Eric Pianka: Země udělá všechno pro to, aby nás zastavila

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 08.04.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006040004

Lidský druh ohrožuje existenci života na Zemi. Přírodní zdroje jsou vyčerpány. Lidé jsou "tlustí, otupělí a ubozí". Svůj osud jsme si vybrali sami. "Tučná, lidská biomasa" bude tvrdě redukována. V optimálním případě by z planety mělo zmizet 90 procent populace. Stane se tak prostřednictvím pandemického rozšíření zmutovaného viru Ebola, i když vyloučit nelze ani jiné nástroje zkázy včetně sebezničení. Jedno je jisté - miliardy lidí zemřou. Drtivá většinu současníků zahyne během apokalypsy, která nás zanedlouho čeká. Nevěříte? Pak vězte, že tyto výroky nepronesl žádný blázen, mizantrop nebo fanatik, ale špičkový biolog, ekolog a nositel řady významných vědeckých ocenění, autor úspěšných publikací o herpetologii a evoluční ekologii, profesor Eric R. Pianka z Texaské univerzity (University of Texas). Pianka se svými názory vystupuje na univerzitní půdě i před váženými členy Texaské akademie věd (Texas Academy of Science). Naslouchají a tleskají mu tisíce lidí.

Eric R. Pianka "Každý jedinec, který přežije, pohřbí devět dalších. Smrt. To je to, co nás všechny čeká. Smrt," opakuje Pianka svým posluchačům. Ne všichni s ním souhlasí. Část veřejnosti jeho názory odsuzuje jako extrémistické a morbidní. Počátkem dubna se do kampaně proti jeho osobě zapojili kreacionisté a obvinili jej z propagace bioterorismu. Jemu samotnému i členům jeho rodiny je vyhrožováno likvidací.

Na druhou stranu je sedmašedesátiletý pan profesor obklopen množstvím příznivců. Přednáškám prošedivělého biologa s plnovousem naslouchají studenti i vědci. Většina absolventů univerzity si svého bývalého učitele nemůže vynachválit. Dr. Eric Pianka s nimi často hovoří o záhadách, které obklopují virus Ebola.

Virus Ebola je původcem extrémně nebezpečného onemocnění s úmrtností dosahující až 90-ti procent. Poprvé byl popsán v roce 1976, kdy krutě zasáhl do osudů obyvatel vesnice Yambuku v Zairu (dnešní Demokratická republika Kongo). Virus, který způsobuje krvácivé horečky, selhání všech orgánů a postupný rozpad celého těla, dostal své jméno podle nedaleké řeky Ebola. V současné době jsou známy čtyři kmeny, jejichž názvy jsou odvozeny od místa objevu - Ebola-Zair, Ebola-Súdán, Ebola-Reston a Ebola-Pobřeží. Ebola-Reston se jako jediný šíří vzduchem, avšak lidé jsou proti němu imunní. Podle Pianka je jen otázkou času, než Ebola-Zair získá schopnost přenosu vzduchem. Jeden jediný evoluční krůček dělí lidstvo od katastrofy.

"Mám dvě vnoučata a chci, aby zdědili vyrovnanou Zemi. Ale bojím se o ně. Lidé jsou tak hloupí, že vytvářejí ideální živnou půdu pro epidemii," varoval profesor. Neopatrnost, ignorance, vysoká hustota zalidnění, snadné cestování. To všechno jsou podmínky jako stvořené pro pandemii. Teroristé by bez problémů mohli virus rozšířit do celého světa. Nákaze by podlehlo 90 procent populace.

"Nemoce se stanou metlou lidstva. Těšme se na obrovský kolaps," vyjádřil Pianka své očekávání věcí budoucích. "Toto je opravdu vzrušující doba. Můžete žít v zajímavých časech." Ekologické zločiny moderní civilizace budou potrestány. A nezničí-li lidstvo příroda, zničí se samo. Současný stav lze v podobenství charakterizovat jako velkou párty uspořádanou během plavby luxusního parníku. Na horní palubě se všichni vesele baví. Zaslepený dav je pohlcen společenským programem a nevnímá, že loď se už začala potápět.

"Největší nepřítel, kterému čelíme, je antropocentrismus," pokračuje Pianka a popisuje představu, podle níž je člověk středobodem celého vesmíru. "Toto je běžný postoj, že všechno na této Zemi bylo dáno člověku k použití." Ale lze to obhájit? Ne. Lidé nejsou korunou tvorstva. Nejsou vyvolení Bohem. Lidský život není a nemůže být cennější než život jakékoli jiné bytosti - ještěrky, zubra nebo třeba nosorožce.

Za posledních 25 let se počet zástupců lidského druhu zvýšil o 85 procent. V současné době žije na Zemi více než 6,5 miliardy osob. Poptávka po zdrojích je obrovská. Tato civilizace se nadouvá pýchou, ale skončí v troskách. "Necítím žádné nepřátelství vůči lidem. Jsem však přesvědčený o tom, že svět by byl nepochybně mnohem lepší bez většiny z nás," argumentuje profesor. Musíme okamžitě přehodnotit své priority. Musíme donutit sami sebe ke změně. Pokud to neuděláme my, udělá to příroda za nás a zvolí si k tomu prostředky podle svého vlastního výběru. Smrtící mikroorgranismy jsou jednou z možností. Planeta Země bude očištěna. "Soudný den" přichází.


Zdroje:
- Seguin Gazette-Enterprise (02.04.2006, UT professor says death is imminent)
- tribe.net (02.04.2006, UT professor says death is imminent, kopie)
- Society for Amateur Scientists (07.04.2006, Special Editorial by the Executive Director)
- Wikipedia (Eric Pianka)
- Prop.sk (Profesor texaskej univerzity hovorí, že ľudstvo sa nevyhne hromadnému umieraniu)
- The University of Texas at Austin (2006 Distinguished Scientist: Dr. Eric R. Pianka)
- The University of Texas at Austin (Eric R. Pianka)
- The University of Texas at Austin (Dr. Eric Pianka, U.T. Austin)
- WorldNetDaily (02.04.2006, Scientists cheer holocaust wish)
- OSUD.cz (04.04.2006, "Apokalypsa! 9 z 10 lidí najde v brzké době smrt," tvrdí VŠ profesor)
- Wikipedia (Ebola)
- Natura (Virus Ebola)
- The Texas Academy of Science