Evangelium Oxyrhynchus 1224

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Apokryfy, Vydáno dne: 07.06.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060008

U středoegyptského města Oxyrhynchus bylo počátkem 20. století při archeologických vykopávkách nalezeno více než 400 tisíc fragmentů starověkých listin nejrůznějšího obsahu a zaměření. Byly mezi nimi i dva malé a dosti poničené zlomky z konce 3. nebo počátku 4. století s řecky psaným evangeliem neznámého původu.

Papyrus Oxyrhynchus (P.Oxy. I 29) datovaný do let 75-125 s úryvkem Základů (Stoicheia) od řeckého matematika  Euklida (cca 325-260 př.n.l.).
Papyrus Oxyrhynchus (P.Oxy. I 29) datovaný zhruba do let 75-125 s úryvkem Základů (Stoicheia) od slavného řeckého matematika Euklida (cca 325-260 př.n.l.).
Nezdá se, že by text vycházel ze čtveřice kanonických evangelií, spekuluje se spíše o spojitosti s apokryfním Petrovým evangeliem. Někteří badatelé se po zralé úvaze přiklonili k myšlence, že autor čerpal přímo z nejstarších pramenů o Ježíšově životě. Originál tak mohl vzniknout už kolem roku 50 našeho letopočtu. Vyloučit nemůžeme ani pozdější dataci (odhady se pohybují v rozmezí let 50-140). Vzhledem k nepatrnému rozsahu zachovaných částí evangelia by nebylo správné zaujímat v této věci nějaké určitější stanovisko.

Oba fragmenty jsou pod katalogovým označením POxy1224 uloženy ve sbírkách Britské knihovny (British Library) v Londýně.


KE STAŽENÍ:   Evangelium Oxyrhynchus 1224  Evangelium Oxyrhynchus 1224 (pdf soubor)


FRAGMENT 1

[...] ve všem [...] Vpravdě, [pravím vám ...] bude [...] ty [...]


FRAGMENT 2

"[...] dolehlo na mě." A Ježíš [přistoupil] k vidění a [řekl]: "Proč jste mal[omy]slní? Protože ne [...] vy, ale [...]"

"[...] jsi řekl, neodpoví[dáš. Čeho se tedy z]říkáš? Co je nový[m uče]ním, [o kterém oni tvrdí], že [ho učíš, nebo co] je nový[m k]řt[em, který hlásáš?" [Odpově]děl a [...]

Když [ho] vid[ěli] zákoníci a [fariz]eové a kněží, hněvali se, [že prodlévá s hříš]níky - v jejich stře[du]. Ale když to Ježíš uslyšel, [řekl: "Ti, kteří [js]ou zd[raví, nepotřebují lékaře], a[le ...]"

"[...] a modlete se za své [nepřá]tele. Neboť ten, kdo není [proti v]ám, je pro vás. [Ten, kdo je dnes] daleko, bude [vám] zítra [blízko] a v [...] odpů[rce ...]"


Zdroje:
- Early Christian Writings (The Oxyrhynchus 1224 Gospel)
- TextExcavation (Papyrus Oxyrhynchus 1224)
- Gospels.net (Papyrus Oxyrhnchus 1224)
- Wikipedia (Oxyrhynchus Gospels)
- POxy: Oxyrhynchus Online
- British Library