Kvůli rozmaru gurmánů je ročně zabito až 73 milionů žraloků

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 19.10.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006100009

V letech 1996 až 2000 bylo ročně uloveno 26 až 73 milionů žraloků. Tato čísla se opírají o průzkum provedený mezi hongkongskými obchodníky a trojnásobně až čtyřnásobně převyšují doposud uváděné kalkulace OSN. Přesné statistiky o počtu ulovených žraloků neexistují, odhady se v minulosti pohybovaly v rozmezí od 10 do 100 milionů kusů. Žraloci jsou loveni zejména kvůli ploutvím, které jsou v Číně, jihovýchodní Asii a Tichomoří velice žádaným zbožím. Studie je společným výsledkem práce devíti vědců z Japonska, USA, Velké Británie a Finska. Zveřejněna byla v říjnovém vydání časopisu Ecology Letters.

Ploutev žraloka obrovského vystavená jako trofej v obchodě se sušenými mořskými produkty ve městě Tchaj-pej na Tchaj-wanu. Světová poptávka po mořských produktech dlouhodobě roste. Mezinárodní obchod se žraloky dosáhl nebo v některých případech i překonal udržitelnou úroveň a projevil se rychlým populačním poklesem. Ročně je prodáno asi 1,7 miliónu tun žraločího masa. "Kromě několika restrikcí, jež platí v USA a EU, neexistuje žádný regulační systém pro obchod se žraloky," konstatoval Murdoch McAllister z londýnské Imperial College.

V Číně se prodej žraločích ploutví zvyšuje každým rokem o 5 procent. V luxusních restauracích v Hongkongu a Šanghaji se za jednu z nejoblíbenějších specialit platí nemalé sumy. Lidé, kteří se považují za novou střední vrstvu, se rádi předvádějí před ostatními a často si žraločí polévkou zpestřují svůj jídelníček. Tento pokrm je nabízený v čínských restauracích po celém světě. V China Max Seafood v americkém San Diegu stojí 18 dolarů. Osmaženou ploutev si tam můžete dát k obědu za 40 dolarů.

Za současného stavu věcí nikoho nepřekvapí, že vyhynutím je ohroženo asi 20 procent žraločích druhů. "Tento dokument, který předkládá první odhady vycházející ze skutečných údajů, ukazuje, že nynější množství zabíjených žraloků je opravdu velmi vysoké," řekla spoluautorka studie Dr. Ellen Pikitchová z americké univerzity v Miami.

Směsice žraločích ploutví prodávaných na rybím trhu na východě Tchaj-wanu. "Obchodování se žraločími ploutvemi je notoricky zamlčováno," uvedla vedoucí výzkumu Dr. Shelley Clarková z amerického Spojeného ústavu pro mořský a atmosférický výzkum (Joint Institute for Marine and Atmospheric Research, JIMAR). "Jedním z nejplodnějších žraloků je žralok modravý a zdá se, že intenzita jeho lovu se přiblížila k maximální udržitelné úrovni. Avšak takové analýzy nejsou použitelné pro další méně plodné žraločí druhy. Je velmi pravděpodobné, že udržitelná úroveň už byla v některých případech překročena." Podle Clarkové rybáři nezřídka odřezávají ploutve žralokům za živa a těla umírajících zvířat odhazují zpátky do moře.

Statistika Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) čerpá z informací členských států. Úředníci se sice snaží údaje ověřovat, ale tato kontrolní činnost není efektivní. Mnoho žraloků se do evidence FAO vůbec nedostane. "Kvůli nízké hodnotě žraločího masa mohou být žraločí ploutve často jedinou částí ponechanou z žraloka a přitom nejsou mnohdy ani zapisovány do seznamů na lodích nebo po připlutí do přístavu," vysvětlila Dr. Pikitchová.

Jak potvrdil loňský výzkum španělských a amerických vědců, vyhubení žraloků by mělo vážné dopady na potravní řetězec v oceánech a mohlo by vést až k rozpadu důležitých ekosystémů.

Obrázek č. 1: Ploutev žraloka obrovského vystavená jako trofej v obchodě se sušenými mořskými produkty ve městě Tchaj-pej na Tchaj-wanu.

Zdroj: Pew Institute for Ocean Science


Obrázek č. 2: Směsice žraločích ploutví prodávaných na rybím trhu na východě Tchaj-wanu.

Zdroj: Pew Institute for Ocean Science


Zdroje:
- Pew Institute for Ocean Science (25.09.2006, Triple Threat: World Fin Trade May Harvest up to...)
- Ecology Letters (10/2006, Global estimates of shark catches using trade records from commercial...)
- Bleskovky.sk (18.10.2006, Pre plutvy zahynie ročne 38 miliónov žralokov)
- LiveScience.com (26.09.2006, Shark Slaughter: 73 Million Killed Each Year)
- M&C Science & Nature (03.10.2006, Revised shark kill estimates are announced)
- University of Miami (28.09.2006, Triple Threat: World Fin Trade May Harvest up to 73 Million...)
- LiveScience.com (25.04.2005, Without Sharks, Food Chain Crumbles)
- JIMAR (Joint Institute for Marine and Atmospheric Research)
- NRIFSF (National Research Institute of Far Seas Fisheries)
- Imperial College
- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)