Do výzkumu pyramid v Bosně se zapojí UNESCO

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Dávné civilizace, Vydáno dne: 07.06.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060007

V obci Visoko 30 kilometrů severozápadně od bosenského hlavního města Sarajeva byl učiněn převratný objev. V říjnu 2005 oznámil amatérský archeolog Semir Osmanagič, že pod kopcem Visočica (650 m.n.m) se skrývá asi 100 metrů vysoká pyramida. Kopec s plochým vrcholem má relativně pravidelné geometrické tvary. Svahy mají sklon 45 stupňů a jsou orientované přesně podle světových stran. Vykopávky odhalily velké a zjevně opracované kamenné bloky. Nedávno vyšlo na jevo, že vrstvy mezi kvádry tvoří stejný druh spojovacího materiálu, jaký byl používán při stavbě pyramid v Egyptě. V oblasti se navíc nachází systém podzemních chodeb, což je pro pyramidové struktury charakteristické.

Další výzkumy podložené satelitními fotografiemi NASA naznačují, že v širokém okolí je podobných objektů více. Od dubna 2006 se restaurátorské činnosti věnuje mezinárodní skupina badatelů z Bosny, Slovinska, Skotska, Rakouska a Austrálie. Osmanagič, jehož názory sdílejí i členové vlády Bosny a Hercegoviny, hovoří o devíti stavbách. Na místo by měl do konce června dorazit tým složený z expertů Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), aby tvrzení bosenských archeologů prověřil.

Trojice údajných pyramid na ilustrativním nákresu. "V širokém okolí hory Visočica v Bosně a Hercegovině, včetně oblasti při městě Tuzla, se nachází devět pyramid. Potvrdily to i satelitní snímky NASA a další analýzy," prohlásil šéf nejvyššího vládního úřadu Sulejman Tihič. Tihič se v Chorvatsku setkal s generálním ředitelem UNESCO Koichirem Matsuurem a seznámil ho s dosavadními výsledky výzkumu. Matsuura přislíbil, že do Bosny dorazí koncem měsíce tým egyptských vědců. Z pověření egyptské vlády uvedenou lokalitu v květnu navštívil geolog a specialista na pyramidy Ali Abda Barakat. "Podle mého názoru je to druh pyramidy, pravděpodobně primitivní pyramidy, jakou jsme zatím neznali," řekl vědec. Pozoruhodné je, že kamenné bloky jsou spojeny stejným materiálem, jako je tomu u pyramid v Egyptě.

Osmanagič se domnívá, že pyramidy mají stupňovitý tvar a vznikly přizpůsobením původního terénu před 2,5 až 12 tisíci lety. V té době obývala Balkánský poloostrov civilizace Ilyrů. Slovanské kmeny kolonizovaly území později. Hlavní pyramidě dal její objevitel název Sluneční, protože prý byla posvátným místem vyznavačů Slunce. Kromě ní identifikoval a pojmenoval pyramidu Měsíční (kopec Plješevica) a Dračí (Bučin). "Visočica má skoro dokonalé trojúhelníkové svahy, obrácené přesně na jednotlivé světové strany," tvrdí Osmanagić. Se svými spolupracovníky postupně odkrývá pozůstatky rozsáhlého komplexu s přístupovou plošinou, mohutným schodištěm a zdmi. Chystá se také prozkoumat 3,8 kilometrů chodeb, které trojici pahorků propojují. V jednom z tunelů byl nalezen pískovcový monolit se záhadným symbolem. Artefakt bude odeslán do Egypta, kde by měl být podroben expertíze.


Hora Visočica nad obcí Visoko připomíná na první pohled pyramidu. Někteří badatelé hledají spojitost mezi evropskými pyramidami a pyramidami v Jižní Americe.

Archeologické vykopávky prokázaly, že pod povrchem se skrývají opracované kamenné bloky. Mapa Bosny a Hercegoviny s vyznačenou pozicí obce Visoko.

Semir Osmanagič před kopcem Visočica (pyramidou Slunce). Ali Abda Barakat rozmlouvá se Semirem Osmanagičem.

Údolí s trojicí pyramid je situováno poblíž obce Visoko v centrální části Bosny a Hercegoviny. Archeologické vykopávky odkryly pod povrchovou vrstvou půdy opracované kamenné bloky. Amatérský archeolog Semir Osmanagič zkoumal 15 let Mayské pyramidy. On, stejně jako další badatelé, hledá spojitost mezi evropskými pyramidami a pyramidami v Latinské Americe. Pokud by se jeho teze o pyramidách v Bosně potvrdily, šlo by o jeden z největších archeologických objevů moderního věku. Většina vědecké veřejnosti je zatím spíše skeptická a na celou záležitost pohlíží s nedůvěrou. Ovšem to by se mohlo brzy změnit. Na poslední fotografii ze severovýchodní strany hory Visočica rozmlouvá Ali Abda Barakat, egyptský geolog a expert na pyramidy, s Osmanagičem (vpravo).


Seznam odkazů na stránky s bližšími informacemi

V českém jazyce:

- Aktuálně.cz (12.05.2006, Bosna s pompou otevře své údolí pyramid)
- Aktuálně.cz (05.06.2006, Experti prověří údajnou pyramidu v Bosně)
- SME (03.06.2006, Tihič: K odhaľovaniu bosnianskych pyramíd sa pripojí aj UNESCO)
- WM magazín (04.06.2006, Bosenské pyramidy)
- iDNES (17.04.2006, Bosenské město doufá, že má za zády pyramidu)
- Bleskově.cz (19.04.2006, Vědci v Bosně objevili pyramidu)
- Český rozhlas (19.04.2006, V Evropě byla možná objevena pyramida podobných rozměrů...)
- Matrix-2001.cz (02.11.2005, Archeologický objev nejstarší pyramidy na světě - Bosenská...)
- Matrix-2001.cz (03.11.2005, Archeologický objev nejstarší pyramidy na světě - Bosenská...)
- Matrix-2001.cz (08.11.2005, Archeologický objev nejstarší pyramidy na světě - Bosenská...)
- Matrix-2001.cz (12.01.2006, Bosenská pyramida Slunce - unikátní reportáž archeologa...)
- Matrix-2001.cz (17.01.2006, Bosenská pyramida Slunce - unikátní reportáž archeologa...)
- Matrix-2001.cz (01.03.2006, Bosenská pyramida Slunce - Evropské mysterium (3))
- Matrix-2001.cz (19.04.2006, Bosenská pyramida Slunce - aktuální reportáž)
- Druidova.mysteria.cz (První pyramidy v Evropě?)
- Wikipedie (Visočica)

V anglickém jazyce:

- MSNBC (05.06.2006, UNESCO to probe Bosnian ‘pyramid’)
- MSNBC (17.05.2006, Egyptian backs Bosnian pyramid claim)
- MSNBC (04.05.2006, Pyramid or PR stunt? Critics blast Bosnian find)
- M&C Science & Nature (02.06.2006, UNESCO to join search for pyramids in central Bosnia)
- BBC News (15.04.2006, Dig for ancient pyramid in Bosnia)
- The Art Newspaper (15.04.2006, Amateur to dig on site of medieval capital in search of Bosnia's...)
- SMH.com.au (20.01.2006, Australian in Bosnia pyramid riddle)
- butterflies&bunnyrabbits (Pyramids of Bosnia)
- Stuart Glendinning Hall (Bosnian Pyramids)
- Wikipedia (Bosnian pyramids)
- Bosanska piramida Sunca
- Bosnian Pyramids