Nikotin není v Česku návykovou látkou!

Autor: Martin Škapík, Rubrika: Zdraví, Vydáno dne: 30.11.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006110009

Pan Mgr. Jiří Jakl se obrátil se svou žádostí (zde) na Policii ČR, kdy prosí o zásah v neprospěch tabákové reklamy. Z velmi korektní a přesné informace, dopisu od pana Plk. JUDr. Ladislava Vaňka, ředitele Policie ČR Brno, se dozvěděl, že Česko nepovažuje drogu nikotin za návykovou látku.

Citace z dopisu:
"... Mohu Vás ujistit, že nikotin, účinná látka obsažená v tabáku, není z hlediska trestního práva považován za společensky škodlivý. ... neboť (stát) právně nepovažuje nikotin za omamnou, psychotropní ani jinou návykovou látku, kdy jej ani nezahrnul do seznamu psychotropních a omamných látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách."
Originál celé odpovědi Plk. JUDr. Ladislava Vaňka zde.

Jakkoli je to neuvěřitelné, protiprávní a pro stát zcela zdrcující - vzhledem k pandemickému průběhu nejen dětského kuřáctví - nikotin, tato vysoce návyková látka, která má na svědomí nejvíce obětí jako samostatná droga v lidské historii, je dle našich zákonodárců nenávykovou, společensky neškodnou!

Tento bezprecedentní a jistě ne náhodný podvod spoluumožňuje drtivý nárůst dětských kuřáků a reálně zamezuje nejen Policii ČR, ale i dalším společensko a zdravotně ochranným orgánům děti před tabákem aktivně chránit! Návykovost nikotinu je už dlouho popisována jako silnější než heroinová a důsledky toho můžeme vidět jako kuřáci často sami na sobě, ale co je horší, i na našich dětech.

Stejně tak zázračně stát nepovažuje nikotin za látku psychotropní. Opět zvítězil zájem tabákových lobistů = politických stran, tedy nemoci a velmi útrpné smrti, kterou instalují dominantně dětem, které tvoří více než 90% nových kuřáků (ve stále se snižující věkové kategorii 9-12 let). Celoživotní závislost navíc získají velmi rychle, často už za několik týdnů "experimentováni". Nejčastěji napodobením vzoru - filmové celebrity a právě absurditou právního hlediska naší republiky na tuto drogu.

Nejenže návykové a psychotropní účinky tabáku jsou popsány a certifikovány vědeckou obcí desítky let, ale posuďte i vlastním úsudkem. Zde je definice psychotropního účinku od prof. PhDr. Rudolfa Kohoutka, CSc:
"Psychotropní účinek: Jde o působení na psychiku člověka, ovlivňování jeho smyslového vnímání a prožívání okolní reality i sebe sama (např. pocit pohody, zvýšené sebevědomí a pocit výborné kondice) způsobené např. drogami, alkoholem, některými čaji, ale také eroticko-sexuálními zážitky, působením hormonů a podobně."
Pomineme-li další návykové a zničující složky tabákového kouře, který české děti kuřáci pravidelně inhalují, tak zcela prokazatelně je nikotin vysoce návykovou drogou a látkou s psychotropními účinky, jak to prokazují bezpočetné vědecké závěry v celém světě často desítky let a to nevyvratitelně.

V Česku se ovšem "zázračně" na seznamu omamných, psychotropních a jiných návykových látek nikotin nevyskytuje, což velmi efektivně brání přijetí a uskutečňování účinných ochranných opatření na vyřešení pandemického nárůstu dětského kuřáctví. Počet dětí kuřáků a jejich spotřeba tabákových výrobků se za posledních šest let zdvojnásobily! V naší zemi kouří nejméně 800 000 dětí a mladistvých (Čt1 - Události 7. 5. 2006), ač by jim tabák ze zákona neměl být prodán!

Prosíme Vás, kdo čtete tuto informaci a jste ve výkonu povolání, kdy můžete pomoci věc změnit, ať už jako novinář nebo legislativec či lékař, učitel, vytvořme tlak na stát, aby zvítězila rozumnost a snaha aktivně ochránit děti před vstupem do této nemoci. Tlak na to, aby nikotin, ale i tabákový dým, byl vepsán do omamných, návykových a psychotropních látek, popřípadě zjištěním, proč tam ještě tato nejničivější droga lidské historie není a kdo tomu brání. Je to cesta k otevření účinné ochrany dětí před tabákem.


Řetěz lásky k dětem
www.retezlasky.cz


Převzato z:
- Řetěz lásky k dětem (28.11.2006, Nikotin není v Česku návykovou látkou!)