Okyselování oceánů nemá za posledních 650 tisíc let obdoby

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 10.07.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006070007

Oxid uhličitý uvolňovaný při spalování fosilních paliv zvyšuje kyselost mořské vody. V rozmezí let 1800 až 2005 se do oceánů na celém světě dostalo 142 miliard metrických tun uhlíku. Toto číslo se každýrm rokem zvyšuje o více než 2 miliardy tun. O problému informoval precizní výzkum 50 předních amerických odborníků pod záštitou Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), Geologického výzkumu Spojených států (United States Geological Survey, USGS) a Národní vědecké nadace (National Science Foundation, NSF).

Dr. Richard A. Feely Když před dvaceti lety oceánograf Dr. Richard Feely z NOAA poprvé varoval, že atmosférický CO2 začíná zásadním způsobem měnit chemické vlastnosti oceánů, jeho prohlášení se setkalo s nezájmem. Dnes je tento muž jedním z hlavních protagonistů vládního výzkumu zaměřeného na otázky spojené s aciditou mořské vody. "Toto je poprvé, kdy je tomuto problému v USA věnována určitá pozornost," řekl Feely. Postoj američanů se začal měnit v roce 2004 krátce po zveřejnění analýzy 10 tisíc údajů o koncentraci mořského uhlíku na 95 místech světa.

Meandrovník. pilířovitý (Dendrogyra cylindrus) Oceány absorbují obrovské množství oxidu uhličitého z atmosféry. V posledních třech desetiletích experti sledovali postupné zvyšování této absorbce, což koresponduje s vyšším objemem uvolňovaných skleníkových plynů. Vodní masy pohltily asi polovinu CO2 emitovaného od začátku průmyslové revoluce. Pokud by k této absorbci nedošlo, koncentrace CO2 v ovzduší by se dnes nepohybovala kolem 381 ppm (parts per million, částic na milion) ale mezi 500 až 600 ppm. Chemickou reakcí CO2 s vodou (H2O) vzniká kyselina uhličitá (H2CO3). "V podstatě v oceánu vytváříme kyselinu," konstatoval profesor oceánografie Christopher Sabine z NOAA. Přirozená rovnováha byla narušena. Slabě zásaditá hodnota pH v oceánech poklesla od počátku 19. století z 8,2 na 8,1. Do poloviny tohoto století se očekává propad na úroveň 7,9. "Máme velice jasné důkazy a není pochyb o tom, že k tomu dochází," zdůraznil Dr. Feely. A dodal: "Vede to k nejdramatičtějším změnám v mořské chemii nejméně za posledních 650 tisíc let."

Rozbory vzorků ledu z polárních ledovců prokázaly, že acidita světových oceánů zůstávala dlouhodobě stabilní. "Hodnota pH v oceánech je relativně konstantní a neměnila se po stovky tisíc a pravděpodobně dokonce po milióny let," řekla Joan Kleypasová, specialistka na interakce mezi ekosystémy korálových útesů a podnebím.

Křídlonožci (pteropoda) "Mohla by se zvířata přizpůsobit změnám? Některá možná ano, jiná ne," domnívá se oceánský chemik Peter Brewer. Pravděpodobnost úspěšné adaptace ohrožených druhů je mizivá. Živočichové s uhličitanovým skeletem čelí nebezpečí, jemuž mohou jen těžko vzdorovat. Kyselejší voda rozleptává jejich schránky. Tyto organismy budou růst pomaleji a jejich ochranné ulity budou menší a křehčí. Je to proces srovnatelný s řídnutím kostí u lidí. Celková produkce uhličitanu vápenatého (CaCO3) se v tomto století sníží o 60 procent. V povrchových vodách poklesne do roku 2050 koncentrace uhličitanů pod kritickou hranici, takže četné organismy už nebudou moci své skelety vytvářet. Na lidskou posedlost "černým zlatem" doplatí mnoho důležitých živočichů, například korály, korýši nebo některé formy zooplanktonu. Není třeba příliš zdůrazňovat, že zooplankton a korálové útesy mají pro život v mořích klíčový význam.

Podle některých vědců byla změna acidity jednou z hlavních příčin hromadného vymírání druhů v minulosti. Prudké oteplení a okyselení moří před 55 a 250 milióny lety údajně přispěly k zániku 95 procent životních forem v oceánech. Stále častěji zaznívají hlasy, že situace by se mohla brzy opakovat. "Hrozba doléhá na korálové útesy ve stejné době, kdy jsou zasaženy procesem hromadného bělení kvůli oteplování," podotkl Chris Langdon z univerzity v Miami.

Závěry zatím nejsou jednoznačené. Výzkum musí i nadále pokračovat. "Teprve začínáme rozumět komplexním interakcím mezi velkoplošnými chemickými změnami a mořským životním prostředím. Je nutné zdokonalovat výzkumné strategie pro lepší porozumění dlouhodobých náchylností citlivých mořských organismů na tyto změny," dodala na závěr Kleypasová.


88 stránková studie byla zveřejněna 5. července 2006. Celý název zní: "Impacts of Ocean Acidification on Coral Reefs and Other Marine Calcifiers Report: A Guide for Future Research." Dokument ve formátu pdf si můžete stáhnout zde (velký formát, 286,13 MB) nebo zde (malý formát, 9,48 MB).


Obrázek č. 1: Dr. Richard A. Feely
Obrázek č. 2: Meandrovník. pilířovitý (Dendrogyra cylindrus)
Obrázek č. 3: Křídlonožci (pteropoda)Zdroje:
- NSF (06.07.2006, Report Warns of Rising Carbon Dioxide Threats to Marine Life)
- USA Today (06.07.2006, High acidity infiltrates the oceans)
- ENN (06.07.2006, Fossil Fuels Said to Damage Ocean Life)
- SFGate.com (06.07.2006, Greenhouse gas turning oceans acidic Carbon dioxide hampers ability...)
- EurekAlert (05.07.2006, Report warns about carbon dioxide threats to marine life)
- Seattle Post-Intelligencer (06.07.2006, Effect of climate change on oceans gaining attention)
- ENS (05.07.2006, Burning Fossil Fuels Acidifies Oceans, Erodes Coral Reefs)
- Mongabay.com (05.07.2006, Increasingly acidic oceans harm marine life)
- Washington Post (06.07.2006, Acid Oceans)
- NCAR/ISSE (Impacts of Ocean Acidification on Coral Reefs and Other Marine Calcifiers Report...)
- CTV.ca (06.07.2006, Carbon dioxide from fossil fuels threatens oceans)
- Science Daily (05.07.2006, Report Warns About Carbon Dioxide Threats To Marine Life)
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
- USGS (United States Geological Survey)