Japonci prosadili deklaraci zpochybňující zákaz lovu velryb

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 20.06.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060019

Ve Frigate Bay v karibském ostrovním státu Svatý Kryštof a Nevis se mezi 16 a 20. červnem 2006 uskutečnilo 58. výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (International Whaling Commission, IWC). Za účasti České republiky tam jednalo 66 zástupců členských států. Poměr mezi stoupenci a odpůrci komerčního lovu velryb byl velice vyrovnaný. Při jednom z důležitých hlasování poprvé po 20 letech zvítězili stoupenci velrybářů a to poměrem hlasů 33 ku 32. Podle přijaté deklarace by se IWC už neměla zabývat ochranou krytovců. V usnesení se doslova uvádí, že "moratorium, které bylo jasně míněno jako dočasné, už není dále nutné." Japonci považují výsledek hlasování za historický mezník. Pozorovatelé hovoří o diplomatickém vítězství Japonska, které se v zájmu prosazení svých názorů nezdráhá uchylovat k pochybným metodám. Pro přijetí rezoluce hlasovaly kromě Japonska a jeho dlouholetých spojenců - Norska, Islandu a Ruska - také státy, jejichž hlasy si pánové ze země vycházejícího slunce de facto koupili - například Šalamounovy ostrovy, Mongolsko, Mali, Benin, Guinea, Kambodža nebo Maroko. Česká republika stejně jako Slovensko, Velká Británie, Spojené státy, Brazílie, Francie nebo Nový Zéland hlasovaly proti. Čína se zdržela hlasování.

Radující se zástupce Japonska Džodži Mirišita na zasedání IWC v roce 2005. Rezoluce je prvním důležitým krokem vedoucím k ukončení moratoria vyhlášeného v roce 1986. K jeho úplnému zrušení je sice zapotřebí tříčtvrtinové většiny, ekologové však už nyní neskrývají své zděšení. "Je to budíček pro státy, které prohlásily, že chtějí ochraňovat velryby, aby se chopily aktivity," konstatoval mluvčí Mezinárodního fondu pro péči o zvířata (International Fund for Animal Welfare, IFAW) Joth Singh.

Už před zasedáním se ozývaly varovné hlasy upozorňující na změnu poměru sil v organizaci. Řada indicií totiž naznačuje, že Kambodža, Guatemala a Marshallovy ostrovy vstoupily před několika týdny do IWC na popud Japonska, které při rekrutování nových členů nešetří úplatky. Výměnou za podporu například poskytuje rozvojovou pomoc.

Česká republika je členem IWC od 26. ledna 2005, letos se zasedání IWC zúčastnila podruhé a jasně podpořila odpůrce lovu velryb. Do této skupiny států se nově zařadil také Izrael. Letošního jednání se kvůli procedurálním nesrovnalostem nebo nezaplaceným poplatkům nezůčastnili zástupci Kostariky, Gambie, Peru a Toga. V reakci na japonský úspěch se evropští a jihoameričtí delegáti zavázali, že zvýší úsilí o získání nových spřízněných členů komise.

Neschváleny zůstaly návrhy Japonců na zavedení tajného hlasování, zrušení ochranného pásma v jižních oceánech, umožnění lovu rybářské komunitě Taidži v jihovýchodním Japonsku nebo na ukončení diskuse týkající se zvažované ochrany delfínů a malých druhů velryb. Tokio tvrdí, že populace většiny kytovců jsou dostatečně vysoké na to, aby mohl probíhat jejich lov. Vědci však delfíny, sviňuchy a malé velryby řadí do kategorie ohrožených druhů stejně jako jejich velké příbuzné.

"Je zcela v pořádku, že některé země považují některá zvířata za posvátná. Není však správné přikazovat stejné smýšlení také jiným zemím. Neexistuje žádný logický důvod, abychom se k velrybám chovali jinak než ke zbytku zvířecí říše," argumentoval hlavní mluvčí japonské delegace Džodži Morišita. Podle něj se některé druhy, jako třeba plejtvák malý (Balaenoptera acutorostrata) nebo plejtvák myšok (Balaenoptera physalus) doslova přemnožily a měly by se redukovat. "Nebudeme se mstít antivelrybářským národům. Toto je začátek rozumného procesu vracejícího IWC k hospodářské organizaci," dodal Morišita.

