Mor jako příčina malé doby ledové

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Dávné katastrofy, Vydáno dne: 05.03.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006030005

Chladnou epochu mezi lety 1580 a 1850 způsobila smrtonosná epidemie moru, která ve 14. století zabila více než třetinu evropanů. Tvrdí to skupina botaniků z Utrechtské univerzity. Příslušná studie byla publikována v odborném časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology a Palaeoecology.

Mor Klimatický vývoj na planetě Zemi byl odjakživa plný zvratů a nečekaných výkyvů. O studeném podnebí mezi 16. a 19. stoletím existuje množství důkazů včetně historických záznamů našich předků. Na celém světě tehdy panovaly tuhé a kruté zimy. Opakovaně dokonce zamrzala i Calaiská úžina mezi Francií a Anglií.

V posledních desetiletích bylo zformulováno mnoho teorií, které se tehdejší pokles průměrných teplot pokusily vysvětlit. Jako příčina byla nejčastěji připomínána sluneční aktivita, jež byla v té době mimořádně nízká. Hovoří se i o následcích sopečných erupcí nebo o změně v chodu oceánských proudů. Další vysvětlení "malé doby ledové" nabídl Thomas van Hoof se svými kolegy.

Hoof zkoumal pyly a zbytky listů v sedimentech na dně jezera na jihovýchodě Holandska. Podle množství pylů obilnin (například pohanky) a stromů (například bříz a dubů) bylo možné zmapovat využití půdy mezi roky 1000 a 1560. Ukázalo se, že po roce 1200 stoupala kocentrace pylů obilnin, což je ve shodě se šiřením zemědělství. Kolem roku 1347 však došlo k náhlému propadu. Tehdy se v Evropě objevil mor a vysoká úmrtnost vylidnila mnoho vesnic. Na opuštěných polích vyrostly miliony stromů a ty zredukovaly skleníkový efekt do takové míry, že se podnebí začalo ochlazovat.

Změny koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře potvrdil rozbor starých dubových listů. Podle hustoty pórů v listech Hoofův tým zrekonstruoval přítomnost tohoto plynu v ovzduší. "Mezi roky 1200 až 1300 jsme zaznamenali menší počet pórů a vysoký nárůst atmosférického oxidu uhličitého, což podle nás souvisí s odlesňováním," řekl k tomu van Hoof. Po roce 1350 došlo k opačnému procesu, což má zřejmě souvislost se zalesňováním. Mor tak nepřímo napomohl příchodu "malé doby ledové". "Zdá se, že lidský vliv na životní prostředí začal mnohem dříve, než přišla průmyslová revoluce," podotkl van Hoof.

Nová teorie se setkala se smíšenými ohlasy. Řada vědců varovala před zjednodušujícími závěry. "Je to pěkná studie a změny oxidu uhličitého mohou jistě být určitým spolufaktorem, ale domnívam se, že je to příliš málo na objasnění všech pozorovaných změn klimatu," shrnul svůj postoj Dr. Tim Lenton, ekolog z Východoanglické univerzity (University of East Anglia).


Zpracováno podle:
- Lidové noviny (01.03.2006, Nastartoval mor dobu ledovou?)
- BBC News (27.02.2006, Europe's chill linked to disease)
- GSA (Coupling between Atmospheric CO2 and Temperature during the last Millennium)


Další zdroje:
- Thomas van Hoof