OSN: Životu v oceánech hrozí nevratné škody

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 24.06.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060020

Komerční aktivity na volném moři v posledních letech výrazně zesílily. Lidé pronikají do stále větších hloubek a zanechávají za sebou katastrofální spoušť. Hlubokomořský rybolov a geologický průzkum se nevyhýbají ani hloubkám pod 2 tisíce metrů. Plošné ničení životního prostředí v oceánech brzy překročí hranici, za kterou nebude návratu. Lidstvo musí začít okamžitě ohrožené oblasti chránit. Ve vědecké zprávě k tomu 16. června 2006 vyzvala Organizace spojených národů. V opačném případě budou zlikvidovány a rozvráceny kriticky důležité ekosystémy, bez nichž si lze život na této planetě jen těžko představit.

Logo Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) Novou varovnou studii s názvem "Ekosystémy a biodiverzita v hlubokých vodách a volných mořích" (Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters and High Seas) vypracovali odborníci z Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) a z Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

"Schopnost lidstva využívat hluboké oceány a otevřená moře se v posledních letech rapidně zvýšila. Je to rychlá změna, která předčila naše instituční a ochrannářské úsilí," uvedl výkonný ředitel UNEP Achim Steiner. "Více než 60 procent mořského světa a jeho bohaté biodiverzity se nachází mimo dosah národní jurisdikce, je proto zranitelný a ve stále větším ohrožení," doplnil jej úřadující generální ředitel IUCN Ibrahim Thiaw. "Vlády musejí nutně stanovit pravidla, směrnice a postupy potřebné pro zacelení této díry. Jinak nás čeká jistá prohra a nevratné poškození unikátního životního prostředí a mnoha kritických ekosystémů, které umožňují naši existenci na této planetě."

V oceánech žije více než 90 procent živých organismů. Do této chvíle bylo prozkoumáno necelých 10 procent rozlohy moří a jedna milióntina hlubokomořského dna. Vědci stále ještě neporozuměli povaze hlubokomořských ekosystémů, domnívají se však, že jsou kolébkou života na Zemi. To však člověku nebrání v jejich likvidaci. Statistické údaje hovoří o tom, že lidé už spotřebovali více než polovinu zásob ryb (52 procent). Počet nadměrně zatížených a vyčerpaných druhů se zvýšil z 10 procent v polovině 70. let na 24 procent v roce 2002. V minulém roce na moře vyplulo 3,5 milionů rybářských lodí a ulovilo 84,5 milionů tun ryb. Ilegálnímu lovu padlo během stejného období za oběť 10 miliard ryb. 30 procent z tohoto množství bylo získáno z vod, kde neplatí žádná regulace. 100 milionů žraloků a jim přibuzných druhů bylo zmasakrováno kvůli ploutvím. V sítích uvízlo přibližně 250 tisíc želv. Jejich populace v posledním desetiletí poklesla o 80 až 90 procent. Ilegální rybolov způsobil smrt 300 tisícům mořských ptáků, především albatrosů. 19 z 21 druhů albatrosů hrozí vyhynutí.

Za pouhých 12 měsíců minulého roku lidé do oceánů vyházeli téměř 3 miliardy kusů odpadků (8 milionů denně). Za pouhých 12 měsíců minulého roku lidé do oceánů vyházeli téměř 3 miliardy kusů odpadků (8 milionů denně). Každou čtvereční mili oceánského povrchu v současné době zatěžuje (v průměru) asi 46 tisíc kusů vyhozených plastových předmětů, které rok co rok zabíjejí miliony mořských ptáků. Ve středním Pacifiku připadá na každý 1 kilogram planktonu 6,5 kilogramů odpadu. Současně v důsledku klimatických změn stoupá teplota vody a snižuje se její zásaditost. Korálové útesy u Austrálie a u Belize odumírají a nově objevené útesy v Atlantském oceánu už stačily zničit vlečné sítě rybářských lodí.

Lidé se ve zvýšené míře zajímají o těžbu nerostných surovin ze dna moří. Například kanadská společnost Nautilus Minerals plánuje zahájení těžby zlata a mědi u pobřeží Papuy-Nové Guiney. K všeobecné destrukci významně přispívají i vojenské operace a nešetrný geologický průzkum.

OSN požaduje, aby vědci oceánům věnovali větší pozornost a hospodaření v nich bylo rozděleno nikoli podle politických ale podle ekologických hranic. Je jasné, že kriticky ohrožené druhy, jako například tuňák, treska nebo mečoun, jejichž populační stavy se za poslední století zmenšily o 90 procent, by měly být chráněny. Je rovněž třeba zmírňovat dopady klimatických změn. K tomu všemu však v současné době na mezinárodní úrovni chybí dostatek politické vůle.


Celou studii s názvem "Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters and High Seas" ve formátu pdf si můžete stáhnout zde nebo zde (1,29 MB).


Zpracováno podle:
- UN (16.06.2006, Urgent action needed to conserve deep seas and open oceans: joint UN report)
- UNEP (16.06.2006, Action Urged to Avoid Deep Trouble in the Deep Seas)
- IUCN (16.06.2006, Action Urged to Avoid Deep Trouble in the Deep Seas)
- EcoMonitor (21.06.2006, Guardian: Oceánské ekosystémy mají možná poslední šanci na záchranu)
- Part.cz (16.06.2006, Člověk dostal oceány do bodu, z něhož už není návratu)
- Guardian (17.06.2006, Time running out to curb effects of deep sea pollution, warns UN)


Další zdroje:
- UNEP (United Nations Environment Programme)
- IUCN (The World Conservation Union)