Jeden poddruh nosorožce byl vyhuben, další vymírají

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 14.07.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006070010

Nosorožec dvourohý západní (Diceros bicornis longipes), jeden ze čtyř poddruhů nosorožce dvourohého neboli černého (Diceros bicornis), s největší pravděpodobností vyhynul. Expertům z Mezinárodního svazu pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) se ani po důkladném pátrání nepodařilo objevit žádnou známku existence tohoto savce z řádu lichokopytníků. Zatímco na počátku 20. století žilo v celé Africe asi 100 tisíc nosorožců dvourohých, do roku 1995 jejich počet poklesl na 2410. Po mírném zlepšení nyní překročil hranici 3700. Západní poddruh měl bilanci nejhorší. Pytláctví a nedostatečný zájem vyústily v tragédii, kterou nelze vrátit zpět. Podle všeho čeká stejný osud i severní větev nosorožce tuponosého neboli bílého (Ceratotherium simum cottoni), jehož populace ve volné přírodě se dá spočítat na prstech jedné ruky.

Vyhynulý nosorožec dvourohý západní Nosorožec dvourohý západní byl původně úspěšným a hojně rozšířeným druhem vyskytujícím se v celé středozápadní Africe. Jeho teritorium se postupně zmenšovalo a četné masakry prováděné pány tvorstva přežilo do roku 2000 jen 10 osamocených jednotlivců v severním Kamerunu. Varování vědců a ochránců přírody bohužel nebyla brána dostatečně vážně a tak se stalo to, čeho se milovníci přírody obávali. Pátrací tým začátkem letošního roku systematicky prohledával území o rozloze 2,5 tisíce kilometrů čtverečních, avšak ani 48 dobře organizovaných výprav nevedlo k žádoucímu výsledku. Nebyl objeven sebemenší náznak přítomnosti nosorožce.

"V důsledku toho byl tento poddruh předběžně prohlášen za vyhynulého," oznámil Dr. Martin Brooks ze specializované skupiny IUCN. A jeho spolupracovník Dr. Richard Emslie v rozhovoru pro BBC dodal: "Narazili (jsme) však na množství důkazů o pytláctví a to je znepokojivé."

Mohutní savci charakteristického vzhledu doplatili na svou zvědavou a nebojácnou povahu, hlavně však na vysokou poptávku po kožních výrustcích (rozích). Na černém trhu se jeden kilogram prodává až za 30 tisíc dolarů. V tradiční čínské medicíně jsou rohy využívány při přípravě léčebných produktů určených například ke snížení vysoké teploty nebo k vypuzení zlých duchů. V Jemenu se z výrustků vyrábějí rukojeti k obřadním dýkám. Cena za jednu dýku se pohybuje kolem 500 tisíc amerických dolarů.


Nosorožec toponosý severní je odsouzen k vyhynutí

Mezi vyhynulé druhy zvířat se zřejmě co nevidět zařadí také příbuzný z čeledi nosorožcovitých - nosorožec tuponosý severní. "Rovněž severní bílý nosorožec je na pokraji zmizení," potvrdil Brooks. Posledním útočištěm tohoto poddruhu je Národní park Garamba v Kongu. V minulých staletích se nosorožci severní proháněli po celé střední Africe na jih od Sahary. Jenomže do roku 1975 se jejich rodina ztenčila na 500 členů a do roku 2004 na 10. Výzkumníci z IUCN letos v parku objevili jen čtyři pozůstalé. "Snaha lokalizovat další zvířata pokračuje, ale musíme vzít v úvahu možnost, že tento poddruh nemusí být obnoven na životaschopnou úroveň," upozornil Brooks. V zajetí žije 10 nosorožců tuponosých severních, 7 je úspěšně chováno v zoo ve Dvoře Králové nad Labem.


Další druhy nosorožců

Tragický konec nosorožců Naštěstí ne všechny druhy nosorožců jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím. Dalším třem poddruhům nosorožce dvourohého se daří lépe. Nosorožec dvourohý jižní (Diceros bicornis minor) je nejpočetnější. Ve volné přírodě v jižních oblastech střední Afriky žije asi 1775 zvířat, 70 je chováno v zoologických zahradách. Kapská forma je soustředěna na jihozápadě afrického kontinentu (Diceros bicornis bicornis) a čítá 1300 jedinců. Východní forma (Diceros bicornis michaeli) přežívá díky 520 kusům ve volné přírodě a 170 v zoo.

Druhý poddruh nosorožce tuponosého - nosorožec tuponosý jižní (Ceratotherium simum simum) na poslední chvíli utekl hrobníkovi z lopaty. Podle dostupných informací se v roce 1895 na Zemi nevyskytovalo více než 30 posledních přeživších, avšak díky přísné a efektivní ochraně se počty postupně zvyšovaly a nedávno překročily hranici 14.500 kusů. Dalších 750 je chováno v zoologických zahradách.

Mimo Afriku žijí tři druhy nosorožců. Nejohroženější je nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus) s asi 60 žijícími zvířaty. Kriticky nízká je i populace nosorožce sumaterského (Dicerorhinus sumatrensis) s 300 jedinci. Nosorožců indických (Rhinoceros unicornis) je v současné době asi 2.400.


Co bude dál?

Autoři z IUCN ve své zprávě na závěr konstatovali, že pomoc pro africké nosorožce se neobejde bez finančních investic, vyrovnaných politických a ekonomických podmínek a bez tvrdého postupu proti nelegálnímu lovu. Místní úřady se musejí na nápravě aktivně podílet. Obecně platí, že v jižním a východním africkém regionu existuje větší politická vůle a snaha o ochranu přírodních hodnot než v nestabilních západních oblastech.


Popis k obrázkům: Nosorožec dvourohý západní (na prvním snímku) vyhynul kvůli vysoké poptávce po kožních výrustcích. Čeho všeho je člověk pro peníze schopen, dokumentuje druhá fotografie.


Zpracováno podle:
- IUCN (07.07.2006, West African black rhino feared extinct)
- BBC News (10.07.2006, Extinction fear for black rhino)
- Aktuálně.cz (12.07.2006, Lidé vyhubili nosorožce černého)
- OSEL.cz (12.07.2006, Západoafrický nosorožec černý byl vyhuben)
- EkoList (08.07.2006, Výzkum ukázal, že na západě Afriky zřejmě vymřeli nosorožci černí)
- Rhino Campaign (Zachraňme nosorožce!)
- Český rozhlas (19.04.2006, Nosorožec dvourohý)
- LiveScience (03.07.2006, Bird Extinctions More Rapid Than Thought)

Další zdroje:
- Planet Ark (10.07.2006, Survey Suggests Black Rhinos of West Africa Extinct)
- WildAfrica.cz (čeleď Nosorožcovití)
- ZOO Dvůr Králové (Nosorožci v Zoo Dvůr Králové)
- International Rhino Foundation