Fotografie Greenpeace z konce ledna 2006 - japonská velrybářská loď s právě harpunovanou velrybou. Japonci sice formálně uznávají platnost moratoria, ale zároveň využívají možnosti "lovu pro vědecké účely", přestože toto označení je zjevně účelové. V minulé sezóně se velrybářské lodě vrátily s 850 ulovenými plejtváky malými a 10 plejtváky myšoky. V příštím roce je plánován navíc lov 50 plejtváků dlouhoploutvých (keporkaků). Maso velryb končí v obchodech, restauracíh a školních jídelnách. Je dokonce přidáváno do konzerv pro psy. Grémium mezinárodních právních expertů považuje japonský "lov pro vědecké účely" za protizákonný.

Jedinou zemí, která mezinárodní zákaz lovu velryb otevřeně ignoruje, je Norsko. Norové obnovili komerční lov v roce 1993 a letos měli v plánu ulovit 1052 plejtváků malých. Nejméně 25 plejtváků padlo v minulém roce za oběť choutkám Islanďanů. Skutečný počet usmrcených velryb je bohužel mnohem vyšší. Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) odhaduje, že v rybářských sítích během jediného roku zahyne zhruba 300 tisíc velryb, delfínů a sviňuch. Mnozí rybáři se na kytovce dívají jako na konkurenci a necítí potřebu předcházet zbytečným masakrům.

Velrybářské státy se při diskusích s oponenty odvolávají na své národní tradice a ekonomické důvody. Přinejmenším druhý argument není oprávněný, protože poptávka po velrybích produktech má dlouhodobě klesající tendenci a zpracovatelské firmy jen obtížně hledají pro své výrobky odbyt. Proč? Odpověď je jednoduchá. Velrybí tuk se už ke svícení nepoužívá a (slovy japonce Kosuke Nakamury) "velrybí maso má odpornou chuť."

Jak ve svém dnešním článkupro Lidové noviny připomíná publicista Jan Novák, ani u nás není politická reprezentace v postoji k ochraně velryb jednotná. Například poslanec za ODS Jan Schwippel na svém webu www.janschwippel.cz tvrdí, že "zákaz znamená pro řadu lidí nutnost jiné obživy i v přeneseném smyslu a tradiční zemědělství jako alternativa lovu velryb způsobuje životnímu prostředí významné škody, ať už formou eroze nebo salinace půdy, znehodnocování přírodních stanovišť a tím úbytku přirozených druhů, znečišťování podzemních a říčních vod atd. V případě moratoria se tedy z určitého pohledu jedná o nevhodný kulturní diktát zemí, které se samy chovají v mnohém méně ekologicky."


Na první fotografii ze zasedání IWC v roce 2005 se usmívá zástupce Japonska Džodži Mirišita. Druhý záběr Greenpeace z konce ledna 2006 zachycuje japonskou velrybářskou loď s harpunovanou velrybou.


Zdroje:
- BBC News (20.06.2006, Anti-whalers rally after key vote)
- BBC News (19.06.2006, Japan gains key whaling victory)
- Pravda.sk (19.06.2006, Opäť hrozí lov veľrýb)
- Greenpeace ČR (16.06.2006, Velryby v ohrožení!)
- Aktuálně.cz (19.06.2006, Lovci velryb zvítězili. I navzdory Česku)
- Novinky (19.06.2006, Japonsko prosadilo krok k obnovení lovu velryb)
- EkoList (19.06.2006, Stoupenci komercializace lovu velryb poprvé uspěli)
- EkoList (16.06.2006, Japonsko neuspělo v kampani za komerční lov velryb)
- Lidovky.cz (20.06.2006, Velrybám zas začíná zvonit hrana)
- Lidovky.cz (18.06.2006, Japonsko nemůže lovit velryby)
- iHNed.cz (16.06.2006, Česko znovu bojuje za velryby)
- Wikipedia (International Whaling Commission)
- MSNBC (14.06.2006, Whale-hunting nations gain momentum)
- Irish Examiner (20.06.2006, Vote brings commercial whaling move a step closer)
- Jan Schwippel (24.09.2004, Velryby: rozhodnutí odborné, nebo mediálně-politické?)
- EkoList (20.06.2006, Odpůrci lovu velryb plánují získání dalších hlasů)
- iHNed.cz (19.06.2006, Velryby jsou v ohrožení, Japonsko poprvé uspělo)
- Tiscali (15.06.2006, Ekologové se obávají, že prohrají boj o velryby)
- Times Online (20.06.2006, First blood to the whaling lobby)
- The Scotsman (20.06.2006, Where the whales are)
- The Scotsman (10.02.2006, Are Japanese losing the taste for whale?)
- IWC (International Whaling Commission)
- IFAW (International Fund for Animal Welfare)