Zdvojnásobení koncentrace CO2 zvýší teplotu o 3 stupně

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 30.08.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006080018

K jak velkému oteplení může vést rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře? Na tuto otázku hledali odpověď vědci z Postupimského Institutu pro výzkum klimatických vlivů (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK). Podle zprávy, zveřejněné 25. srpna 2006 v časopisu Climate Dynamics, se po zdvojnásobení koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře teplota na povrchu Země zvýší asi o 3 stupně Celsia. Autoři přihlíželi k poznatkům o vývoji podnebí během poslední doby ledové.

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK Většina odborníků se domnívá, že hlavní příčinou periodického střídání dob ledových a meziledových jsou změny v oběžné dráze naší planety. To je však třeba doplnit konstatováním, že nízká úroveň CO2 patří mezi důležité faktory, které spolurozhodují o míře ochlazení.

Thomas Schneider von Deimling, Hermann Held, Andrey Ganopolski a Stefan Rahmstorf z PIK porovnali klimatické modely s databází údajů o teplotě a koncentrací CO2 během poslední doby ledové. Pracovali s tisícovkou klimatických scénářů, jejichž společným předpokladem bylo rychlé zvyšování množství oxidu uhličitého v atmosféře.

"Zdvojnásobení koncentrace oxidu uhličitého by způsobilo zvýšení globální teploty přibližně o 3 stupně Celsia," shrnul výsledky zkoumání Thomas Schneider. Konečná čísla se pohybovala v rozpětí od 1,2 do 4,3 stupně Celsia. Nelze pochybovat o tom, že teplotní vzestup vyvolá rázné klimatické změny. "Pozitivním přínosem naší studie je, že můžeme prakticky vyloučit extrémně vysokou klimatickou senzitivitu o šest, sedm nebo více stupňů Celsia, jak spekulují někteří kolegové," podotkl Schneider.

Studie německých odborníků je ve shodě s prognózou Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Předpověď z roku 2001 očekává, že se v tomto století teplota na Zemi zvýší o 1,4 až 5,8 stupně Celsia.

Před začátkem průmyslové revoluce v 18. století dosahovala koncentrace atmosférického CO2 hranice 280 ppm (parts per milion - částic na milion). Spalování fosilních paliv zvedlo do této chvíle množství CO2 o 100 ppm. Dvojnásobnou úroveň představuje hodnota 560 ppm. Obsah CO2 v ovzduší je dnes nejvyšší za posledních 650 tisíc let.


Zpracováno podle:
- Climate Dynamics (08/2006, Climate sensitivity estimated from ensemble simulations of glacial...)
- PIK (25.08.2006, Ice Age Climate Test Confirms Concerns about Future Warming)
- PIK (25.08.2006, Eiszeit-Test bestätigt Sorge um künftige Klimaerwärmung)
- IOL (26.08.2006, Ice Age gives clues to global warming - study)


Další zdroje:
- The Age (26.08.2006, Ice Age 'gives clues' to global warming)
- N24.de (28.08.2006, Eiszeit-Test fürs künftige Klima)
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)