Meteorology překvapily atypické příznaky jevu La Niňa v Tichomoří

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 21.03.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006030022

Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization, WMO) ve své zprávě ze začátku března upozornila na možnost, že se v letošním roce objeví klimatická anomálie La Niňa (Holčička). Nasvědčují tomu měření v rovníkovém východním sektoru Tichého oceánu. V prvních dvou měsících roku tam teplota poklesla o 0,5 až 1 stupeň Celsia pod průměr. Právě tímto způsobem se zpravidla ohlašuje La Niňa. Při El Niňu se naopak otepluje. La Niňa přináší do Indonésie, Indie, Číny, Austrálie a jižní Afriky velké deště, které nezřídka končí záplavami. Východoasijským státům hrozí více než normálně i ničivé tajfuny. Nadbytek srážek v jedné části světa je v jiné části kompenzován jejich nedostatkem. Pokud La Niňa zesílí, státy v Jižní a Střední Americe nečeká příliš úrodná sezóna. Také na jihozápadě USA může být počasí horké a suché.

Teplotní anomálie povrchových vod v Tichém oceánu. Nahoře stav v prosinci 1997 (El Niňo), dole červenec 1998 (La Niňa). Australští meteorologové přijali zprávu s optimismem. Největším nadšením oplývají farmáři. Doufají totiž, že vydatné srážky ukončí katastrofální sucho, které nemá v moderní australské historii obdoby. Jejich radostné očekávaní nemůže zmírnit ani zvýšené riziko povodní. V letech 1973 až 1974 způsobila La Niňa v Brisbane stoleté záplavy. Rekordní množství srážek svlažilo při stejném jevu v letech 1988 až 1989 i jindy vyprahlé australské vnitrozemí.

Zpráva WMO nicméně upozorňuje, že signály předvídající příchod La Niňi jsou v tomto ročním období nezvyklé a nemají žádnou historickou obdobu. Nelze proto s určitostí předpovědět, do jaké míry se následující vývoj bude ubírat podle klasického scénáře. Kromě toho se zdá, že La Niňa nebude trvat dlouho a do poloviny roku zmizí.

La Niňa a El Niňo jsou přirozenými klimatickými fenomény. Zdá se však, že globální oteplování zesiluje jejich působení a napomáhá jejich častějšímu výskytu. Podle loňského výzkumu expertů z Kalifornské univerzity v Santa Cruz by se za určitých podnebných podmínek mohla anomálie El Niňo stát jevem trvalým. Na konci mladších třetihor ovlivňovala počasí na Zemi nepřetržitě více než 3,5 miliónu let. (O tom více v článku: El Niňo - dárek na věčné časy?.)


Popis k obrázku výše: Teplotní anomálie povrchových vod v Tichém oceánu. Nahoře stav v prosinci 1997 (El Niňo), dole červenec 1998 (La Niňa).


Průměrná teplota moře a odchylky od průměru v Tichém oceánu podle NOAA.

Povrchová teplota moře a odchylky od průměru v Tichém oceánu v období mezi 12. a 18. březnem 2006. Nákres se opírá o měření amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)


Zpracováno podle:
- BBC Weather (09.03.2006, La Nina forecast gives hope to drought stricken Australian farmers)
- WMO (La Nina conditions unusual for this time of year)
- Breitbart.com (03.03.2006, La Nina weather phenomenon is coming: WMO)
- NOAA (El Nino/ La Nina Home Page)