Ryby v hlubinách oceánů jsou na pokraji vyhubení

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 11.01.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006010009

Používání vlečných sítí od 70. let minulého století zdecimovalo populace hlubokomořských druhů ryb. Pokud nedojde k okamžitému zákazu nebo výraznému omezení rybolovu, řada mořských organismů během jediné generace vyhyne. Tak zní závěr studie vypracované Jennifer Devineovou, Kristy Bakerovou a Richardem Haedrichem z univerzity v kanadském Newfoundlandu. Vědci analyzovali údaje ze statistik výlovů kanadského Ministertva rybolovu a oceánů (Department of Fisheries and Oceans).

Používání vlečných sítí od 70. let minulého století zdecimovalo populace hlubokomořských druhů ryb. Rybářské flotily se po dokonalém "vyčištění" mělkých vod od poloviny 70. let zaměřily na využívání hlubokomořských zdrojů. Důsledky intenzivního rybolovu jsou tragické. Loňská studie, v jejímž čele stál kanaďan Ransom Myers z univerzity v Dalhousie, prokázala drastický populační pokles (až o 90 procent) například u tuňáků, mečounů, plachetníků nebo žraloků.

Po komerčně využívaných rybách věnovali vědci pozornost druhům, které nejsou cílem výlovu, ale v sítích přesto uvíznou. "Nikdo se o tyto ryby nijak zvlášť nezajímá, protože nemají komerční hodnotu, ale jsou velmi důležité pro celý mořský ekosystém," uvedla jedna z autorek studie Jennifer Devineová. "Očekávali jsme, že se prokáže úbytek populace, nečekali jsme ale, že bude tak děsivý. Když se nic nezmění, můžeme zakrátko počítat s moři zcela prázdnými, nebo obývanými jen rybami, které lidé nijak nevyužívají."

Analyzované informace z let 1978 až 2003 jsou žalostným svědectvím a přesvědčivou výpovědí o ničivé schopnosti člověka rozumného (Homo sapiens sapiens). Populace hlavouna tuponosého (Coryphaenoides rupestris) se snížila o 99,6 procenta. Hlavoun severní (Macrourus berglax) utrpěl ztrátu 93,3 procenta. Bylo také zlikvidováno 87 až 98 procent populace ostnohřbetce severního (Notacanthus chemnitzii), moridy nosaté (Antimore rostrata) a rejnoka trnoocasého (Bathyraja spinicauda). K posledně jmenovaným je třeba poznamenat, že podklady o množství úlovků pocházejí z let 1978 až 1994, takže aktuální situace může být (a s největší pravděpodobností také je) mnohem horší.

Hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris) Z lodních záznamů vyplývá i další závažné zjištění. Vylovené ryby jsou stále menší. Během 17 let se průměrná velikost čtyř z pěti sledovaných druhů zmenšila o 25 až 57 procent. Na otázku, proč tomu tak je, se nabízí logická odpověď: Zpočátku v sítích skončily především velké ryby. Těch postupně ubývalo. Nyní přežívají pouze mladší generace, které nejsou schopné rozmnožování. Důležitá je okolnost, že všechny uvedené druhy ryb rostou velice pomalu. Za normálních podmínek se dožívají 60 let a pohlavní zralosti dosahují ve 20 rocích života. Celková plodnost je nízká, což při stávajícím trendu nemůže dopadnout dobře.

"V současnosti máme k dispozici technologii k lovu v hloubkách pod 2 kilometry. Tato technologie byla v severním Atlantiku v posledních 15 letech využívána ve velkém rozsahu," vysvětlil profesor Myers, podle něhož je alarmující, že likvidujeme ryby, o kterých skoro vůbec nic nevíme. Přitom právě jejich osud vzbuzuje největší znepokojení. Když rybáři loví tresky a nemají žádný úlovek, stáhnou se jinam a doufají, že se situace časem zlepší. Komerčně málo lákavé ryby uvízlé v sítích však nikoho nezajímají. Proto mohou být bez povšimnutí vyhubeny.

Oceánské dno před a po použití vlečné sítě. Lidé rozvrátili hlubokomořský ekosystém, aniž by něco věděli o jeho významu nebo jej alespoň dokázali popsat. "Existuje nebezpečí, že těmto druhům potrvá několik století, než se z důsledků současného rybolovu zotaví, pokud to vůbec bude možné," varovali autoři studie. Je reálné, že některé druhy ryb úplně zaniknou.

