Raně křesťanské spisy (chronologický seznam)

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Apokryfy, Vydáno dne: 09.07.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060015

V následující tabulce jsou kurzívou zvýrazněny spisy přijaté do Nového zákona. Z nich jsou pak navíc barevně odlišeny takové, jejichž autorství není považováno za autentické.

DOBA 
VZNIKU
NEJSTARŠÍ ZLOMEK NEJSTARŠÍ CELÝ TEXT NÁZEV SPISU ČI JMÉNO AUTORA
40-80 - - Pramen Q
45-60 kolem 200 kolem 200 List Galatským
50-60 kolem 200 kolem 200 První list Tesalonickým
50-120 130-250 330-360 Tomášovo evangelium
56-60 3. stol. 3. stol. List Filoménovi
57-62 kolem 200 kolem 200 List Filipským
57 kolem 200 kolem 200 První list Korintským
57 kolem 200 kolem 200 Druhý list Korintským
57-58 kolem 200 kolem 200 List Římanům
60-80 kolem 200 kolem 200 List Koloským
80-95 kolem 200 kolem 200 List Židům
50-140 280-320 Evangelium Oxyrhynchus 1224
50-200 330-360 330-360 Moudrost Ježíše Krista
63-85 4.stol 4.stol Markovo evangelium
70-100 1/2 3.stol. 3. nebo 4.stol. Matoušovo evangelium
70-120 150-200 Papyrus Egerton
70-133 konec 3.stol. konec 3.stol. První list Petrův
70-160 180-220 8.stol. Petrovo evangelium
70-160 kolem 1750 Tajné Markovo evangelium
73-200 73-200 73-200 List Mara Bar Serapionův
80-100 300 4.stol. Druhý list Tesalonickým
80-100 kolem 200 kolem 200 List Efezským
80-120 kolem 220 11. stol. List Barnabášův
80-130 4.stol. 1056 Didaché
80-130 175-250 3.stol. Lukášovo evangelium
80-130 250 1/2 4.stol. Skutky apoštolů
80-140 250 5.stol. První list Klementův
80-150 1/2 3.stol. 1/2 4.stol. List Jakubův
80-150 180-200 Evangelium Egypťanů
80-150 180-200 Evangelium Hebrejců
80-250 3.stol. Oracula Sibyllina
90-100 150-200 1/2 4.stol. Zjevení Janovo
90-110 125-160 kolem 200 Janovo evangelium
90-120 1/2 4.stol. 1/2 4.stol. První list Janův
90-120 1/2 4.stol. 1/2 4.stol. Druhý list Janův
90-120 1/2 4.stol. 1/2 4.stol. Třetí list Janův
90-120 konec 3.stol. konec 3.stol. List Judův
100-150 kolem 200 2/2 4.stol. První list Timoteovi
100-150 350 2/2 4.stol. Druhý list Timoteovi
100-150 kolem 200 2/2 4.stol. List Titovi
100-150 180-200 4.stol. Zjevení Petrovo
100-150 330-360 330-360 Tajná kniha Jakubova
100-150 180-200 Kázání Petrovo
100-160 4. stol. Evangelium Ebionitů
100-160 3. stol. Evangelium Nazorejců
100-160 4. stol. Pastýř Hermův
100-160 konec 3.stol. konec 3.stol. Druhý list Petrův
100-160 4.stol. Evangelium Oxyrhynchus 840
100-200 330-360 330-360 Podstata archontů
100-200 5.stol. 936 Píseň o perle
101-220 5.stol. Kniha Elchasaiova
105-115 5.stol. 11.stol. Listy Ignáce z Antiochie
110-140 4.stol. 4.stol. Polykarpův list Filipským
110-140 2.stol. Papias
110-160 180-200 Matějovo evangelium
120-130 4.stol. 4.stol. Quadratus z Atén
120-130 4.stol. 7.stol. Aristeidova apologie
120-140 180-200 List Basilida
120-140 2. století Naasejský traktát
120-160 3. století Valentinos
120-180 330-360 330-360 Tajná kniha Janova
120-180 180-220 Evangelium Marie Magdalské
