Chris Rapley: Lidská populace na Zemi musí být výrazně omezena

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 09.01.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006010008

Země je přelidněná. Podle ředitele Britského antarktického výzkumného programu (British Antarctic Survey, BAS) profesora Chrise Rapleyho není stávající počet zástupců lidského druhu udržitelný a mělo by dojít k jeho výrazné redukci. V současné době žije na Zemi 6,5 miliardy lidí. Toto množství by mělo být v zájmu ostatních životních forem sníženo a to o více než 50 procent. Za optimální považuje Rapley 2 až 3 miliardy osob.

Chris Rapley Omezení a zvrácení populačního růstu je dosti opomíjeným tématem při diskusích o stavu životního prostředí. Odborníci se této otázce záměrně vyhýbají, protože ji považují za eticky ožehavou, ale pokud má být úspěšně vyřešen problém s globálním oteplováním, znečišťováním planety, vyčerpáváním přírodních zdrojů a snižováním druhové rozmanitosti, pak se diskusím ani následným opatřením v tomto směru nelze vyhnout.

"Pokud připustíme, že velikost lidské (ekologické) stopy je závažný problém, a o tom existuje mnoho důkazů, pak by rozumným pohledem bylo, aby současně s mnoha opatřeními došlo k redukci stopy na osobu, tato otázka musí být adresována úřadům zabývajícím se demografickým vývojem," argumentuje Rapley.

Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo celý stát spotřebují v daném roce.

Úvahu Chrise Raplyeho s názvem Earth is too crowded for Utopia si můžete přečíst na BBC News.


Na Zemi denně přibývá 210 tisíc lidí

Na Zemi denně přibývá 210 tisíc lidí. Na Zemi se každý den narodí 365 tisíc dětí. Ve stejném časovém úseku zemře 155 tisíc osob. Celkový počet obyvatel se tak denně zvyšuje o 210 tisíc. "To je, jako kdyby každý rok přibyl jeden stát se 75 miliony obyvatel," prohlásil 16. prosince 2005 Gilles Pison z francouzského Národního demografického ústavu (Institut National d'Études Démographiques, INED). "Každý den se narodí 365 tisíc dětí, z toho 57 procent v Asii, 26 procent v Africe, 9 procent v Latinské Americe, 5 procent v Evropě a necelé 1 procento v Oceánii," dodal Pison. Z každé stovky pozemšťanů jich 61 žije v Asii, 13 v Africe, 11 v Evropě, 9 v Latinské Americe, 5 v Severní Americe a necelá 1 osoba připadá na Oceánii.

Pokud se stávající trend nezmění, bude hranice 7 miliard obyvatel překročena mezi lety 2012 a 2013, hranice 9 miliard bude překonána do roku 2050.


Zpracováno podle:
- BBC News (06.01.2006, Earth is too crowded for Utopia)
- BBC News (06.01.2006, Population size 'green priority')
- BBC Czech (06.01.2006, Vědci: současný růst populace je nadále neudržitelný)
- České noviny (16.12.2005, Země bude mít v pondělí 6,5 miliardy obyvatel)
- iHNed.cz (23.06.2005, Na Zemi žije téměř 6,5 miliardy lidí)


Další zdroje:
- Hra o Zemi (Jak se ekologická stopa počítá?)
- BAS (British Antarctic Survey)
- INED (Institut National d'Études Démographiques)