Silné erupce v době slunečního minima, padl rekord

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sluneční aktivita, Vydáno dne: 23.12.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006120006

V první polovině prosince překvapila astronomy série silných slunečních erupcí. Jedna z nich vyvolala 6.12. v atmosféře naší mateřské hvězdy silnou rázovou vlnu připomínající tsunami. Zdrojem mohutné exploze byla velká, pouhým okem viditelná, skvrna 930 o průměru 37 tisíc kilometrů. Několik dní po erupcích zasáhl Zemi proud částic z koronálního výtrysku hmoty (Coronal Mass Ejection, CME). Ve vyšších zeměpisných šířkách byla pozorovatelná polární záře.

Skvrna č. 930 vyprodukovala v prosinci 2006 celkem 4 erupce třídy X: 5.12. to byla erupce X9, 6.12. X6, 13.12. X3 a 14.12. X1.5. Na sluneční minimum je to pozoruhodná série. První z erupcí si můžete prohlédnout na fotografii pořízené družicí GOES.
Skvrna č. 930 vyprodukovala v prosinci 2006 celkem čtyři erupce třídy X - 5.12. to byla erupce X9, 6.12. X6, 13.12. X3 a 14.12. X1.5. Na sluneční minimum je to pozoruhodná série. Fotografie družice GOES zachycuje první z erupcí.
Mohutné erupce připravily vědcům několik vážných podnětů k zamyšlení. V minimální fázi jedenáctiletého cyklu sluneční činnosti je totiž výskyt takových jevů nepravděpodobný. Prosincové bouře jsou významné i tím, že jeden z výbuchů vyprodukoval rekordní množství rádiového šumu. To se negativně odrazilo na činnosti globálního pozičního systému (GPS).

Před událostí dosahovalo rádiové vyzařování Slunce na stupnici rušení GPS úrovně 54 jednotek, po erupci se rádiový šum skokově zvýšil na hodnotu kolem 1 milionu jednotek. Dosavadní rekord byl překonán více než desetinásobně.

Dale Gary, sluneční fyzik z Technologického institutu New Jersey (New Jersey Institute of Technology, NJIT) si položil otázku, jak je možné, že síť Radio Solar Telescope Network (RSTN) amerického vojenského letectva naměřila mnohem nižší úroveň rušení - pouhých 13 tisíc jednotek.

"Zvláštní na tomto vzplanutí bylo to, že Slunce se teď mělo nacházet v minimální fázi svého jedenáctiletého cyklu," řekl Gary. "Přestože událost trvala jen něco málo přes hodinu, vyprodukovala rekordní množství rádiového šumu a způsobila na celém světě masivní poruchy přijímačů Globálního pozičního systému."

Gary je od roku 1997 vedoucím pracovníkem specializovaného zařízení v kalifornském Owens Valley (Owens Valley Solar Array, OVSA). Odborníci zde 6. prosince získali údaje zcela odlišné od hlášení RSTN. Svůj nález třikrát ověřovali, pokaždé se stejným výsledkem. Také jejich kolegové z Cornellovy univerzity disponují nepřímým důkazem o tom, že erupce byla přinejmenším desetkrát silnější než oznámila armáda. Až dodatečně se ukázalo, že údaje RSTN neodpovídají realitě, údajně proto, že v okamžiku vrcholící bouře selhal software.

Rekordní erupce zavdala podnět k úvahám, jak dalece může rozbouřené Slunce a následné výkyvy geomagnetického pole ovlivnit život na Zemi. Dlouhodobě se například debatuje o účincích na lidské zdraví. Neurolog Dr. Michal Kováč z Nových Zámků na Slovensku publikoval v květnu 2006 své poznatky, na jejichž základě usoudil, že existuje souvztažnost mezi sluneční aktivitou a počtem mozkových mrtvic. Podobnými výsledky skončily i studie lékařů z USA a Japonska. Zvýšenému riziku nejsou vystavovány jen živé organismy ale také moderní technologie - satelity, navigační a telekomunikační systémy nebo rozvody elektrické energie.

Americké zpravodajské servery nedávno informovali, že předpovědi nového cyklu sluneční činnosti si navzájem protiřečí. Zatímco jedna skupina vědců tvrdí, že aktivita Slunce nebude v příštích letech příliš výrazná, jiní odborníci varují před rozbouřeným Sluncem a extrémními erupcemi. Většinová část expertů včetně amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA) očekává ve srovnání s minulým obdobím o 30 až 50 procent silnější cyklus. Ten by měl začít nejpozději v roce 2007 nebo počátkem roku 2008.

"Zdá se, že sluneční cyklus č. 24 s vrcholem v roce 2010 nebo 2011 bude jedním z nejintenzivnějších cyklů od počátku záznamů před 400 lety," oznámil v článku z 21. prosince David Hathaway, sluneční fyzik z Marshallova střediska kosmických letů (Marshall Space Flight Center, MSFC).
Prognóza 24. slunečního cyklu. Vědci z NASA očekávají, že aktivita Slunce bude o 30 až 50 procent vyšší než v cyklu současném.
Prognóza 24. slunečního cyklu. Vědci z NASA očekávají, že aktivita Slunce bude o 30 až 50 procent vyšší než v cyklu současném.

Na záběru Národní sluneční observatoře (National Solar Observatory, NSO) v Novém Mexiku můžete vidět sluneční tsunami neboli rázovou vlnu procházející atmosférou Slunce po erupci z 6. prosince 2006.
Na záběru Národní sluneční observatoře (National Solar Observatory, NSO) v Novém Mexiku můžete vidět sluneční tsunami neboli rázovou vlnu procházející atmosférou Slunce po erupci z 6. prosince 2006.

"Tyto rázové vlny se na Slunci občas vyskytují a jsou velmi silné," vysvětlil Dr. K. S. Balasubramaniam z NSO. "Velmi rychle se šíří a během několika minut pokryjí celé Slunce a zřejmě vymetou pryč filamentární materiál."

Zdroj: NSO (07.12.2006, Telescope Spots Solar Tsunami)


Zpracováno podle:
- NJIT (15.12.2006, NJIT Solar Physicist Says Weak Sun Produces Record Solar Outburst)
- SPACE.com (08.12.2006, Scientists Spot 'Tsunami' on the Sun)
- SPACE.com (18.12.2006, Solar Opposites: Forecasts for Sun's Activity Disagree Wildly)
- NASA (21.12.2006, Scientists Predict Big Solar Cycle)
- Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod (15.12.2006, Sluneční erupce ze 6. prosince byla rekordní)
- Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod (10.12.2006, Rozbouřená sluneční skvrna 930)
- iDNES.cz (16.12.2006, Skvrna na Slunci přináší polární záři, ale i potíže)
- GOES 13 (GOES 13 Solar X-ray Imager)
- NSO (National Solar Observatory)
- Nobeyama Radioheliograph (NoRH 17 GHz 10min-Movie)
- Space Weather (Aurora Photo Gallery - December 2006)
- NOAA-NGDC (Radio Solar telescope Network)
- OVSA (Owens Valley Solar Array)
- NASA (Marshall Space Flight Center)
- Astrosvět.com (01.06.2006, Slovenský lékař tvrdí, že sluneční erupce mohou zvýšit riziko mrtvice)