Teploty v pohoří Altaj stoupají, ledovec Bělucha roztává

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 05.03.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006030007

Ledovec Bělucha, který se nachází v pohoří Altaj v nadmořské výšce 4 tisíce metrů, rychle taje. Teplota v této lokalitě stoupla za posledních 150 let o 2,5 stupně Celsia. Prokázala to analýza vzorků ledu uskutečněná ve švýcarském Institutu Paula Scherrera (Paul Scherrer Institute, PSI). Rychlost oteplování vědce překvapila. Překvapivě vysoké jsou i hodnoty znečištění.

Ledovec Bělucha v pohoří Altaj rychle ustupuje. "Znečištění na Altaji bylo téměř srovnatelné se znečištěním v Alpách, které jsou ovšem obklopené průmyslovými zeměmi," řekla Margit Schwikowská, vedoucí oddělení analytické chemie PSI. Z měření vyplývá, že znečištění začalo zdejší přírodu narušovat ve čtyřicátých letech minulého století a svého vrcholu dosáhlo v letech osmdesátých, kdy se na Sibiři zintenzivnila průmyslová výroba a těžba nerostných surovin.

Vnitrozemské podnebí v hornatém regionu Altaje je charakteristické extrémním kolísáním teplot. Globální oteplování se v těchto podmínkách projevuje zřetelněji než jinde na Zemi.

Průměrné teploty na severní polokouli se za posledních 150 let zvýšily o 0,9 stupně Celsia. Vzorky z ledovce Bělucha svědčí o trojnásobně větším oteplení. "Je všeobecně známo, že ledovce jsou na ústupu. Tak vysoký nárůst teploty je však překvapující," vysvětlila Schwikowská. Tání ledu se zrychlilo především v posledních 10 letech. Je třeba dodat, že vzorky ledu byly odebrány v roce 2001 a od té doby se stav ledovce Bělucha dále zhoršil.

V budoucnu lze s pokračujícím vzestupem teplot očekávat mizení vodních zdrojů a narušení stability klimatického systému. Extrémní projevy počasí budou na denním pořádku. Dlouhá období sucha se budou střídat s prudkými dešti a následnými povodněmi. "Stálý zdroj vody zmizí spolu s ledovcem, následně se dají očekávat prudké deště prostřídané dlouhými obdobími sucha," varovala expertka. Tyto změny postihnou Altaj stejně jako Himaláje nebo Alpy. "Tatáž situace bude také zde v Alpách, až ledovce zmizí. Budeme potřebovat více přehrad, abychom zajistili trvalý dostatek vody," uzavřela Schwikowská.


Zdroje:
- PSI (20.02.2006, 2.5 degrees warmer in the last 150 years)
- EcoMonitor (24.02.2006, Swissinfo: Sibiř se otepluje a ledovce tají)
- Swissinfo (20.02.2006, Swiss find frozen Siberia is heating up)
- PSI (20.02.2006, 2.5 degrees warmer in the last 150 years)
- Cestovani.kvalitne.cz (Altaj)