Množství sněhových srážek v Antarktidě se zatím nemění

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 16.08.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006080008

Vzestup mořské hladiny není zpomalován větší kumulací sněhu ve vnitrozemí Antarktidy, jak se ještě nedávno soudilo. V Antarktidě nebyly v posledních padesáti letech zaznamenány žádné zásadnější změny v množství srážek. Tento fakt neodpovídá prognózám klimatologů, kteří nevěnovali dostatečnou pozornost teorii, že nejjižnější kontinent světa je do značné míry izolován od celoplanetárního klimatického systému a na globální oteplování reaguje se zpožděním. Skupina šestnácti vědců z USA, Austrálie, Číny, Ruska, Itálie, Norska a Německa ve své studii zpracovala údaje o množství sněhových srážek, zohlednila rozbory vzorků ledu a vypomohla si i počítačovými simulacemi. Výsledky výzkumu zveřejnil 11. srpna 2006 časopis Science.

Studie vycházela z analýz více než 50 vzorků ledu odebraných z různých lokalit v Antarktidě. Za posledních 50 let se celkový úhrn sněhových srážek v Antarktidě nezměnil. Podle předpokladů "jsme měli zaznamenat zhruba 6 milimetrů sněhu navíc, ale nestalo se tak," řekl jeden z autorů studie australský glaciolog Tas van Ommen z Tasmánské univerzity.

Vědci se původně domnívali, teplejší vzduch pojme více vlhkosti a zvýší množství napadaného sněhu. Tím se mělo teoreticky zpomalit stoupání mořské hladiny. Jenomže se ukázalo, že podnebí v Antarktidě funguje jako samostatný systém a na vnější podněty reaguje se zpožděním. "Částečně je to ovlivněno i ozónovou dírou," připomněl profesor Richard Alley z Pennsylvánské státní univerzity. Oslabená ozónová vrstva totiž v minulosti přispěla k obměnám atmosférické cirkulace. Změny se projevily oteplením na Antarktickém poloostrově a ochlazením ve vnitrozemí.

Na Antarktickém poloostrově se od roku 1950 zvýšila teplota o 2,5 stupně Celsia. V ostatních částech kontinentu se podle některých výzkumů od 60. let 20. století mírně oteplilo, podle jiných zdrojů došlo k mírnému ochlazení. Vědci z Britského antarktického výzkumného programu (British Antarctic Survey, BAS) vyhodnotili letos v březnu údaje získané prostřednictvím meteorologických balónů a uvedli, že od poloviny 70. let se vzduch nad Antarktidou ohřál o 1,5 až 2,1 stupně. (Blíže v článku Troposféra nad Antarktidou se prudce otepluje.)

V roce 1991 se zdálo, že na východě Antarktidy sněží více než v minulosti. Avšak intenzivnější srážky byly jen dočasné. "Na jedné straně Antarktidy jsme v některých desetiletích zaznamenali zvýšenou kumulaci (sněhu) a na druhé straně Antarktidy jsme pozorovali snížení," vysvětlil australský paleoklimatolog Dr. Ian Goodwin z univerzity v Newcastlu. Podle něho výsledky ukazují na opakování dosud neznámého klimatického cyklu. Přirozené kolísání je natolik výrazné, že může maskovat změny způsobené globálním oteplováním. Je však jen otázkou času, než nové vlivy zesílí natolik, že naruší přirozený cyklus. Může to trvat několik desetiletí.

Jižní hemisféra se charakteristická velkou převahou oceánů a těm trvá delší dobu, než se ohřejí. Některé výzkumy naznačují, že zásadní reakce se mohou dostavit se zpožděním až 60 let. "Antarktida má teď opravdu mimořádné postavení v rámci globálního klimatického systému," podotkl Andrew Monaghan, výzkumný pracovník a meteorolog z Byrdova polárního výzkumného centra (Byrd Polar Research Center) při Státní univerzitě v Ohiu.

Kumulace sněhových srážek v Antarktidě v letech 1955 až 2004. "Můžeme být relativně spokojeni s projevy klimatických změn na jižní polokouli, protože jsme zatím nebyli svědky žádných dramatických změn," řekl Dr. Goodwin. "Avšak je, myslím si, děsivé, že maximální dopady globálního oteplování na jižní polokouli jsou teprve před námi. V příštích několika desetiletích budeme s největší pravděpodobností svědky hodně velkých reakcí na globální oteplování v Antarktidě a v oblastech Jižního oceánu." Goodwin nepochybuje o tom, že po zacelení ozónové díry se teploty v Antarktidě začnou zvyšovat.

Úroveň mořské hladiny stoupá rychleji, než uváděly prognózy. V současné době se zvedá o 2,8 milimetru za rok. Dřívější odhady počítaly se vzestupem o 17 milimetrů za 10 let. Intenzivnější sněžení na pólech mělo tento vzestup zmírnit asi o 2 milimetry. Po zveřejnění údajů o srážkových úhrnech v Antarktidě a zrychleném tání v Grónsku bude zřejmě nutné stávající předpovědi přehodnotit.

Podle březnové zprávy amerických vědců z Coloradské univerzity ztrácí Západoantarktický ledový štít (West Antarctic Ice Sheet, WAIS) každým rokem 152 krychlových kilometrů ledu. (K tomu viz článek Antarktický ledový štít se zmenšuje o 152 km3 ročně.) Ne všichni zatím dávají tento proces do spojitosti s globálním oteplováním. Jisté je, že dění v Antarktidě zůstává neobjasněno. "Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než pochopíme, co se tu děje," poznamenala klimatoložka Claire Parkinsonová z Goddardova střediska kosmických letů (Goddard Space Flight Center) v americkém Greenbeltu.


Zdroje:
- Ohio State University (10.08.2006, Study Shows Snowfall Hasn't Increased Over Antarctica In...)
- Science Magazine (11.08.2006, Staying Even)
- National Geographic (11.08.2006, Antarctica Snowfall Not Curbing Sea Level Rise, Study Says)
- Daily Telegraph (11.08.2006, Polar snows fail to halt sea's rise)
- ABC (11.08.2006, Antarctic snow may hide climate shock)
- ACE CRC (Tas van Ommen)
- Pennsylvania State University (Richard Alley)
- University of Newcastle (Dr Ian Goodwin)
- Ohio State University (Andrew Monaghan)