Elektrosmog - metla civilizace

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Odpady, zamoření, Vydáno dne: 13.05.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006050010

Negativními účinky elektrosmogu na lidské zdraví se lékaři zabývají už řadu let. Zájem o tuto problematiku se zvyšuje úměrně tomu, jak je naše životní prostředí zamořováno elektromagnetickými poli. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) považuje elektrosmog za pravděpodobně karcinogenní faktor a lékaři se domnívají, že je příčinou až 30 procent případů rakoviny u dětí. Také u dospělých může elektrosmog způsobovat rakovinu. Nejčastěji se hovoří o rakovině mozku a prsu. Je dáván do spojitosti s potraty, leukémií, depresemi, únavou, bolestmi hlavy, snížením imunity, kožními chorobami a celou řadou dalších méně či více závažných problémů. U některých lidí se dokonce vyvinula alergie na elektřinu (elektrická hypersenzitivita). Ta se v blízkosti elektrických přístrojů, stožárů elektrického vedení či mobilních vysílačů projevuje zvracením, závratěmi, nespavostí a ztrátou koncentrace.

Studie britského Národního výboru pro radiační ochranu prokázala, že děti žijící v blízkosti elektrického vedení jsou vystaveni zvýšenému riziku leukémie. Vědecké výzkumy sledující působení elektrosmogu na lidské zdraví dospěly k znepokojivým závěrům. Světová zdravotnická organizace a britská Agentura ochrany zdraví (Health Protection Agency, HPA) odhadují, že asi 3 procenta lidí trpí alergií na elektřinu. Postižené osoby jsou v četných případech nuceny radikálně změnit svůj život. Musejí minimalizovat kontakt s elektrospotřebiči a pobyt v moderní společnosti se jim stává prokletím. O vzniku alergie se zatím příliš mnoho neví. Hypersenzitivita se může objevit náhle a za nevyjasněných okolností. Jisté je, že elektromagnetické pole ohřívá biologické tkáně, čímž dochází k dráždění nervové a svalové soustavy.

Svou zkušenost s alergií popsala v britském deníku The Independent angličanka Sarah Dacreová. Paní Dacreová měla vysoké příjmy a mohla si tak dovolit drahé bydlení v domě na severu Londýna. Její pohodový a spokojený život se změnil v okamžiku, když začala hůře vidět na pravé oko. Záhy po té se k problémům se zrakem přidala bolest a snížená citlivost kloubů. Nemohla ani spát a noci trávila bezcílným chozením po bytě. Zhoršovala se ji i krátkodobá paměť. Symptomy zesilovaly vždy, když se dostala do blízkosti elektrotechniky. Pokud usedla k počítači a byla u něho déle než 5 minut, udělalo se ji špatně od žaludku. Dokonce i při používání pevné linky slyšela bzučení v uchu a měla zvláštní nepříjemný pocit v celém těle.

V roce 2000 na podobný případ upozornila britská BBC. V té době osmasedmdesátiletá Christine Moodyová ze Southdownu na jihu Anglie trpěla už déle než dvacet let velmi silnou alergií na elektřinu. Sebemenší kontakt s elektřinou byl provázen neuvěřitelnými problémy. Nemohla nosit moderní hodinky, chodila ve speciálně upravených botách, protože kabely natažené v podzemí ji způsobovaly bolest. Vždy, když se schylovalo k bouřce, nasadila si gumáky a přetáhla přes sebe reflexní pokovenou fólií, což byl jediný způsob, jak mohla zmírnit jinak nesnesitelně bolestivé vjemy. Paní Moodyová užívala homeopatické léky na snížení citlivosti, které ji měsíčně stály 190 liber. Lékaři ji i přes veškerou snahu nedokázali pomoci. "Nesmím podléhat depresi. Zkouším být pozitivní a žít ze dne na den. Kdybych na to myslela, musela bych být úplně deprimovaná," řekla paní Moodyová. Starostem se však přesto neubránila. Nedaleko jejího domu se plánovala výstavba základnové stanice mobilního operátora a vidina kruté bolesti 24 hodin v kuse ji nemohla nechat v klidu.

O dalším smutném osudu referovala britská média v září 2004. Petra Smithová (37 let) bydlela v obytném přívěsu na západě Walesu. Její extrémní citlivost na elektrický proud ji znemožňovala pobyt v civilizaci a vypudila ji z dosahu všech elektrických zařízení. Dříve ráda hrávala na elektrickou kytaru a chodila do kina, dnes si musí svítit baterkou, vyhýbá se supermarketům a nakupuje jen v menších obchodech, kde ji lidé nosí nákup ke dveřím, aby nemusela vstupovat dovnitř. U ní, stejně jako u většiny postižených, je alergie na elektřinu jen jednou z mnoha forem přecitlivělosti. Paní Smithová se domnívá, že její hypersenzitivita vznikla v dětství, ale první příznaky na sobě zpozorovala v 27 letech, když se přestěhovala do domu s vadnou elektroinstalací. "Pokaždé, když jsem se přiblížila k zásuvce, srdce se mi rozbušilo. Byla jsem vždy dobrým spáčem, ale vyvinula se u mne hrozná nespavost. Ať jsem se sebevíc snažila přesouvat postel do různých pozic v místnosti, spát jsem vydržela jen tři hodiny a budila jsem se s otřesnými pocity," popsala své trápení paní Smithová.

