Jang-c'-ťiang se stává řekou bez života

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 01.06.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060004

Čínská řeka Jang-c'-ťiang (Čchang-ťiang, Dlouhá řeka) je jedním z nejvíce znečištěných vodních toků na světě. Vlévá se do ní 40 procent odpadních vod v zemi. Experti se obávají, že zamoření přesáhne únosnou mez a za 5 až 10 let usmrtí veškerý život v řece. Nedávno byla na Jang-c'-ťiangu s velkou pompou dokončena výstavba největší přehrady světa s objemem 39 miliard krychlových metrů vody. Vodní dílo Tři soutěsky, jak se tento megalomanský projekt nazývá, je pýchou čínských technokratů. Běžní občané však nadšením zrovna neoplývají a z úst ekologů zaznívá ostrá kritika. Přehrada zadržuje značné množství odpadu a toxických látek. Kromě toho narušuje místní ekosystém, mění klimatické podmínky a objevují se i pochybnosti o odolnosti vůči zemětřesení a sesuvům půdy.

Fotografie ze září 2000. Do zakaleného Jang-c'-ťiangu se vlévá voda černá jako uhel přitékající z města Nanjing. Povšimněte si rybářů po levé straně. Vláda přiznala, že samočistící schopnost Jang-c'-ťiangu dosáhla kritické úrovně. Ještě v polovině 80. let žilo v Dlouhé řece nejméně 126 živočišných druhů, do roku 2002 poklesl jejich počet o 65 procent na 52. Na seznamu kriticky ohrožených zvířat je například sladkovodní delfín bílý (Sousa chinensis chinensis). Kvůli krajně nepříznivým podmínkám pro život se z třetí nejdelší řeky na světě stává mrtvá a zapáchající stoka. "Mnozí funkcionáři si myslí, že znečištění pro Jang-c'-ťiang nic neznamená, protože má velký vodní průtok a určité samočistící schopnosti, ale znečištění je opravdu velice vážné," prohlásil Jüan Aj-kuo z Čínské univerzity geofyzikálních věd v rozhovoru pro tiskovou agenturu Xinhua.

Do řeky se dostává každým rokem asi 25 miliard tun odpadních látek ze zemědělství, průmyslu a lodní dopravy. 80 procent splašků není nijak upravováno. Podél 6.300 kilometrů dlouhé řeky se nachází 186 měst včetně hospodářského a finančního centra Šanghaje s 20 milióny obyvatel. Očekává se, že v důsledku extrémního znečištění bude 70 procent vody v řece za pět let zcela nepoužitelných. Pro Šanghaj je řeka jediným zdrojem pitné vody. Znehodnocení životně důležité tekutiny ohrozí v následujících letech stovky milionů lidí. Už v současné době se s jejím akutním nedostkem potýká 26 měst ležících v nejtěsnější blízkosti Jang-c'-ťiangu, v celé Číně je to 110 měst z celkového počtu 600. Bez nezávadné pitné vody živoří podle oficiálních statistik zhruba 320 milionů číňanů. Na severní a západní část krajiny stále více doléhají klimatické změny. Dlouhodobé sucho snížilo objem vody v řekách a ostatních vodních zdrojích o 12 procent na severu a o 5 procent na jihu.

Na životním prostředí jsou zejména v ekonomicky rozvinutých oblastech páchány zločiny. V Číně se nachází 7 z 10 nejvíce znečištěných měst světa. Spotřeba uhlí v Šanghaji se zvýšila z 36,57 milionů tun v roce 1992 na 72,66 milionů tun v roce 2004. Emise výfukových plynů vzrostly mezi lety 1999 a 2004 o 72,7 procenta. Podle některých vědců se nejlidnatější stát této planety nachází na samém okraji ekologické katastrofy. Pravdou je, že v několika posledních letech se mezi vládními úředníky začaly ozývat hlasy volající po trvale udržitelném rozvoji. Vláda investovala nemalé množství peněžních prostředků do čističek odpadních vod, ale opatření nebyla na řadě míst prakticky realizována. Velká většina z 21 tisíc lodí, které se každým rokem vydávají na plavbu po řece, ignoruje předpisy zakazující vypouštění splašků.

Komunistický diktátor Mao Ce-tung razil sebevědomé heslo, že člověk si musí podrobit přírodu. Nyní se jeho následovníci ženou za vidinou neomezeného hospodářského růstu. V této snaze jim nijak nebrání skutečnost, že kvůli zničenému a zamořenému životnímu prostředí umírají v jejich vlastní zemi každoročně milióny lidí. Snaha o zlepšení je zatím bohužel spíše formální.


Fotografie ze září 2000. Do zakaleného Jang-c'-ťiangu se vlévá uhlově černá voda přitékající z města Nanking (Nanjing). Povšimněte si rybářů po levé straně.

Zdroj: ASLOZpracováno podle:
- China Daily (30.05.2006, Yangtze river 'cancerous' with pollution)
- China Daily (29.05.2006, Water consumption for per unit of GDP to drop 30%)
- China Daily (29.05.2006, Pollution worsens)
- Guardian (31.05.2006, Pollution killing river they said was too big to poison)
- News.scotsman.com (China's great river poisoned)
- Times Online (31.05.2006, Pollution has put Yangtze on brink of catastrophe)
- Právo (31.05.2006, Veletoku Jang-c’ hrozí osud mrtvé řeky)


Další zdroje:
- EkoList (30.05.2006, Podle vědců řeka Jang-c'-ťiang vymírá)
- Gnosis9.net (03.07.2006, Tři soutěsky - symbol čínské megalománie)
- iDNES (18.05.2006, Čína dokončila největší přehradu, pojme 54 Orlíků)