Lovelock: Pomsta planety Gaia

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 19.01.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006010014

Klimatické změny jsou nezvratné a povedou ke katastrofě apokalyptických rozměrů. O našem osudu je už rozhodnuto. "Než toto století skončí, miliardy lidí zemřou a hrstka těch, kteří přežijí, bude žít v Arktidě, kde podnebí zůstane přijatelné." Tak zní ve stručnosti předpověď, s jakou vystoupil na veřejnosti přední světový vědec a ekolog, nositel ředy prestižních ocenění a člen britské Královské společnosti (Royal Society), doktor a profesor James Efraim Lovelock.

James Lovelock Lovelock (nar. 1919) vystudoval medicínu na univerzitě v Londýně (University of London) a chemii na univerzitě v Manchesteru (Manchester University). Vyučoval na Yalské univerzitě (Yale University), Baylorově lékařské fakultě v Houstonu (Baylor College of Medicine) a na Harvardově univerzitě (Harvard University).

Lovelock se proslavil svou pozoruhodnou teorií o planetě Gaia, kterou formuloval v 70. letech minulého století a podle níž geosféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, na něhož můžeme pohlížet jako na jeden jediný živý organismus. Součástí tohoto organismu jsou i všechny životní formy včetně člověka. Jméno Gaia si Lovelock vypůjčil z řecké mytologie, kde Gaia vystupovala v roli nejstarší bohyně, Matky všech bohů a stvořitelky Země.

Podle Lovelocka je Gaia planetární bytostí, jejíž hlavní snahou je udržovovat své tělo v rovnováze a regulovat jednotlivé části v zájmu přirozeného rozvoje života jako celku. Lidé svým chováním v moderní epoše vážně narušili globální ekologickou rovnováhu a Gaia na to reagovala spuštěním procesů, které povedou k eliminaci této hrozby. Už není cesty zpět. Systém planetární kontroly lidský druh velmi výrazně redukuje. V zájmu dosažení tohoto cíle se podmínky pro život na Zemi radikálně změní.

Téměř všichni se v běhu života účastníme rozkladu Gaie, píše Lovelock. Činíme tak každou hodinu a každý den, když autem jezdíme do práce, na nákup, nebo když letíme někam daleko na dovolenou. Činíme tak, když své domy a pracoviště chladíme v létě a vytápíme v zimě. Žijeme sobecky, hledíme jen na svůj vlastní prospěch a ignorujeme žalostný stav světa, ve kterém žijeme. Drancujeme přírodu a nejsme schopni s tím přestat. Vypustili jsme do atmosféry půl bilionu tun oxidu uhličitého. To je dostatečné množství na to, aby došlo k zásadním změnám podnebí. Jen málokteré z našich dětí bude mít to štěstí, že změny přežije.

Když Lovelock se skupinou svých kolegů v roce 1989 informoval o nebezpečí globálního oteplování tehdejší britskou premiérku Margaret Thatcherovou, ještě netušil, jak rychlý bude sled následujících událostí. Od té doby se vzrůstajícím znepokojením sledoval zprávy o výkyvech počasí a klimatických anomáliích z celého světa. Před několika lety se snažil přesvědčit odpůrce jaderných elektráren, že bez masivního využítí tohoto zdroje se naše civilizace neobejde. V roce 2004 už věděl, že je opravdu zle, o čemž ho přesvědčil i rekordní úbytek ledu v Arktidě. Polárním medvědům se rozpouští led pod nohama. Mnoho druhů rostlin a zvířat vymírá nebo je ohroženo vyhynutím. Není divu, že systém, v minulosti fungující v náš prospěch, se nyní obrátil proti nám.

Lovelock poukázal na efekt známý jako globální zatemňování. Ten až do poloviny 90. let minulého století dopad podnebných změn maskoval. Pokud by v budoucnu došlo k zastavení neustáleho znečišťování atmosféry drobnými částicemi aerosolu, teplota na povrchu Země by se ve velmi krátkém čase zvýšila.

Klimatické změny jsou rok od roku hmatatelnější. Źádná akce na jejich zastavení už nemá naději na úspěch. Procesy, které dříve Zemi ochlazovaly, směřují ke stále výraznějšímu oteplování. Negativní důsledky lidské činnosti udeří s mnohonásobně větší razancí, než člověk očekával. Podle odhadu Lovelocka se teploty v mírném podnebném pásmu zvýší až o 8 stupňů Celsia, v tropech se oteplí o 5 stupňů.

