Sopečné erupce ochlazují oceány více, než se čekalo

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sopečné erupce, Vydáno dne: 18.02.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006020009

Při velkých sopečných erupcích, jakou byla například exploze sopky Krakatoa v roce 1883, je do atmosféry vyvrhováno obrovské množství popela. Po několik následujích let omezují prachové částice a aerosoly síry intenzitu slunečního záření dopadajícího na zemský povrch. V důsledku toho klesá teplota v oceánech a ochlazení může být patrné i několik desetiletí po výbuchu. V případě erupce Krakatoa trval efekt až celé jedno století. S výsledky výzkumu vědeckého týmu pod vedením klimatologa Petera Glecklera z kalifornské Národní laboratoře Lawrence Livermora (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) seznámily své čtenáře časopisy Nature a New Scientist.

Erupce filipínské sopky Pinatubo na fotografii z 12. června 1991. Gleckler se svými kolegy využil celkem dvanáct modelů klimatického vývoje pro období let 1880 až 2000. Některé simulace braly v potaz kromě skleníkových plynů a slunečního záření i působení sopečných erupcí, jiné tento faktor pominuly. Získané poznatky badatelé porovnali s reálným pozorováním. Závěr studie byl překvapivý - vulkanická aktivita dlouhodobě zpomalila průběh globálního oteplování.

"Vždy jsme si mysleli, že účinek trvá možná rok či dva, nebo snad i tři v případě velkých erupcí," prohlásil Ronald Stouffer z amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). To však už neplatí. Dosavadní názor vycházel z údajů nashromážděných v posledních desetiletích, kdy byl svět teplejší než v minulosti.

Výbuch indonéské sopky Krakatoa 26. srpna 1883 vymrštil do ovzduší 25 kilometrů krychlových kamení a popela. Brzy po té došlo k redukci slunečního záření ohřívajícího mořskou hladinu. "Oteplování moře náhle ustane a ochlazování postupuje i do hlubších vrstev oceánu, kde se projevuje ještě desítky let. Dokázali jsme, že vulkanické efekty mohou hladinu moře ovlivnit až na několik dekád," uvedl Gleckler.

Měření prokázala, že podobný účinek měla i erupce sopky Pinatubo na Filipínách 12. června 1991, kdy se do ovzduší dostalo asi 20 až 30 milionů tun oxidu siřičitého. V roce 1992 v důsledku této události poklesly průměrné teploty na planetě Zemi o 0,5 stupně Celsia. Ochlazující efekt byl ovšem mnohem slabší než v roce 1883 a netrval déle než 10 let, což Gleckler vysvětluje vysokou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a vyšší teplotou vody v oceánech.

S velkými vulkanickými erupcemi souvisí i zpomalené zvyšování mořské hladiny. Mořská voda se rozpíná nebo smršťuje v závislosti na teplotě. Během posledních dekád se průměrná teplota světových oceánů (měřeno v hloubkách do 300 metrů) zvýšila o 0,37 stupně Celsia a hladina stoupla o několik centimetrů. (K tomu je třeba přičíst i tání ledovců.) Sopečné erupce však tento trend zbrzdily. Podle klimatických modelů, které zohlednily erupci sopky Krakatoa, se oceán zvedl o 1,7 cm (3/4 palce). Kdyby však k erupci nedošlo, hladina by stoupla o 6,35 cm (2,5 palce). "Sopky mají značný vliv. Oceány by se ohřály a hladina moře by se zvedla mnohem více, kdyby nebylo vulkánů," konstatoval Gleckler.

Spoluautory studie jsou kromě expertů z Národní laboratoře Lawrence Livermora také vědci z britské univerzity v Readingu, z britského Hadleyho střediska pro výzkum a předpovědi vývoje klimatu (Hadley Centre for Climate Prediction and Research, HCCPR) a z amerického Národního centra pro atmosférický výzkum (National Center for Atmospheric Research, NCAR).


Zdroje:
- LLNL (08.02.2006, Volcanoes helped slow ocean warming trend, researchers find)
- EcoMonitor (16.02.2006, Geoscience-online.de: Sopečné výbuchy brzdí klimatické změny)
- Geoscience online.de (10.02.2006, HVulkanausbrüche bremsen Klimawandel)
- Tiscali (10.02.2006, Ničivý výbuch sopky Krakatoa ochladil v roce 1883 oceány)
- Markíza (10.02.2006, Sopka spôsobila ochladenie oceánov)
- Planet Ark (09.02.2006, Impact of Krakatoa Eruptions Lasted Decades - Study)
- MercuryNews.com (10.02.2006, Eruptions regulate sea temperatures)
- Discovery Channel (13.02.2006, Global Warming Weakens Volcano Effects)
- Telegraph (09.02.2006, Krakatoa helps to keep Earth cool)
- New Scientist (09.02.2006, Krakatoa eruption cooled the world)
- Nature (09.02.2006, Volcanoes and climate: Krakatoa's signature persists in the ocean)
- NCAR (National Center for Atmospheric Research)
- HCCPR (Hadley Centre for Climate Prediction and Research)
- University of Reading