Vánoční svátky jsou pohromou pro životní prostředí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Odpady, zamoření, Vydáno dne: 02.01.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006010001

Vánoční svátky jsou pohromou pro životní prostředí. Dokládá to studie "Skrytá cena vánoc" (The Hidden Cost of Christmas), kterou vypracoval Australský fond na ochranu přírody (Australian Conservation Foundation, ACF).

Vánoční svátky jsou pohromou pro životní prostředí. Autoři zprávy vypočítali, že jen v Austrálii se v prosinci 2004 spotřebovalo obrovské množství alkoholu v celkové hodnotě 900 milionů australských dolarů. Při výrobě alkoholických nápojů bylo použito 42 miliard litrů vody, což by naplnilo 42 tisíc olympijských bazénů.

Na každý utracený dolar za nové oblečení jako dárek k Vánocům připadlo 20 litrů spotřebované vody a plocha 3,4 metrů čtverečních země ve výrobním procesu. Před svátky australané za oblečení utratili 1,5 miliardy dolarů. Tomu předcházela spotřeba 38 miliard litrů vody a více než 500 tisíc hektarů půdy. Ke sleníkovému efektu výroba ošacení přispěla 720 tisíci tuny emisí.

V posledním měsící v roce byly na nejmenším kontinentu prodány knihy a časopisy za 612 milionů dolarů. Při jejich výrobě bylo do ovzduší vypuštěno 430 tisíc tun skleníkových plynů. (Stejný objem emisí vyprodukuje za jeden rok 85 tisíc automobilů.) Spotřebováno bylo rovněž 416 tisíc tun materiálu (papíru a inkoustu), čemuž padlo za oběť asi 40 tisíc hektarů zalesněné země.

Také dárky v podobě moderní elektroniky za sebou v přírodě zanechaly výraznou stopu. Při jejich výrobě se do atmosféry uvolnilo 780 tisíc tun emisí.

Každý dolar utracený za čipsy, čokoládu nebo bonbóny byl vykoupen využitím 1 metru čtverečního země, vypuštěním 0,5 kilogramu emisí, spotřebou více než 30 litrů vody a 0,7 kilogramu materiálu.

"Jestliže vaše bankovní konto úpí pod náporem vánočního utrácení, raději utrácejte méně a ušetříte i životní prostředí," nabádá veřejnost Don Henry, výkonný ředitel ACF. "Za naše dárky pod stromeček totiž platíme vodou, půdou, ovzduším a přírodními zdroji. To je skutečná cena dárků, které kupujeme."

Alternativním dárkem by mohly být například předplacené kupóny na služby, lístky na kulturu, permanentky do tělocvičen, muzeí, zoologických zahrad nebo sportovních klubů a příspěvky na dobročinné účely. "Všichni můžeme o letošních Vánocích našlapovat na Zemi o něco lehčeji, pokud budeme pít a hodovat rozumně a obdarovávat své blízké uměřeně a zaměříme se na pozornosti, které tolik nezatěžují životní prostředí," dodal Henry z ACF.

Celá zpráva Australského fondu na ochranu přírody je k dispozici zde (formát pdf, 2,68 MB).


Vánoce ve Velké Británii

Vánoce jsou stále více především svátky konzumu. Na důsledky konzumního šílenství spojeného se svátky na konci roku upozornili ekologové ve Velké Británii. Podle organizace Recycle Now vyhodí průměrný angličan za jeden rok odpad o hmotnosti sedmkrát převyšující jeho vlastní váhu. Letos byla v Británii prodána jedna miliarda vánočních přání a 8 milionů vánočních stromků. Oproti jiným částem roku se prodalo odhadem o 750 milionů lahví a kusů potravin více. Polovinu tohoto materiálu by bylo možné recyklovat, většina však skončí v popelnicích. Letos vyhodili britové o Vánocích odhadem rekordní 3 miliony tun odpadků, což je desetina celoročního množství. 75 procent odpadu skončí na skládkách nebo bude spáleno a přispěje tak k emisními znečištění.

Danému tématu se na základě informací v britském deníku Independent věnuje článek v Britských listech.


Vánoce v České republice

Nadměrné množství komunálního odpadu v těchto dnech plně zaměstnává pracovníky svozových firem na celém území České republiky. Obsluhy popelářských vozů mají rok od roku více práce, protože odpadu o svátcích všeobecně přibývá. Hromady papírů, krabic, plastových obalů, skleněných lahví i zbytků jídel zcela zaplnily všechny kontejnery a povalují se často i vedle nich.


Závěr

Co říci závěrem? Kdysi byly Vánoce symbolem hlubokého duchovního významu a lidé si při té příležitosti vyjadřovali vzájemnou lásku a přátelství. Sdíleli společné pocity radosti a vzájemně se obdarovávali skromnými dárky. Dodržovali přitom tradiční zvyky a měli radost jeden z druhého. Teprve ve 20. století byl vnitřní význam Vánoc nahrazen materiálním konzumem.

Na počátku třetího tisíciletí jsou Vánoce provázeny masivní reklamní kampaní a obchodní řetězce se už od poloviny října předhánějí ve snaze přilákat zákazníky a vympupovat z nich kvůli dárkům co nejvíce peněz. Mnozí lidé této cílené a dobře promyšlené reklamní masáži podléhají. Bohužel. Bohužel jen málokdo si při nakupování všelijakých zbytečností uvědomí, jaká je opravdová hodnota nabízeného zboží a jak na naši spotřebitelskou vášeň doplácí matka příroda. Kolik občanů ČR si je ochotno připustit, že žijeme na úkor našich dětí a vnuků?

Jaké jsou výhledy do budoucna? Existuje vůbec naděje, že se tento trend alespoň zastaví? Obávám se, že pokud by se naše společnost měla i nadále "rozvíjet" podle současného scénaře, nezměnilo by se vůbec nic. Konzum, přesycenost, krátkodobý pocit euforie a nuceného štěstí. Hromady odpadků, zamořená krajina, vykácené lesy. Až do hořkého konce bychom si vzájemně přáli bohatého Ježíška nebo Santa Clause.

Proto si přeji změnu. Ta změna je nutná a nelze se ji vyhnout. S největší pravděpodobností ji bude doprovázet bolest, ale ta bolest nebude samoúčelná. Všechno krásné a čisté se rodí v bolesti. Věřím, že to bude stát za to.


Zpracováno podle:
- EcoMonitor (16.12.2005, IOL: Vánoční dárky ničí přírodu)
- ACF Online (14.12.2005, New report shows our Christmas shopping is costing the earth)
- ACF Online (14.12.2005, The Hidden Cost of Christmas, pdf dokument)
- Britské listy (24.12.2005, Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři...)
- Českobudějovické listy (02.01.2005, Odpady po Vánocích)


Další zdroje:
- IOL (15.12.2005, Christmas holds a hidden cost, says report)
- Independent Online (23.12.2005, Throwaway Christmas: Britain set to dispose of three million...)
- FoE (Dreaming of a green Christmas?)
- Recycle Now