Evropská komise povolila dovoz GM kukuřice

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 17.01.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006010012

Jak se dalo očekávat, Evropská komise definitivně ukončila neoficiální moratorium na dovoz geneticky upravených plodin (trvající od roku 1998) a 13. ledna 2006 povolila obchodování se třemi odrůdami geneticky modifikované kukuřice. Učinila tak navzdory odmítavému postoji většiny členských států. Povolení má desetiletou platnost a týká se odrůd GA 21, MON 863 a křížence MON 863 s MON 810. Od srpna 2005 už tímto způsobem komise uvolnila na trh celkem 6 geneticky upravených produktů.

Evropská unie O importu GM kukuřice do zemí EU v minulých měsících v Bruselu bezvýsledně jednali ministři životního prostředí. Většina států se vyslovila proti povolení, ale protože nebylo dosaženo jednomyslného konsensu, připadlo právo konečného rozhodnutí Evropské komisi. Ta se netají svým vstřícným postojem ke GMO, zejména kvůli tlaku Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO).

Výnos Evropské komise asi nejvíce uvítal americký biotechnologický kolos Monsanto, který zmiňované odrůdy kukuřice nabízí jako své produkty. MON 863 a GA 21 mohou být použity v potravinářském průmyslu. Využití hybridu MON 863 x MON 810 je omezeno na průmyslové zpracování. Tím se má na mysli především výroba živočišných krmiv.

"Tři typy kukuřice a jakýkoli výrobek, který je bude obsahovat, musí nést jasné označení, že jsou geneticky upravené," uvedl tiskový mluvčí Evropské agentury pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA) Philip Tod. "Povolení zůstává platné deset let."

Ekologové v čele s organizacemi Greenpeace a Přátelé Země (Friends of the Earth, FoE) postoj vrcholného orgánu EU kritizovali. Poukázali přitom na nespravedlivý a nedemokratický systém schvalování, což dokládá už sám fakt, že komise ve všech případech ignorovala většinový názor. Takový postup lze jen těžko ospravedlnit a je v rozporu s přáním občanů EU.

Jako největší zastánce GMO při jednáních v Bruselu vystupovala Velká Británie. Na opačné straně barikády stáli vyslanci Rakouska, Dánska, Řecka nebo Lucemburska. Česká republika se v některých případech hlasování zdržela, v jiných se přiklonila ve prospěch přijetí modifikovaných produktů.

GMO Odrůda kukuřice s označením MON 863 je upravena tak, aby vytvářela insekticidní toxin k hubení škůdců. V interní studii firmy Monsanto, která byla utajována před veřejností, je uvedeno, že potkani krmení modifikovanou kukuřicí mají v porovnání s ostatními potkany menší ledviny a zvýšenou hladinu bílých krvinek (leukocytů a lymfocytů) v krvi. Na základě těchto informací doporučili minulý rok v červnu vědci odpovědní za hodnocení zdravotních rizik dovoz MON 863 zakázat.

"Geneticky modifikovaná kukuřice by neměla být povolena, ať už jako jídlo pro lidi nebo krmivo pro zvířata," prohlásil tehdy profesor Gilles-Eric Séralini pověřený výzkumem pro francouzskou vládu a Evropskou komisi. "Pokud pokusy ukazují takto nápadné výsledky, je nutné je všechny znovu zopakovat. Bezpečnostní standardy schvalování geneticky modifikovaných rostlin v EU jsou všeobecně nedostatečné."

Gilles-Eric Séralini Stejný názor měl i jeho kolega profesor Arpád Pusztai, hodnotící bezpečnost GM kukuřice pro německé úřady: "Není možné předpokládat, že škody způsobené na vnitřních orgánech potkanů a krevních obrazech zvířat jsou založené na náhodě. Dokument rovněž ukazuje, že vyhodnocení údajů bylo chybné, a že je absolutně nevyhnutelné všechny pokusy zopakovat." (K tomu viz článek Utajovaná studie: GM kukuřice škodí zdraví.)

K výsledkům pokusů Monsanta na potkanech se ve své analýze zveřejněné 27. října 2005 vyjádřila dvojice francouzských expertů, jmenovitě profesor Gilles-Eric Séralini zmiňovaný výše. Séralini je předsedou Vědecké rady CRII-GEN na univerzitě v Caenu. Druhým je doktor Dominique Cellier, docent statistiky aplikované v biologii na univerzitě v Rouenu. Oba vyhodnotili metodu využitou společností Monsanto jako nedostatečnou a v některých aspektech dokonce chybnou. Pozastavili se nad skutečností, že testy trvaly pouze 90 dnů, a že firma výsledky podcenila a neupozornila na výrazné rozdíly ve váze potkanů krmených MON 863 oproti potkanům krmeným konvenční kukuřicí.

Ve věci výsledků studie o GM kukuřici MON 863 poslala německá poslankyně Evropského parlamentu Hiltrud Breyerová písemný dotaz Evropské komisi. Komisař EU pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou ji odpověděl, že komise spoléhá na činnost Evropské agentury pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA). Dotaz Breyerové byl postoupen této agentuře. Na vyjádření jejich zástupců se zatím čeká.

"Evropská komise přijímá rozhodnutí, aniž by věděla, jak EFSA rozhodne, což je v naprostém rozporu s dobře známým principem předběžné opatrnosti," komentuje poslední sled událostí tisková zpráva Greenpeace.


Zdroje:
- EkoList (13.01.2006, EU povolila dovoz geneticky upravených osiv kukuřice)
- FoE Europe (13.01.2006, EU Commission caves in to biotech industry, Monsanto GM maize...)
- Greenpeace (13.01.2006, Commission's late Christmas gift to Monsanto)
- Greenpeace ČR (13.01.2006, Hrátky Evropské komise s GMO)
- Greenpeace ČR (20.10.2005, Nová zpráva o GMO: bezpečnostní mechanismy nefungují)
- Greenpeace (23.07.2003, Preliminary report by CRIIGEN on the “first public investgation of..., pdf)
- EFSA (European Food Safety Authority)
- Europa (European Commission)
- WTO (World Trade Organization)