Výzkum ledovců varuje před prudkou klimatickou změnou

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 01.07.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006070002

Svět prochází masivními klimatickými změnami. Kritická hranice už byla překročena. Oteplování v posledních 50 letech nemá v mnohatisícileté historii Země obdoby a nelze ho srovnat ani s oteplením ve středověku (mezi roky 1000 a 1300). V blízké budoucnosti se rozpustí všechny ledovce v tropickém podnebném pásu. Četné a hustě zalidněné oblasti přijdou o zásoby pitné vody. Hladina moří se zvedne a zaplaví území s nízkou nadmořskou výškou. Rostoucí počet a intenzita extrémních povětrnostních jevů je důrazným varováním a ukázkou toho, co bude následovat. Vědecký tým pod vedením předního světového glaciologa Lonnieho Thompsona ze Státní univerzity v Ohiu 30 let zkoumal ledovce v sedmi lokalitách na severní i jižní polokouli. Výsledky dlouholeté práce byly shrnuty ve studii publikované 30. června 2006 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Profesor Lonnie Thompson u peruánského ledovce Qori Kalis
Profesor Lonnie Thompson u peruánského ledovce Qori Kalis.
Studii vypracovali američtí vědci z Byrdova polárního výzkumného centra (Byrd Polar Research Center), Katedry geologických věd (Department of Geological Sciences) a Katedry geografie (Department of Geography) při Státní univerzitě v Ohiu (Ohio State University) za spolupráce s kolegy z univerzity v Texasu (University of Texas), univerzity v Connecticutu (University of Connecticut) a univerzity v Louisville (University of Louisville).

V posledních 30 letech vedl profesor Thompson téměř 50 expedic k ledovcům v různých světadílech. Odebírání vzorků ledu a jejich následná analýza umožnila badatelům nahlédnout hluboko do minulosti. Zkoumány byly ledovce Huascaran a Quelccaya v Peru, Sajama v Bolívii nebo Dunde, Guliya, Puruogangri a Dasuopu v Číně. Při rozborech vzorků byly stanoveny poměry izotopů kyslíku O18 a O16. Touto metodou bylo možné zjistit teplotu vzduchu v době, kdy led vznikal. Ve všech sedmi lokalitách byly rekonstruovány každoroční teplotní podmínky od počátku 17. století. Průměrné desetileté hodnoty bylo možné stanovit zpětně 2 tisíce let do minulosti.

"Máme záznamy jdoucí zpětně 2 tisíce let a když si to celé vyhodnotíte, tak můžete vidět Středověké teplé období (Medieval Warm Period, MWP) a Malou obu ledovou (Little Ice Age, LIA)," vysvětlil Thompson. Během MWP mezi lety 1000 až 1300 se podnebí v některých částech světa významně oteplilo. Po MWP následovala LIA (1600 až 1850) a citelné ochlazení usnadnilo zvětšování ledovců v Evropě a Severní Americe. "Ve stejném záznamu můžete jasně rozeznat 20. století a neobvyklé oteplení v posledních 50 letech. V záznamu nebylo nic, co by s tím mohlo být srovnatelné - dokonce ani MWP. Fakt, že izotopové hodnoty v posledních 50 letech byly tak neobvyklé, znamená, že se věci dramaticky mění," dodal profesor.

Velmi pádné důkazy o prudké klimatické změně před 5.200 lety přinesly nálezy nefosilizovaných mokřadních rostlin nedaleko okraje ledovce Quelccaya v Peru. Při ústupu ledové masy tam od roku 2002 odborníci objevili už 28 míst, kde byly tyto prastaré rostliny uchyceny. Podle uhlíkového datování jsou rostliny staré 5 až 6,5 tisíce let.

"To znamená, že klima v ledovci nebylo v posledních 5 tisíciletích nikdy teplejší než dnes," řekl Thompson. "Kdyby tomu tak bylo, rostliny by se rozložily."

Nálezy rovněž svědčí o tom, že v tropech došlo kolem roku 3 tisíce před Kristem k významnému klimatickému posunu, v jehož důsledku se region ochadil do takové míry, že se ledovce rychle zvětšily a pohltily části vegetace. Tehdejší změny donutily lidskou společnost, aby se přizpůsobila. Lidé se shomažďovali v teplejších krajích a budovali města. "Mnoho moderních kalendářů vzniklo v tom období. Patří tam i biblická potopa," naznačil možnou spojitost glaciolog.

Důkazy z nejrůznějších míst, od Kilimandžára, přes africká jezera až po ledovce v Grónsku, Antarktidě, Andách či Alpách, ukazují, že příchod chladných a vlhkých podmínek se odehrál ve velmi krátkém časovém rozpětí a zasáhl celou zeměkouli. Příčiny kataklyzmatu nebyly dosud objasněny. Je možné, že všechno způsobil náhlý výkyv sluneční aktivity nebo abnormálně silná klimatická anomálie, jakási "mega La Niňa" spojená s masivním posunem vzdušných proudů.

