IUCN: Na seznamu ohrožených druhů je 16 119 jmen

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 03.05.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006050003

Seznam rostlin a živočichů ohrožených vyhynutím se opět zvýšil. Aktualizované vydání Červené knihy ohrožených druhů (Red List of Threatened Species) má o 616 více položek než před dvěma roky a o 10.914 více než v roce 1996. V současné době Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) eviduje 40.177 druhů a podle míry ohrožení je dělí do několika skupin - na kriticky ohrožené, ohrožené (zranitelné) a vzácné. V první a druhé kategorii je 16.119 jmen. Na soupisu se nově objevil například hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) nebo gazela perská (Gazella subgutturosa). Zvýšenemé riziku vymření je vystaven každý třetí obojživelník, každý čtvrtý savec, každý čtvrtý jehličnatý strom a každý osmý pták. Viník je dobře známý, říká si člověk rozumný, i když jako přívlastek by se k němu hodilo spíše označení agresivní nebo nebezpečný.

Gazela perská (Gazella subgutturosa) na poštovní známce SSSR z roku 1985. Přemnožení zástupci lidského druhu plení celou planetu a zatím neprojevují ochotu přestat. Na naše hlavy padá odpovědnost za globální oteplování, plošnou devastaci přirozeného životního prostředí, vytvoření podmínek pro šíření nepůvodních invazivních druhů a neuvážený lov. Například v Kongu stačili ozbrojené bandy od roku 1994 vyvraždit 95 procent hroší populace. Podobnému údělu čelí gazela dama (Gazella dama). Za posledních 10 let byl její počet redukován o 80 procent. Lidé neúprosně vybíjejí i gazelu perskou (Gazella subgutturosa), ještě nedávno hojně rozšířenou v zemích centrální Asie a Středního Východu.

Klimatické změny se mohou stát nepřekonatelnou překážkou pro medvěda ledního (Thalarctos maritimus). Tomu se boří pevná půda pod nohama a s ustupujícím ledovým pokryvem v Arktidě se jeho šance na přežití snižují.

V oceánech není situace o nic lepší, vymírá tam například 20 procent druhů žraloků a rejnoků. Bezkýlovec zrnitý (Centrophorus granulosus), jenž vyhledává větší hloubky, utrpěl v důsledku nešetrného rybolovu populační ztrátu dosahující až 95 procent. IUCN hodnotí situaci v mořích jako zoufalou a volá po přísných zákazech, v nichž spatřuje jedinou reálnou šanci, jak zabránit nejhoršímu.

Vymírání se nevyhýbá ani takovým zdánlivě pustým místům, jako jsou pouště. Navždy zmizet by mohlo také nejméně 141 z 252 druhů sladkovodních ryb žijících výhradně v prostoru Středozemního moře. V některých případech je na záchranu už příliš pozdě. Mezi 784 definitivně vyhynulých druhů byl nově zapsán například ouklej s latinským názvem Alburnus akili. Zdokumentován je i nepříznivý stav 65 druhů přežívajících pouze v zajetí.

Rybáři na jezeře Malawi v Africe vytahují sítě s ulovenými rybami. Autoři zprávy IUCN konstatovali, že pokles biodivezity se stále zrychluje a bude mít velmi vážné důsledky pro funkci ekosystémů. Omezení jejich samoobnovovací schopnosti zasáhne miliardy lidí. Závislost člověka na přírodních zdrojích je pochopitelná. Nepochopitelný je způsob, jakým člověk přírodní zdroje vyčerpává. Příkladů je mnoho. Na tomto místě se můžeme zmínit třeba o padesátiprocentním úbytku populace jezerních pstruhů v jezeře Malawi na jihovýchodě afrického kontinentu. Pstruzi jsou pro místní obyvatele nenahraditelným zdrojem živočišných bílkovin. Pokud se nestane nic neočekávaného, lidé se sami o tento významný zdroj připraví.

Ekologové sami nemohou drastické ztrátě biologické rozmanitosti zabránit. Ke zvrácení nepříznivého trendu je třeba součinnosti všech částí společnosti. Na záchraně se musejí podílet všichni lidé, upozornila zpráva IUCN. Je třeba zvýšit ochranná opatření, omezit lov, rybolov a snížit emise skleníkových plynů.

Vytrvalou snahou lze docílit alespoň dílčích úspěchů, připomněl generální ředitel IUCN Achim Steiner. Díky ochraně se v posledních letech podařilo zvýšit populaci orlů mořských (Haliaeetus albicilla) v Evropě nebo supů tenkozobých (Gyps tenuirostris) v Indii. "Ochranná opatření hrají roli. To jen potvrzuje, že bychom neměli pouze pasivně přihlížet tragické ztrátě biodiverzity a vymírání druhů," uzavřel Steiner.

Odhaduje se, že na planetě Zemi žije asi 10 až 30 miliónů druhů, z nichž velká část se řadí k největšímu kmenu živočišné říše - členovcům. Expertům se doposud podařilo popsat asi 1,6 až 1,9 miliónu druhů. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN), který Červenou knihu ohrožených druhů vydává, sdružuje přibližně 10 tisíc vědců z celého světa.


Foto č.1: Gazela perská (Gazella subgutturosa) na poštovní známce SSSR z roku 1985.
Foto č.2: Rybáři na jezeře Malawi v Africe vytahují sítě s ulovenými rybami.Zdroje:
- IUCN (02.05.2006, Release of the 2006 IUCN Red List of Threatened Species reveals ongoing...)
- Mumbai Mirror (03.05.2006, Is this the end?)
- EkoList (02.05.2006, Vyhynutie hrozí viac ako 16.000 druhom rastlín a živočíchov)
- Aktuálně.cz (02.05.2006, Vymírajících druhů zvířat rychle přibývá)
- Red List (2006 IUCN Red List release on endangered list)
- Morava 24 (02.05.2006, Na Červený seznam ohrožených druhů přibyli lední medvědi a hroši)
- National Geographic (02.05.2006, Endangered Species List Expands to 16,000)
- The Autralian (02.05.2006, More animals face extinction risk)
- 100+1 zahraniční zajímavost (10.03.2001, Červené a modré knihy)
- Svět vědy (04/2006, Kolik je vlastně rostlin a živočichů?)