Lidl i nadále kácí stromy kolem svých supermarketů

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 01.03.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006030003

Německý obchodní řetězec Lidl se stále nehodlá vzdát svých pochybných praktik. Letos v únoru byl například nelegálně pokácen dvacetimetrový dub při stavbě supermarketu v Hradci Králové. Dalších šest stromů muselo ustoupit zájmům firmy v Lovosicích a Rumburku. Ekologické sdružení Děti Země žádá vedení společnosti o vysvětlení.


Tisková zpráva Dětí Země

Problémy s Lidlem pokračují

Lidl Po čtyřech letech od počátku expanze supermarketů Lidl v České republice problémy s kácením stromů nepřestávají. Děti Země zasílají společnosti výzvu k vysvětlení porušování smlouvy.

Po čtyřech letech od počátku expanze supermarketů Lidl v České republice problémy s kácením stromů nepřestávají. Děti Země zasílají společnosti výzvu k vysvětlení porušování smlouvy.

V roce 2002 se začaly na místech prodejen Lidl kriminálním způsobem ztrácet stromy. Celkem jich bylo sto dva a v roce 2003 se zdvihla vlna nesouhlasu a občané protestovali proti nevyšetřeným případům. Bezradnost policie a dalších orgánů státní správy vyvážily občanské akce v jednotlivých městech a bojkot celého řetězce. Společnost Lidl sice nikdo nemohl k přiznání přimět, ale smlouvou mezi Dětmi Země a vedením společnosti došlo k uznání morální zodpovědnosti a dobrovolné výsadbě desetinásobku zničených stromů. Kauza byla bohatě mediálně sledovaná a firma Lidl měla možnost její závěr využít ke svému prospěchu a změnit přístup k životnímu prostředí. Přesně to se však nestalo.

Další problémy přicházejí postupně s výstavbou nových prodejen. Taktika se obměňuje podle potřeby. Něco jde pokácet rychle a bez problémů legálně, to, co by zkomplikovalo výstavbu, je pokáceno načerno. Odstranění keřů v Kladně, nebo naposledy likvidace dvacetimetrového dubu v Hradci Králové jsou čistě nelegální akce. V Lovosicích a Rumburku bylo s rozporuplným souhlasem úřadů pokáceno celkem šest stromů. V Hořovicích se nyní připravuje pokácení celé aleje lip a dalších, dohromady asi čtyřiceti stromů.


Kontakty:
Martin Hyťha, Děti Země, tel.: 377 240 772, 606 104 784
Lidl, tel.: 251 081 251
Informace na internetu: www.detizeme.cz/lidl


Příloha: Dopis místopředsedy Dětí Země společnosti Lidl

v Plzni dne 23.2.2006

K rukám ing. Martina Skleničky, jednatele společnosti

Věc: Výzva k vysvětlení trvalého porušování smlouvy uzavřené dne 25.10.2003

Pane jednateli,

obracíme se na Vás se žádostí o vysvětlení následujících skutečností:
Vaše společnost uzavřela dne 25. 10. 2003 smlouvu s občanským sdružením Děti Země, kde se mimo jiné přijala tento závazek:
Bod smlouvy 1.9 – "LIDL bude v budoucnu usilovat o maximální ochranu stromů na svých pozemcích v rozsahu platných právních předpisů České republiky."

Po uzavření smlouvy však došlo k dalším incidentům, které přímo odporují této smlouvě: - v roce 2004 došlo k nezákonné likvidaci desítek keřů na stavbě supermarketu v Kladně - v únoru 2006 byl pokácen dvacetimetrový dub na stavbě supermarketu Lidl v Hradci Králové

Dále byly zbytečně pokáceny dva stromy při stavbě supermarketu v Rumburku a další čtyři kvůli instalaci pilonu Lidl v Lovosicích. Tyto případy sice nebyly přímo protizákonné, ale svědčí o bezohledném přístupu k ochraně dřevin a životního prostředí.

Žádáme Vás o vysvětlení, proč nadále dochází k bezpříkladnému ničení stromů v souvislosti s prodejnami Lidl, stejně jako porušování smlouvy s naším sdružením.

S pozdravem

za Děti Země
Martin Hyťha, místopředseda


Převzato z:
- Děti Země (23.02.2006, Problémy s Lidlem pokračují)


Další zdroje:
- Aktuálně.cz (01.03.2006, Kritika: Kvůli Lidlu se zase kácí stromy)
- Lidl