07.2006 - aktualizováno, Příčiny pandemie dětského kuřáctví)