Státy, které produkují největší množství emisí škodlivých plynů, se ani neobtěžují vyvinout nějaké výraznější úsilí ke zmírnění katastrofy. Je to zvláštní situace. Lidstvo v celé své historii ještě nikdy nečelilo tak velkému nebezpečí, přesto se jeho vůdci tváří, jako by se nic nedělo a klidně pokračují ve svých politických hrátkách. Nepoučili se ani ze stále častějších projevů extrémního počasí. Zničení New Orleans je jen malou ukázkou toho, co bude následovat. Moderní infrastruktura bude rozvrácena. Stoupající teplota v příštích desetiletích na většině povrchu planety znemožní zemědělskou produkci. Miliardy lidí budou trpět hladem a žízní. Území s nízkou nadmořskou výškou zaplaví moře. Obrovské množství uprchlíků bude hledat útočiště ve vnitrozemí, ale nápor takového rozsahu nemůže žádný stát vydržet. Civilizace se rozpadne.

"Musíme si uvědomit, jak rychle dojde k těmto podnebným změnám a jak málo času nám zbývá. Každá komunita a každý národ si bude muset najít nejefektivnější způsob, jak nejlépe využít zbylých zdrojů na podporu civilizace, jak dlouho to jen bude možné," nabádá Lovelock.

Vlády všech států světa by měly okamžitě začít připravovat krizové scénáře pro přežití. Lovelock doporučuje, aby vznikl "průvodce pro lidi, kteří přežijí globální oteplování". Napsán by mohl být v elektronické podobě, ale je nezbytné, aby byl vytištěn na trvanlivém papíře. Nedílnou součástí průvodce by měly být základní vědecké informace, například o postavení Země ve sluneční soustavě nebo o příčinách infekčních chorob. My dnes tyto vědomosti považujeme za samozřejmé, ale budoucí generace už nebudou mít k dispozici takové možnosti vzdělání.

James Lovelock - The Revenge of Gaia Je nanejvýš žádoucí, pokračuje Lovelock, aby se vlády začaly zabývat otázkou, jakým způsobem zajistí energetické zdroje a potraviny pro své občany. V blízkosti pobřeží by měla být zahájena výstavba ochranných hrází. I přes tato opatření se dá očekávat úpadek lidské společnosti. Utrpení, chaos, bezvládí a zoufalství se stanou živnou půdou pro vzestup brutálních vůdců, kteří využijí příležitosti a v čele ozbrojených band budou šířit násilí a zmar.

Lovelock bývá většinou veselý, často se usmívá a nahlíží na svět s optimismem. Vize zkázy mu žádnou radost nepřináší. Ale nedá se nic dělat. Realný stav věcí musel být popsán tak, jaký je. Systém pracuje proti nám. Nastal čas, kdy se začnou naplňovat nejhorší možné scénáře. Pokud máte zájem dozvědět se víc, můžete si přečíst knihu The Revenge of Gaia (tedy "Pomsta planety Gaia"), jejíž vydání v angličtině je naplánováno na 2. únorový den roku 2006.


KNIHA V NABÍDCE:   James Lovelock  James Lovelock:  Gaia vrací úder


Zdroje:
- Britské listy (17.01.2006, James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené)
- Independent (16.01.2006, Why Gaia is wreaking revenge on our abuse of the environment)
- Wikiverse (James Ephraim Lovelock)
- Wikipedia (James Lovelock)
- Vesmír (04/2006, Za trvale udržitelný ústup: odkaz velkého vizionáře)
- Respekt (č. 18/2006, Na záchranu už je pozdě)
- EcoMonitor (23.01.2006, Independent: Britský vědec předpovídá konec civilizace kvůli...)
- CORDIS (17.01.2005, No return for Gaia?)
- Books.MusicaBona.cz (James Lovelock: Revenge Of Gaia)
- Amazon.com (James Lovelock: Revenge Of Gaia)
- Ecolo.org (James LOVELOCK)
- Zelený klid (Hypotéza Gaia)
- Ecolo.org (James Lovelock)