Ekologové připomínají, že těžké vlečné sítě, které jsou při hlubokomořském rybolovu taženy po dnu, ničí korálové útesy a další ekosystémy. Z jediného průjezdu vlečné sítě se korálové útesy vzpamatovávají dlouhé desítky let.

Vědci za pomoci ochránců přírody podporují iniciativy žádající okamžité vyhlášení celosvětového zákazu hlubokomořského rybolovu. Ovšem nadnárodní rybářská lobby je silnější. Poslední pokus o přijetí moratoria byl na Valném shromáždění OSN v listopadu 2005 zamítnut.

Terčem ostré kritiky se stal i postoj vrcholných orgánů Evropské unie. Nezávislá vědecká rada doporučila Evropské komisi, aby rybolov všech druhů hlubokomořských ryb zásadním způsobem omezila. Evropská komise však místo toho navrhla snížit počet dnů, kdy rybářské lodi mohou vyplouvat na moře, o 15 procent. Ministři členských států na schůzce v Bruselu nakonec v prosinci 2005 schválili omezení o pouhých 5 procent a ještě se nestyděli tvrdit, že odsouhlasili kompromisní dohodu, která "ochrání zásoby ryb i budoucnost rybolovu v Evropě." Komisař pro otázky rybolovu Joe Borg doslova prohlásil: "Dosažená dohoda zajistí lepší ochranu nejvíce ohrožených druhů ryb a celkově budou možnosti rybolovu omezeny, a to i pro ty druhy, při jejichž výlovu jsou loveny tresky jako vedlejší produkt." Zní to pěkně, ale realita je bohužel jiná. "Celá desetiletí izolace bychom potřebovali na to, aby se tyto oblasti zregenerovaly, to však daleko přesahuje politické obzory těchto orgánů," poznamenal na adresu politických špiček EU Richard Haedrich, ředitel kanadské univerzitní laboratoře v St. John’s, kde se výzkum uskutečnil.

Smutným ale výstižným závěrem končí svůj článek na toto téma Matouš Lázňovský v Lidových novinách: "Ochrana je nutná a nedostatek znalostí by nám neměl bránit v zavedení odpovídajících opatření, včetně ustavení hlubokomořských rezervací, píše se ve studii. Ale úspěch snad ani její autoři nečekají: vždyť s největší pravděpodobností je pro většinu ryb, zmíněných v práci, už pozdě."


Fotografie vlevo nahoře byla pořízena ekologickými aktivisty z Greenpeace 17. října 2004. Je na ní zachycena španělská rybářská loď "Ivan Nores". Na druhé fotografii je už téměř vyhynulý hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris). Třetí obrázek sestávající z dvojice snímků srovnává oceánské dno před a po použití vlečné sítě.


Zdroje:
- Lidové noviny (10.01.2006, Z hlubin moře mizí život)
- BBC Czech (06.01.2006, Vlečné sítě ohrožují podle vědců celé druhy ryb)
- EcoMonitor (06.01.2006, Guardian: Ryby v hloubce oceánů vymírají kvůli rybolovu)
- iHNed.cz (06.01.2006, Ryby v hlubinách Atlantiku vymírají)
- Guardian (06.01.2006, Deep sea fish face extinction)
- IUCN (06.01.2006, Deep-sea fishing on unsustainable path: five species of deepwater fishes...)
- New Scientist (04.01.2006, Deep-sea fish species decimated in a generation)
- BBC News (04.01.2006, 'Critical danger' warning on fish)
- Deep Sea Conservation Coalition (06.01.2006, Study Shows Shocking Decline In Deep-Sea...)
- Aktuálně.cz (22.12.2005, Ekologové: Brusel málo tlumí lov ryb)
- Planet Ark (05.01.2006, Action Needed to Protect Deep-Sea Fish – Scientists)
- MSNBC (04.01.2006, Deep-sea fish in deep trouble, study finds)
- CBC News (04.01.2006, Deep-sea fish in Atlantic at brink of extinction: study)
- Memorial University
- Dalhousie University
- Nature