12 procent druhů ptáků do konce století vyhyne

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 13.07.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006070009

Sturt Pimm z Duke University v Durhamu se obává, že do konce století vyhyne 1.200 ze současných 9.975 popsaných druhů ptáků. Zánik tak velkého počtu opeřenců naruší ekologickou rovnováhu a může vést k nezvratnému poškození ekosystému. Profesor ochrany životního prostředí se svými kolegy zpochybnil dosavadní výzkumy, podle nichž člověk v moderní epoše zapříčinil vyhynutí v průměru jednoho ptačího druhu za čtyři roky. Ve skutečnosti podle Pimma stačilo lidem na zlikvidovíní jednoho druhu zhruba 12 měsíců. Fosilní nálezy potvrzují, že vlivem přirozených příčin zanikne jeden druh každých 100 let. Studie byla 7. července 2006 prezentována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dronte mauricijský (Raphus cucullatus)
Na obrázku výše dronte mauricijský (Raphus cucullatus).
V dokumentu je konstatováno, že od roku 1500 bylo nenávratně ztraceno 500 ptačích druhů místo dosud uváděných 130 až 154. "Odhadem dalších 25 by zaniklo během uplynulých 30 let nebýt ochrany ze strany člověka," domnívá se spoluautor studie Peter Raven, prezident botanické zahrady v St. Louis v americkém státě Missouri.

Mezi už bývalé obyvatele Země se zařadil dronte mauricijský (Raphus cucullatus) známý též pod názvem blboun nejapný. Tento nelétavý pták z ostrova Mauricius zmizel z dějin této planety koncem 17. století, necelých 200 let po té, co se na ostrově usadili evropští osadníci. Pimm poznamenal, že lásku k ptákům vyjadřují na celém světě milióny lidí.

"Uvidíme, zda náklonnost bude dostatečně velká, aby ochránila více než tisíc druhů ohrožených ztrátou biotopů v tropických pralesích. I přes tuto náklonnost k ptákům není pravděpodobné, že budou zachráněny zbytky biodiverzity," řekl profesor.

Dosavadní kalkulace nebraly podle Pimma v potaz několik klíčových faktorů. Tak především je třeba si uvědomit, že spousta pohřešovaných druhů zatím nebyla prohlášena za vyhynulé. Dále je třeba vědět, že identifikace vyhynulých ptáků z fosilních nálezů neskončila a stále probíhá. Celá polovina dnes známých druhů byla popsána teprve po roce 1850. "Předně nikdo nemůže zaevidovat ptáka jako vyhynulého, když o jeho existenci nic neví," argumentoval Pimm. V roce 1815 bylo vědecky popsáno pouze 5 procent ptáků. "Realita je taková, že vědci do roku 1845 nebo 1850 nevěděli nic o většině ptačích druhů," dodal.

Vymírání ptáků je horší problém, než se obecně soudí. Kdyby nebyly v posledních letech a desetiletích učiněny konkrétní kroky k ochraně, tempo mizení by bylo až trojnásobně vyšší. "Tohle jsou nejpřesnější odhady toho, jak rychle ženeme druhy směrem k vyhynutí... Dobrou zprávou je, že ochranářské úsilí snižuje rychlost vymírání o jednoho ptáka za každé tři nebo čtyří roky," uvedl Pimm.

Část odpovědnosti za ekologické pohromy minulých staletí padá na hlavy polynésanů, kteří se stěhovali na neobydlené ostrůvky v Tichomoří. Po nich se objevili na scéně evropané, jejichž zámořské výpravy ukončily existenci široké palety nejzranitelnějších forem života. Rozpínavá lidská společnost vyvíjí na zástupce ptačí říše stále větší tlak. Lokality, ve kterých ptáci žijí, jsou bezohledně drancovány a proměňovány v kulturní a ekonomicky využitelnou krajinu. K tomu se přidávají klimatické změny, selektivní lov a masivní šíření invazivních rostlin a živočichů.

Poslední zmiňovanou hrozbu názorně dokládá například nekontrolovatelné šíření veverky popelavé (Sciurus carolinensis) v Evropě. Toto na pohled roztomilé zvířátko původem ze Severní Ameriky je pro přírodu na starém kontinentu doslova pohromou. Populace šedé veverky ve Velké Británii se od 19. století rozrostla na 2,5 milionů jedinců, zatímco počet zrzavých veverek obecných (Sciurus vulgaris) se propadl na několik tisíc. Expanze šedých veverek výrazně snižuje pravděpodobnost přežití ptačích mláďat a narušuje růst dubů, javorů a buků. Britská vláda letos odsouhlasila plán, jehož cílem je masivně regulovat množství šedých veverek na svém území.

Přestože ptáci z přírody nemizejí tak rychle jako ostatní zvířata, jejich situaci nelze v žádném případě podceňovat. Pokud se chování člověka v blízké budoucnosti nezmění, na seznamu vyhynulých zvířat bude každoročně přibývat asi 10 ptačích druhů. Je tudíž nanejvýš žádoucí, aby došlo k posílení ochrany ohrožených živočichů a zachování prostředí, ve kterém žijí.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Na přípravě studie se kromě Stuarta Pimma a Petera Ravena podílel i Alan Peterson, lékař z Walla Walla ve státě Washington a biolog Cagan Sekercioglu se svým kolegou Pauelem Ehrlichem, oba ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii.


Zdroje:
- PNAS (07.07.2006, Human impacts on the rates of recent, present, and future bird extinctions)
- Duke University (05.07.2006, Birds Going Extinct Faster Due to Human Activities)
- Pravda.sk (07.07.2006, Vtáci hynú rýchlejšie)
- Scientific American (05.07.2006, Bird Extinction Estimates May Be Too Low)
- LiveScience (03.07.2006, Bird Extinctions More Rapid Than Thought)
- EkoList (22.01.2006, Británie chce regulovat populaci šedých veverek)
- EkoList (07.12.2005, Swissinfo: Nepůvodní chlupáči vítězně táhnou Evropou)
- EkoList (28.07.2005, Independent: Postrachem britských lesů jsou veverky)
- Wikipedie (Dronte mauricijský)
- Walla Walla General Hospital (Alan Peterson, MD)
- Stanford University