Studie může mimo jiné poskytnout rozhodující argument ve sporu o význam srážek při formování ledovců. Někteří odborníci se totiž domnívají, že hlavním podnětem pro tání ledovců v Alpách je lokální pokles srážek. Tvrdí, že rostoucí teploty nejsou podstatné. Thompson s takovým názorem nesouhlasí: "Zatímco všechny námi sledované ledovce v tropech ustupují, lokální množství srážek ve všech těchto místech s vyjímkou jediného posledních sto roků stoupá. To znamená, že úbytek ledu je poháněn zejména rostoucími teplotami." O tomtéž podle Thompsona vypovídají i novodobé změny v poměrech izotopů kyslíku.

"Tropické ledovce jsou pro náš globální klimatický systém 'kanárky' v uhelném dole, protože v sobě spojují a reagují na většinu klimatologických proměnných - teplotu, dešťové srážky, oblačnost, vlhkost a záření." Změny v tropech jsou velice závažným a důležitým ukazatelem.
Srovnání rostlinného druhu Distichia muscoides. Vlevo rostlina z ledovce Quelccaya v Peru stará 5138 let (+/- 45 let), vpravo současná forma.
Srovnání rostlinného druhu Distichia muscoides. Vlevo 5 tisíc let stará forma z ledovce Quelccaya v Peru nalezená v srpnu 2002, vpravo forma rostoucí v současné době.

"Jednotný ráz podnebí v tropech činí tyto typy záznamů tak kritickými od chvíle, od kdy nám oznamují, co se děje s globálními teplotami. To, co nám opravdu říkají, je, že náš klimatický systém je citlivý a může se změnit znenadání vlivem buď přirozených nebo lidských faktorů. Asi 70 procent světové populace žije nyní v tropech, kde budou mít klimatické změny pravděpodobně obrovské dopady... Pokud by se to, co se událo před 5 tisíci lety, stalo dnes, mělo by to dalekosáhlé sociální a ekonomické důsledky pro celou planetu... Klimatický systém překonal kritickou hranici. Existuje riziko, že změna světa, jak ho známe nyní, proběhne způsobem, který ohrozí mnoho lidí na Zemi... Stěžejním poselstvím je, že globální klima se může změnit náhle a že 6,5 miliard lidí obývajících tuto planetu je v nebezpečí."


Mapa s vyznačenými lokalitami, kde byl zaznamenán úbytek ledovců. Vyznačena jsou i místa, odkud byly odebrány vzorky ledu a odkud pocházejí důkazy o prudké klimatické změně před zhruba 5 tisíci lety.
Mapa s vyznačenými lokalitami, kde byl zaznamenán úbytek ledovců. Vyznačena jsou i místa, odkud byly odebrány vzorky ledu a odkud pocházejí důkazy o prudké klimatické změně před zhruba 5 tisíci lety.


A) Ústup peruánského ledovce Qori Kalis mezi lety 1963 a 2005. B) Graf úbytku sedmi ledovců v Andách. C) Fotografie dokumentují expanzi ledovcového jezera pod ledovcem Qori Kalis mezi lety 1978 a 2005.
A) Ústup peruánského ledovce Qori Kalis mezi lety 1963 a 2005.
B) Graf úbytku sedmi ledovců v Andách.
C) Fotografie dokumentují expanzi ledovcového jezera pod ledovcem Qori Kalis mezi lety 1978 a 2005.


A) Spojené desetileté průměry izotopu O18 ve vysokohorských ledovcových polích v nízké zeměpisní šířce za poslední 2000 let. B) Průměrné hodnoty izotopu O18 ze vzorků odebraných ze čtyř Tibetských ledovců. C) Průměrné hodnoty izotopu O18 ze vzorků odebraných ze tří Andských ledovců. D) Zpětná rekonstrukce teplotního vývoje přibližně od roku 200 našeho letopočtu. Červená srovnávací křivka ukazuje vzestup průměrných teplot na severní polokouli podle meteorologických měření prováděných od roku 1860.
A) Spojené desetileté průměry izotopu O18 ve vysokohorských ledovcových polích v nízké zeměpisní šířce za poslední 2000 let.
B) Průměrné hodnoty izotopu O18 ze vzorků odebraných ze čtyř Tibetských ledovců.
C) Průměrné hodnoty izotopu O18 ze vzorků odebraných ze tří Andských ledovců.
D) Zpětná rekonstrukce teplotního vývoje přibližně od roku 200 našeho letopočtu. Červená srovnávací křivka ukazuje vzestup průměrných teplot na severní polokouli podle meteorologických měření prováděných od roku 1860.


K profesoru Thompsonovi se vztahují také následující články:
- Klimatické katastrofy: historie se opakuje (15.01.2005)
- Větší odpařování zesiluje skleníkový efekt (13.11.2005)
- Kilimandžáro je bez sněhu (15.03.2005, aktualizace 19.02.2006)

Zdroje:
- Ohio State University (26.06.2006, First Compilation Of Tropical Ice Cores Shows Two Abrupt...)
- PNAS (30.06.2006, Abrupt tropical climate change: Past and present)
- Chron.com (27.06.2006, Glacier expert says Earth's climate is changing abruptly)
- Pravda.sk (28.06.2006, Ľadovce sa rýchlo topia, búrky získajú na sile)
- Ohio State University (Global warning)
- CIRES (Glaciological Evidence of Abrupt Tropical Climate Change: Past, Present and Future)