Zpětné vazby mezi teplotou a CO2 zesilují globální oteplování

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 31.05.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006050020

Průměrné teploty na planetě Zemi stoupnou do konce století více, než v roce 2001 předpokládala zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Oproti tehdy udávaným hodnotám 1,4 až 5,8 stupně Celsia bude vzestup vyšší o 15 až 78 procent. Tvrdí to autoři studie o pozitivních zpětných vazbách mezi globálním oteplováním a koncentracemi oxidu uhličitého. Dokument vypracovala trojice evropských vědců - Marten Scheffer z holandské Univerzity a výzkumného centra ve Wageningenu (Wageningen Universiteit en Researchcentrum, WUR), Victor Brovkin z německého Institutu pro výzkum klimatických vlivů v Postupimi (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK) a Peter Cox z britského Centra pro ekologii a hydrologii v Dorsetu (Centre for Ecology & Hydrology, CEH). Jmenovaní odborníci se domnívají, že lidmi generované oteplení podněcuje některé přírodní procesy, jejichž spolupůsobením se celkový trend globálního oteplování urychlí. Studie byla 26. května 2006 publikována v odborném časopise Geophysical Research Letters vydávaném Americkou geofyzikální unií (American Geophysical Union, AGU).

Dr. Victor Brovkin z německého Institutu pro výzkum klimatických vlivů v Postupimi (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK). Většina současných vědeckých prognóz ignoruje přirozené faktory, které v důsledku vyšších teplot a rostoucí koncentrace CO2 zesilují skleníkový efekt. Jenomže, jak ukázala analýza vzorků ledu z polárních ledovců, složitou zpětnou vazbu mezi oxidem uhličitým a teplotou na Zemi nelze opomíjet. Zatímco účinky skleníkových plynů na teplotu jsou dobře známy, obrácený efekt je zpravidla podceňován. Pravdou je, že k současnému průběhu klimatických změn významně přispívá například koloběh živin v oceánech nebo rozklad biomasy. Přesná čísla však zůstávají předmětem spekulací. Problém tkví v tom, že zatímco některé procesy jsou rychlé a celý cyklus trvá několik málo let, jiné mohou trvat celá staletí nebo dokonce tisíciletí.

Tým evropských expertů se při hledání odpovědí obrátil do minulosti a zaměřil se na období mezi roky 1200 a 1700. Zvláštní pozornost byla věnována chladné fázi podnebí, pro níž se vžil název "malá doba ledová". Mezi lety 1550 a 1850 byly teploty na severní polokouli mnohem chladnější než dnes, výrazně nižší byla i sluneční aktivita a koncentrace CO2 v atmosféře. Díky údajům z ledovcových jader stanovili autoři studie přibližnou citlivost CO2 na teplotu, což jim umožnilo odhadnout, jak zpětné vazby zvyšujícího se obsahu CO2 v ovzduší ovlivní globální oteplování.

Přestože získané poznatky nejsou zatím úplně přesné, nelze pochybovat o tom, že dosavadní klimatické projekce byly podceněny. "Vzhledem k našim zjištěním budou muset být odhady budoucího oteplování, které ignorují tyto efekty, zvýšeny asi o 50 procent," prohlásil Marten Scheffer. "Klimatické zpětné vazby jsou pro výpočty velice důležité, protože jsou často skrytými motory náhlých klimatických změn," doplnil jej Victor Brovkin. Vědci konstatovali, že jejich studie je ve skutečnosti umírněná, protože zohledňuje účinky pouze jediného skleníkového plynu - oxidu uhličitého. "Nezapočítali jsme například skleníkový efekt metanu, u něhož je také znám přírůstek v teplých obdobích," dodal na závěr Scheffer.


Popis k obrázku: Dr. Victor Brovkin z německého Institutu pro výzkum vlivu podnebí v Postupimi (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK).


Zpracováno podle:
- Geophysical Research Letters (26.05.2006, Positive climate feedbacks between global warming...)
- PIK (22.05.2006, Feedback between temperature and CO2 may enhance global warming beyond...)
- WUR (22.05.2006, Greenhouse gas-temperature feedback mechanism may raise warming beyond...)
- Terra Daily (23.05.2006, Greenhouse Gas Temp Feedback Mechanism May Raise Warming Further)
- EkoList (23.05.2006, Skleníkový efekt se prý podceňuje; teplota bude stoupat rychleji)
- PIK (Dr. Victor Brovkin)


Další zdroje:
- Lidové noviny (24.05.2006, Nová studie: Oteplování Země se zrychlí)
- Mojenoviny.cz (24.05.2006, Bude tepleji, až o 7 stupňů!)
- UPI (22.05.2006, Study: Global warming underestimated)
- CEH (The Climate Change Programme)
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)