Globální oteplování zesiluje hurikány

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Bouře, tornáda, Vydáno dne: 19.08.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006080012

Do diskuse o příčinách silnějších tropických bouří v Atlantském oceánu vstoupil i ředitel hurikánového centra při Floridské státní univerzitě profesor James Brian Elsner. Podle jeho zjištění nezvyšuje intenzitu a dobu trvání hurikánů v posledních desetiletích přirozené kolísání povrchových teplot moří ale ohřívání atmosféry, za které je zodpovědný člověk. Hlavní příčinou teplejšího oceánu je skleníkový efekt a nikoli Atlantická vícedekádová oscilace (Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO), jak tvrdí někteří meteorologové. Studie s názvem "Evidence in support of the climate change-Atlantic hurricane hypothesis" by měla být 23. srpna 2006 zveřejněna v odborném časopis Geophysical Research Letters.

Profesor James Brian Elsner, ředitel hurikánového centra při Floridské státní univerzitě v Tallahassee. Elsner hledal statistickou spojitost mezi globálními teplotami vzduchu a průměrnými povrchovými teplotami moře v Atlantském oceánu. Snažil se určit vliv obou faktorů na intenzitu hurikánů v posledních 50 letech. Ke své práci využil údaje o teplotě vzduchu z archivu Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) a údaje o teplotě vody z databáze Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Po zpracování relevantních datových souborů zjistil, že povrchovou teplotu moře bylo možné předjímat na základě měření průměrných teplot vzduchu během aktivní hurikánové sezóny od června do listopadu. Opačný postup úspěšnou prognózu neumožňoval - z teploty moře nebylo možné odhadnout teplotu vzduchu.

Elsnerova studie podpořila nedávné výzkumy, jejichž společným jmenovatelem bylo tvrzení, že mezi ohříváním Atlantského oceánu, vyšší intenzitou tropických bouří a globálním oteplováním existuje souvislost. "Kdyby přirozená teplotní variabilita oceánů byla hnací silou, očekávali byste, že budete schopni předpovědět teploty vzduchu z povrchových teplot moře, ale není tomu tak," řekl Elsner.

V minulém roce poničily jižní oblasti USA rekordně silné hurikány Katrina a Rita. Řada vědců se od té doby nechala slyšet, že Američané okusili jedno z prvních hořkých soust, které si sami připravili spalováním fosilních paliv. "Značné zvýšení počtu silných hurikánů za posledních několik dekád určitě dávají společně se zde ukázanými výsledky důvod k znepokojení. Tyto závěry s sebou nesou vážné důsledky pro život a majetek v celém Karibiku, Mexiku a částech Spojených států," řekl Elsner. "Z toho vyvozuji, že budoucí snaha o zmírnění rizik hurikánů by měla zohlednit, že škody způsobené hurikány se budou - částečně kvůli skleníkovému oteplování - stále zvyšovat. Tento výzkum je důležitý pro vědní obory zabývající se hurikány, protože posouvá diskusi od vývojových analýz počtu hurikánů směrem k fyzikálnímu mechanismu, jež může různá pozorování vysvětlit," dodal profesor přednášející na Katedře geografie v Tallahassee.

Někteří vědci však spojitost s klimatickými změnami odmítají. Jedním z nich je Christopher Landsea, známý skeptik kritizující obecně uznávané teze o globálním oteplování. Landsea je zaměstnancem Národního hurikánového centra (National Hurricane Center, NHC) v Miami na Floridě. Tento člověk před časem zpochybnil možnost věrohodného využití databáze o tropických bouřích. Poukázal přitom na větší přesnost současných satelitních technologií, na rozdíly mezi provozními standardy sledovacích stanic a na rozpory v úředních záznamech. Takovou kritiku však Elsner odmítl s tím, že k jeho studii se výhrady nevztahují, protože se soustředil na meziroční odchylky a nezaobíral se víceletými trendy. "Vývojová analýza je náchylnější na změny v přístrojovém vybavení než způsob regresního rozboru, jaký jsem provedl já," zdůraznil Elsner.

Autor na závěr upozornil, že jeho poznatky nelze zobecnit pro všechny oceány. Jejich platnost je omezena pouze na Atlantský oceán a to jen v období od června do listopadu. "Je dokonce možné, že oceán po většinu roku ovlivňuje atmosféru. Ale během hurikánových sezón se zdá, že je tomu jinak - je to atmosféra, která ovlivňuje oceány," uzavřel Elsner.

Letošní hurikánová sezóna je ve srovnání s minulým rokem nečekaně klidná. Rekordy však padají v Tichomoří, kde životy milionů obyvatel komplikuje ničivá série tajfunů.


Počet nejsilnějších hurikánů (kategorie 4 a 5) v Atlantském oceánu v období let 1980 až 2005.

Počet nejsilnějších hurikánů (kategorie 4 a 5) v Atlantském oceánu v období let 1980 až 2005.

Zdroj: Hurricane Climate Blogger (20.05.2006, Trend model for the strongest Atlantic hurricanes)


Zdroje:
- Florida State University (Evidence in support of the climate change-Atlantic..., dokument pdf)
- LiveScience (15.08.2006, Study: Man-made Climate Change Causing Stronger Hurricanes)
- ScienceDaily (15.08.2006, Establishing A Connection Between Global Warming And Hurricane...)
- Mongabay.com (15.08.2006, Hurricane intensity linked to global warming)
- Massachusetts Institute of Technology (25.07.2006, Scientists call for government action to...)
- Florida State University (Hurricane Climate - Professor James B. Elsner)
- AGU (Geophysical Research Letters)
- NOAA (Christopher W. Landsea, Ph.D.)
- NHC (National Hurricane Center)
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)