Počasí ve Střední Evropě - z extrému do extrému

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Extrémní počasí, Vydáno dne: 09.06.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060010

Podnebí na planetě Zemi se mění. Mění se také cirkulace vzduchu nad střední Evropou. Přílivy chladného proudění ze severozápadu jsou v posledních letech stále častější. Vědci to považují za projev periodického kolísání, které je pravděpodobně umocňované antropogenními vlivy. Extrémní charakter počasí se stává normou. Jeden rekord střídá druhý. Vedra, sucha, větrné smrště, mráz, sníh, povodně. Škody způsobené přírodními katastrofami rostou závratným tempem. Letošní rok se vyznačuje podprůměrnými teplotami vzduchu. V lednu se teplota od normálu odchýlila o 2,5 až 5 stupňů Celsia, v únoru zaostala o 1 až 3 stupně, v březnu o 1,5 až 3 stupně. Duben a květen byly teplotně průměrné. Letošní zima byla nejdelší od počátku měření v roce 1926. Po "stoleté zimě" přišly "stoleté povodně" (někde dvacetiletá, jinde stoletá nebo dokonce i pětisetletá voda). Také počátek června byl oproti standardu výrazně studený. V polovině měsíce by už měly naopak zavládnout tropické teploty. Celkový trend směřuje k rychlému střídání dvou ročních období - léta a zimy. Charakteristické projevy jara a podzimu ustupují do pozadí.

"Začíná se měnit cirkulace vzduchu. Do České republiky tedy bude proudit v mnohem větší míře ten chladnější ze západu a severu. Budou nás trápit značné výkyvy jednotlivých typů počasí - v létě i v zimě. Zejména však v létě se budou střídat vlny tropických veder, které budou náhle přerušovat krátké, ale o to prudší přívalové deště," řekl v rozhovoru pro MF DNES vedoucí klimatologického oddělení Českého hydrometeo- rologického ústavu (ČHMÚ) Jan Pretel. V minulosti přicházely takové zvraty vždy náhle. To, co se děje dnes, nelze vysvětlovat jen vypouštěním skleníkových plynů. O podílu člověka na změnách však není možné pochybovat. "Zcela vážně říkám, že dnes je nám zima i proto, že se mění klima planety. A člověk ohromnou produkcí skleníkových plynů tyto už tak dramatické výkyvy jen posiluje," dodal Pretel.

Kocentrace oxidu uhličitého v ovzduší (CO2) je nejvyšší za posledních minimálně 650 tisíc let. Od roku 1980 se emise vypouštěné člověkem zvýšily dvojnásobně. Znečišťující látky jako oxid siřičitý (SO2) nebo oxidy dusíku (NOx) nemají na rozdíl od CO2 dlouhou životnost a po omezení jejich produkce během krátké doby z atmosféry zmizí. Skleníkové plyny naproti tomu setrvávají v ovzduší po dlouhé desítky, stovky nebo tisíce let. I kdyby si lidé uvědomili závažné důsledky svého konání, je docela dobře možné, že na nápravu je už příliš pozdě. Většina odborníků uvádí jako hraniční úroveň pro nezvratnost klimatických změn koncentraci kolem 450 ppm (parts per million - částic na milion). Odhaduje se, že tato hodnota bude překročena do roku 2030.

Dosavadní prognózy českých vědců počítají s tím, že do poloviny století stoupne teplota v ČR o 0,9 až 3 stupně Celsia. V rámci Evropy se nejmenší oteplení očekává na pobřeží Atlantského oceánu, největší ve Středomoří a na severovýchodě kontinentu.

Jenomže všechno může být jinak. Mnohé studie v posledních letech upozornily na podcenění dynamiky globálního oteplování a vyzvaly k přehodnocení oficiálních kalkulací. Od podzimu minulého roku navíc víme, že Golfský proud, který je významným zdrojem tepla pro evropský kontinent, zeslábl mezi roky 1998 a 2004 o 30 procent. Klesající množství tepelné energie může už nyní podle propočtů snížit teplotu v Británii o jeden a ve Skandinávii o dva stupně Celsia a to především v zimních měsících. Další oslabování proudu by během dvou desetiletí mohlo vést k ochlazení o 4 až 6 nebo možná až o 10 stupňů Celsia, což by se nepochybně velice zásadně projevilo i na povětrnostní situaci v České republice. S podnebím jako na Kamčatce by se většina obyvatel naší republiky smiřovala jen těžko, o dopadech na zemědělství a národní hospodářství ani nemluvě. Jen podotýkám, že v jiných částech světa by se naopak oteplilo, takže celkový průměr by zůstal stejný. Trvalo by stovky nebo tisíce let, než by se oceánská cirkulace vrátila k normálu.


Zpracováno podle:
- MF Dnes (06.06.2006, Na jaro a podzim zapomeňte, je tu doba ledová)
- EcoMonitor (06.06.2006, Na jaro a podzim zapomeňte, je tu doba ledová, kopie)
- TZB-info (04.04.2005, Jan Pretel: Musíme hledat, jak dál)
- Hnutí Duha (11/2003, Globální změny klimatu: očekávané dopady v ČRi)
- ČHMÚ (Meteorologické zprávy)


Další zdroje:
- ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)