Rakousko zakázalo transgenní řepku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 25.01.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006010016

Rakouské ministerstvo zdravotnictví v čele s Marií Rauch-Kallatovou (ÖVP) zakázalo dovoz geneticky modifikované řepky olejné s označením GT73. Rozhodnutí je podloženo výzkumy, které tvrdí, že kontrolovaná koexistence upravené řepky s konvenčními plodinami není možná, protože řepka se rychle rozšiřuje a snadno se kříží s planě rostoucími příbuznými druhy. Kromě toho bylo zjištěno, že u potkanů krmených GT73 dochází k deformacím orgánů, například ke zvýšení hmotnosti jater.

Rakousko zakázalo GM řepku. Rakousko v lednu převzalo předsednictví v Evropské unii a svou výsadní pozici hodlá využít k prohloubení diskuse na téma geneticky modifikovaných organismů. V dubnu se ve Vídni uskuteční dvě specializované konference a vyhlášení zákazu řepky je proto vnímáno jako dobře načasovaný politický signál. Odmítavý postoj našich jižních sousedů ke GMO je v ostrém kontrastu s reálnou politikou Evropské komise, která dovoz GM plodin podporuje. Rakousko se však může opřít o své názorové spojence, především o Lucembursko, Řecko, Polsko nebo Maďarsko.

Řepka GT73 je produktem americké agrochemické firmy Monsanto a vyznačuje se odolností proti působení herbicidů. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA) ji v únoru 2004 označil za vhodnou pro lidskou a živočišnou spotřebu. V prosinci téhož roku se ministři členských zemí EU nedokázali shodnout, zda import řepky schválí či nikoli. Právo konečného rozhodnutí připadlo Evropské komisi, která v srpnu 2005 rozhodla ve prospěch dovozu a dalšího zpracování této plodiny v průmyslu nebo jako krmiva pro zvířata.

V současné době platí i přes odpor Evropské komise v některých členských státech EU omezení GM plodin.


Stát Zákaz
Německo kukuřice Bt176
Francie řepka Topas 19/2, řepka MS1xRf1
Rakousko kukuřice Bt176, kukuřice T25, kukuřice MON810, řepka GT73
Maďarsko kukuřice MON810
Lucembursko    kukuřice Bt176
Řecko řepka Topas 19/2, kukuřice MON810
Polsko kukuřice MON810


Francie připravuje zákon o GMO

Francouzské ministerstvo pro výzkum vypracovalo návrh zákona o geneticky modifikovaných organismech. 8. února o jeho osudu rozhodne vláda. Zákon ukládá povinnost GM plodiny označovat a informovat o nich veřejnost. Při schvalovacím procesu by mělo být posuzováno, zda plodina neškodí zdraví nebo životnímu prostředí. Souhlas s uvedením na trh bude časově omezený na maximální dobu deseti let.

Návrh zákona už mezitím verbálně napadli ekologičtí aktivisté, podle nichž předloha opomíjí řadu důležitých faktorů, jakým je například šířka bezpečnostního pásma mezi jednotlivými poli nebo povolená míra kontaminace. "Ten text nemá ani cenu papíru, na kterým je napsaný," netajil se svým názorem Arnaud Apoteker z Greenpeace.


Zdroje:
- Společnost pro trvale udržitelný život (23.01.2006, Rakouská vláda zakázala geneticky...)
- EcoMonitor (23.01.2006, France 2: Francie připravuje zákon o GMO)
- Greenpeace CEE (01/2006, Greenpeace begrüßt Verbot von Gentech-Raps)
- Greenpeace France (18.01.2006, Non à une loi qui légalise la contamination génétique)
- Bezpečnost potravin (04.03.2004, EFSA: geneticky modifikovaná řepka GT73 je bezpečná...)
- EkoList (31.08.2005, Evropská komise povolila dovoz geneticky upravené řepky)
- Greenpeace ČR (21.12.2004, Ministři o dovozu GM řepky nerozhodli)