Elektrosmog se podle WHO stává vážným problémem a s prudkým rozvojem techniky se situace dále zhoršuje. Vědci poukázali na stoupající množství důkazů, které negativní dopad elektrosmogu na lidské zdraví dokládají. Tento faktor je zřejmě příčinou až 30 procent všech onemocnění rakovinou u dětí, argumentoval děkan lékařské fakulty Newyorské státní univerzity v Albany profesor David Carpenter. Ministerstvo zdravotnictví v Kalifornii zase oznámilo, že elektrosmog vyvolává leukémii, rakovinu mozku, rakovinu prsu a stojí v pozadí asi 10 procent potratů.

V minulosti úřady i vědci popíraly tvrzení ochránců životního prostředí, že nabezpečí elektrických polí v okolí vedení vysokého napětí je reálné. Teprve v minulém roce vědecká studie britského Národního výboru pro radiační ochranu (National Radiological Protection Board, NRPB) potvrdila, že u dětí žijících v blízkosti elektrického vedení je větší pravděpodobnost onemocnění leukémií než u dětí z jiných lokalit. Britská vláda proto uvažuje nad tím, že zakáže stavbu domů v zónách kolem stožárů vysokého napětí.

Zamoření našeho životního prostoru je značné. Elektrosmog emitují všechny elektrospotřebiče využívané v domácnostech - televizí a mikrovlnnou troubou počínaje a mixérem nebo radiobudíkem konče.

Jaký vliv na na lidské zdraví mají tisíce telekomunikačních vysílačů? S velkou pompou vtrhly v posledních 10 letech do našich životů mobilní telefony. Ty dnes patří ke standardní výbavě téměř každého člověka. Mobilní operátoři stejně jako rozhlasové a televizní stanice šíří svůj signál prostřednictvím rádiových frekvencí. Mobilní telefony pracují v pásmu 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz. Při jejich používání dochází k zahřívání exponovaných částí lidského těla a k narušování přirozeného elektrického pole mozku. To samozřejmě vzbuzuje otázky o možných zdravotních následcích. Odpovědi jsou často protikladné. Někteří experti upozorňují na to, že nepřiměřeně dlouhá volání pomocí mobilních telefonů mohou vést k mnohonásobně vyšší produkci histaminu, čímž je podporován vznik alergií. Posiluje se i sklon k depresím a nespavosti. Může se dokonce iniciovat vznik nádoru nebo Alzheimerovy choroby. Jiné skupiny odborníků problémy spíše zlehčují.

A co říci na stožáry mobilních operátorů, které jsou v důsledku přiznané "posedlosti pokrytím" rozmístěny v systematických rozestupech po krajině od nížín až do hor? Je dlouhodobý pobyt v jejich blízkosti bezpečný? Z estetického hlediska určitě nikoli, ze zdravotního hlediska asi také ne. Farmář Josef Altenweger z vesnice Schnaitsee na jihu Německa by mohl vyprávět. Od podzimu roku 1995 se v jeho stádu krav začaly množit případy předčasných potratů. Krávy byly vyhublé a velká část z nich trpěla záněty očí. Produkce mléka klesala. Altenweger se s obavami díval na to, jak zvířata chřadnou, trpí vyrážkami a jeví známky nervové poruchy (přešlapování na místě, trhané pohyby hlavou). Když se posléze rozhodl krávy přemístit a odvezl je do jiného stáda vzdáleného 25 kilometrů, potíže ustaly a krávy se uzdravily. Když však skupinu vrátil na původní místo, rychlá recidiva a úhyn několika kusů ho přiměly k logické úvaze. Následné šetření Státní veterinární správy potvrdilo jeho podezření, že příčinou potíží bylo elektromagnetické pole generované nedávno postavenými telekomunikačními vysílači. Přestože vysílače splňovaly normy, stav zvířat se zhoršoval.


Jak se bránit proti elektrosmogu v domácnosti

Zpracováno podle:
- EcoMonitor (10.05.2006, Independent: Karcinogennímu elektrosmogu nikdo neunikne)
- Independent (07.05.2006, Electronic smog)
- BBC News (25.08.2000, Electricity allergy 'incurable')
- icWales (08.09.2004, Allergy to electricity leaves woman fearing winter freeze)
- 100+1 zahraniční zajímavost (14.09.2004, č.18/2004, Ohrožují nás vysílače?)
- initiative.cc (17.03.1999, Sind Handys gefährlich? Was heute jeder wissen sollte)
- Atlas.cz (04.05.2006, Elektrosmog – co když ho máte doma?)


Další zdroje:
- WHO (World Health Organization - Electromagnetic fields)
- HPA (Health Protection Agency)
- NRPB (National Radiological Protection Board)
- University at Albany, State University of New York (SPH - Shool of Public Healt)
- www.alter-med.cz (15.09.2002, Elektromagnetismus a hypersenzitivita)
- elsmog.cz (Víte, co je elektrosmog?)