V Keni byla zahájena kampaň miliarda stromů pro planetu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy, Vydáno dne: 17.11.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006110004

Podle odhadů OSN bylo za posledních deset let zničeno 130 milionů hektarů lesa (1,3 miliónu km2). To je rozloha srovnatelná s velikostí několika evropských států dohromady, jmenovitě Francie, Německa, Itálie a České republiky. Pokud bychom chtěli tak velkou plochu znovu zalesnit, museli bychom po dobu jednoho desetiletí zajistit výsadbu čtrnácti miliard nových stromů ročně. S dobře míněným pokusem o nápravu vystoupila na veřejnosti keňská profesorka Wangari Muta Maathaiová, která v roce 2004 získala za svoji dlouholetou činnost Nobelovu cenu míru. Paní Maathaiová slíbila, že během jediného roku zorganizuje vysazení miliardy stromů. Chce tím mimo jiné poukázat na nutnost boje proti globálnímu oteplování. Akci podpořili zástupci Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP).

Wangari Maathaiová sází strom před hotelem Outspan v keňském městě Nyeri 30. září 2006. "Známe příčiny a známe i údaje o globálním oteplování. Ale opravdu důležité je to, co děláme. Zasazení stromu je něčím, co může udělat každý. Každý může vyhloubit jámu. Každý může do jámy vložit strom a zalít ho vodou. Každý se může ujistit o tom, zda strom, který zasadil, přežil," prohlásila šestašedesátiletá absolventka několika univerzit a matka tří dětí. "Žije nás tady šest miliard, takže i kdyby jen každý šestý člověk zasadil jeden strom, určitě bychom splnili stanovený cíl," argumentovala Maathaiová. Členové její organizace Hnutí zeleného pásu (Green Belt Movement, GBM) se od roku 1976 podíleli na výsadbě více než 30 milionů stromů v 12 afrických zemích.

Ekologicky vnímavá žena poukázala na změny, jichž se sama stala svědkem. Narodila se v keňském městě Nyeri nedaleko horského deštného pralesa Aberdare: "Když jsem vyrůstala, byl Aberdare pralesem plným původních stromů a původních rostlin. Nevedly tam žádné cesty a řeky volně proudily z hor. Dnes ovšem, když se dítě podívá na Aberdare, vidí úplně něco jiného. Mnohé oblasti byly vykáceny. Lidé tam postavili velké farmy a do nedávna v nich pěstovali potravinářské plodiny. A tak je dnes prales Aberdare velmi odlišný od pralesa Aberdare z mého dětství," popsala své zkušenosti Wangari.

Stromy jsou významným lapačem oxidu uhličitého. Obsahují asi 283 miliard tun uhlíku, což je o 50 procent více než v atmosféře. Následkem mýcení lesů se uvolňuje nezanedbatelné množství CO2. Při lesních požárech se do atmosféry dostává skoro jedna pětina celkových emisí, což je více než úhrn emisí ze spalování fosilních paliv v dopravě. Zásoby uhlíku uskladněné v dřevní hmotě se ročně zmenšují o 1,1 miliardy tun.

Kampaň s názvem "Plant for the Planet: Billion Tree Campaign" byla zahájena letos v listopadu na mezinárodní konferenci OSN o změnách podnebí v keňském hlavním městě Nairobi. Bližší informace jsou dostupné na serveru Programu OSN pro životní prostředí nebo na stránkách Hnutí zeleného pásu. Svůj názor na tuto akci můžete vyjádřit hlasováním v anketě.


Popis k obrázku: Wangari Maathaiová sází strom před hotelem Outspan v keňském městě Nyeri 30. září 2006.

Zdroj: GBM (Wangari Maathai - Unbowed Book Tour)Zpracováno podle:
- UNEP (United Nations Environment Programme - The Billion Tree Campaign)
- GBM (Green Belt Movement)
- Aktuálně.cz (13.11.2006, Ekoložka chce vysadit miliardu stromů)
- Guardian (09.11.2006, Nobel laureate urges world to plant a billion trees)
- Guardian (08.11.2006, Plant a billion new trees, says Nobel laureate)
- VOA News (08.11.2006, Nobel Prize Winner Launches Global Tree Planting Campaign)

Další zdroje:
- Env.cz (11.10.2004, Ministr Ambrozek gratuloval Wangari Maathaiové a pozval ji do Prahy)
- Nobel Prize (Wangari Maathai - The Nobel Peace Prize 2004)