120-180 330-360 330-360 Rozhovor se Spasitelem
120-180 4.stol.-5.stol. Evangelium Spasitele
120-180 330-360 330-360 Druhé Zjevení Jakubovo
120-180 330-360 330-360 Trojtvará Protennoia
120-220 330-360 330-360 Skutky Petra a dvanácti apoštolů
130-140 2. stol. Markión
130-160 5.stol. 11.stol. Druhý list Klementův
130-170 2.stol. 3.stol. Jidášovo evangelium
130-180 330-360 Evangelium pravdy
130-200 3.stol. 13.stol. List Diognetovi
140-150 4.stol.-5.stol. 18.stol. List apoštolů
140-160 2.stol. Klaudios Ptolemaios
140-170 3.stol. 3.stol. Jakubovo evangelium dětství
140-170 6.stol. 6.stol. Tomášovo evangelium dětství
150-160 4.stol. 4.stol. Umučení Polykarpovo
150-160 2.stol. 6.stol. Justin Mučedník
150-180 2.stol. 2.stol. Výpisky z Theodota
150-180 2. stol. Herakleon
150-200 konec 2. stol. 6. stol. Skutky Petrovy
150-200 4. stol. Skutky Janovy
150-200 konec 3. stol. Skutky Pavlovy
150-200 4. stol. 12. stol. Skutky Ondřejovy
150-225 330-360 330-360 Kniha Tomášova
150-300 330-360 330-360 Koptské Zjevení Pavlovo
150-300 330-360 330-360 Melchisedech
150-300 330-360 330-360 Věrohodné učení (O duši)
150-400 4. stol. 4. stol. Nikodémovo evangelium (Skutky Pilátovy)
150-400 2.stol.-4. stol. 2.stol.-4. stol. Proti Markiónovi
160-170 2.stol. Tatiánova výzva Řekům
160-250 3.stol. 3.stol. Minucius Felix
165-175 4.stol. Hegesippus
165-175 3.stol. Dionýsios Korintský
170-175 3.stol. Diatessaron, harmonie evangelií
170-200 kolem 250 Evangelium harmonie z Dura Europos
170-200 konec 2.stol. Muratoriho fragment
170-200 330-360 330-360 Slovo o zmrtvýchvstání
170-220 330-360 330-360 List Petrův Filipovi
175-180 2. stol. Athenagoras z Athén
175-185 3. stol. Irenej z Lyonu
175-185 4. stol. Rhodon
180-185 4. stol. Theophilos z Antiochie
180-185 4. stol. Skutky Apollóniovy
180-220 4. stol. Bardesanes
180-230 1/2 3. stol. Hippolyt Římský
180-250 330-360 330-360 První Zjevení Jakubovo
180-250 330-360 330-360 Filipovo evangelium
180-202 2.stol. 2.stol. Kléméns Alexandrijský
180-300 330-360 330-360 Zjevení Petrovo (koptské)
185-195 3.stol. Maximos Jeruzalémský
185-195 3.stol. Polykratés z Efesu
190-210 2.stol. Pantainos Alexandrijský
197-220 3.stol. 3.stol. Tertullián
200-210 4.stol. Serapion z Antiochie
200-210 4.stol. Apollónios z Efezu
200-220 4.stol. Philostratus
200-225 5.stol. 7.stol. Skutky Tomášovy
200-250 4.stol. Didascalia Apostolorum
200-250 330-360 330-360 Kniha Jeú
200-250 4.stol. 5.stol. Zjevení Pavlovo
200-300 1/2 3.stol. 4.stol. Pistis Sofia
200-300 330-360 330-360 O původu světa (Bezejmenný traktát)
200-300 330-360 330-360 Koptské Evangelium Egypťanů
203 203 3.stol. Perpetua a Felicita
203-250 1/2 3.stol. 380-410 Órigenés


Zdroje:
- Early Christian Writings (The numbers on the left are for an estimated range of dating)
- Katolická teologická fakulta UK v Praze (Studijní texty pro studenty prezenčního studia)
- New Testament Canon (Cross Reference Table: Writings and Authorities)
- Wikipedia (Dating the Bible)