Lípy v Hořovicích budou vykáceny + poznámka k tématu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 05.03.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006030004

Zástupci sdružení Děti Země se 2. března dohodli se společností Lidl a s městem Hořovice na podmínkách, za jakých dojde k pokácení stromů v lipové aleji v lokalitě Valdek v Hořovicích. Na daném místě je plánována výstavba nového supermarketu. Ekologové ustoupili ze svého odmítavého stanoviska a podepsali trojstrannou smlouvu, podle které firma Lidl zaplatí jako náhradu za pokácené lípy 5,5 milionu korun. Z těchto peněz by měla být hrazena přeměny Panské zahrady na park a výsadba 850 stromů na dalších místech v Hořovicích. Z 23 exemplářů lípy srdčité a velkolisté, jejichž stáří se odhaduje na 200 let, uniknou zkáze pouze 3 nejvitálnější stromy. Ušetřena by měla být i jedna vzácná hrušeň. Organizace Děti Země považuje smlouvu za velký úspěch. Faktem však je, že stromy v aleji jsou zdravé a 9 z nich bylo označeno za dlouhodobě perspektivních. Soudní znalec vyčíslil jejich hodnotu na více než 7,2 miliónu korun.


Tisková zpráva Dětí Země

Tisíc stromů pro Hořovice

Lípy v Hořovicích. Včerejšího dne byla podepsána trojstranná smlouva mezi sdružením Děti Země, společností Lidl a Městem Hořovice o náhradě za stromy určené k pokácení na místě budoucího supermarketu. Smlouva zavazuje společnost Lidl k poskytnutí finanční částky 5.500.000 Kč, kterou bude hrazena ztráta lipové aleje v hořovické lokalitě Valdek. Z těchto peněz bude upravena Panská zahrada na park a pěší zónu (v ceně 3 mil. korun) a vysázeno přibližně dalších osm set padesát stromů (2,5 mil. korun) na dalších místech v Hořovicích.

Jednáním se dále podařilo zachránit tři z nejvitálnějších stromů lipové aleje a jeden kus vzácného druhu hrušně, které v blízkosti stavby zůstanou zachovány. Děti Země se naopak vzdávají práva na odvolání ve věci povolení kácení dřevin, vydaného městským úřadem Hořovice. Dvacet stromů původní aleje tak bude vykáceno, aby je nahradilo přibližně *tisíc nových zdravých exemplářů.

"Podařilo se nám částku postačující až na padesátinásobnou náhradní výsadbu, což považujeme za jednoznačný úspěch. Rozhodnutí o tom, zda budeme souhlasit s kácením stávajících stromů, však bylo bolestné," uvedl Martin Hyťha z Dětí Země.

K dohodě došlo po předložení posudku soudního znalce Samuela Buriana, který hodnotu stromů vyčíslil na více než sedm milionů korun. Ke konečné částce se dospělo po odečtení hodnoty zachovaných stromů a zhodnocení společenského přínosu budoucí klidové zóny Panská zahrada.

Plnění smlouvy budou Děti Země kontrolovat a jsou připraveny pomoci společně s místním odborem životního prostředí nalézt nejlepší řešení pro umístění náhradních výsadeb na katastru města. Starosta města Mgr. Hájek, který je pod smlouvou rovněž podepsán, přijal roli arbitra pro případ nedodržení smlouvy.

* počet tisíc stromů vychází z orientační průměrné ceny vzrostlého stromu (kmínek 18 – 24 cm), která představuje 10.000,- Kč/ks pro výsadbu v parku Panská zahrada (150 stromů) a průměrné orientační ceny 3000,- Kč/ks pro výsadbu v biokoridorech a dalších místech (850 stromů).


Kontakty:

Martin Hyťha, Děti Země, tel.: 377 240 772, 606 104 784
Městský úřad Hořovice, sekretariát starosty, tel.: 311 512 547
Lidl, tel.: 251 081 251


Plné znění smlouvy je ve formátu RTF ke stažení zde.


Poznámka k tématu

Libor Kukliš

Na tomto místě si neodpustím svůj komentář. Osobně se mi velice protiví pyšná a sebestředná povaha lidí. Je už bohužel neoddělitelnou součástí naší "civilizace", že se vše přepočítává na peníze. Tato posedlost penězi nabývá často až absurdních rozměrů. Za peníze si můžete koupit mnohé, třeba i pozemek na Měsíci. Lidé někdy tvrdí, že hodnota života je nevyčíslitelná. Zapomínají však dodat, že toto tvrzení vztahují jenom sami na sebe. Jakou hodnotu má 200 let stará lípa? Jakou hodnotu ma tulení mládě? Jakou hodnotu má Amazonský prales? Jakou hodnotu mají kácené lesy, otrávená voda v řekách, vymírající druhy rostlin a živočichů? Jakou hodnotu má krajina, kterou jsme zdevastovali a planeta, na které žijeme? Co je důležitější, zachování podmínek vhodných pro život nebo ekonomická prosperita a neomezený růst HDP? Obojí skloubit nelze, to už dnes musí vidět každý, kdo má oči k vidění, hlavu k myšlení a srdce dosud neomámené šalbou politických žvástů.

Je mi líto těch 20 mohutných zdravých stromů, které budou muset zemřít jenom proto, že na jejich místě jedna hloupá německá firma vybuduje další článek ze své nekonečné sítě supermarketů. Je mi líto, že rakovinné bujení lidské společnosti je zatím stále ještě na postupu a svými metastázemi se šíří do všech částí této nemocné planety. Nezbývá mi než věřit, že si s problémem jménem člověk její imunitní systém zavčas poradí.


Převzato z (tisková zpráva):
- Děti Země (03.03.2006, Tisíc stromů pro Hořovice)


Další zdroje:
- EcoMonitor (03.03.2006, Lidl ustoupil ekologům)
- EkoList (03.03.2006, Ekologové již nebudou bránit výstavbě obchodu Lidl v Hořovicích)