Klimatické změny - rok 2005 lámal rekordy

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 09.12.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120018

Letošní rok se stane nejteplejším, nejsušším a nejbouřlivějším v novodobé historii. Vyplývá to ze zprávy, kterou 6. prosince zveřejnil Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF). Autoři zprávy konstatovali, že téměř všechny zmiňované rekordy roku 2005 mají společného jmenovatele - globální oteplování a klimatické změny s tím související.

Rok 2005 lámal rekordy související s podnebnými změnami a extrémním počasím. Ničivé projevy klimatických změn zasahují celý svět. WWF citoval nedávno prezentovanou studii Eskymáků, kteří mapovali erozi pobřeží, úbytek ledu a prudký pokles populace ledních medvědů. To všechno má vážný dopad na jejich životní styl. Měření dokazují, že Arktida taje mnohem rychleji, než vědci předpovídali. "Rychlost ztráty mořského ledu překračuje normální modely toho, co jsme si mysleli, že se bude dít," přiznala vedoucí vědeckého programu klimatických změn WWF Lara Hansenová. Také rekordní statistika letošních hurikánů jednoznačně souvisí s globálním oteplováním. Hansenová připomněla, že americké Národní hurikánové centrum (National Hurricane Center, NHC) selhalo ve svých prognózách pro tento rok. Realita byla nesrovnatelně horší.

Zpráva WWF byla zveřejněna v kanadském Montrealu při příležitosti konference OSN o klimatických změnách. Největší kritika se snesla na hlavy předních politiků zastupujících zájmy USA. Eskymáci dokonce obvinili Spojené státy, že jejich ekologická politika porušuje lidská práva.

Američané produkují jednu čvrtinu emisí CO2. Svět musí podle WWF i přes postoj Bílého domu akceptovat naléhavost rozhodných kroků proti globálnímu oteplování. "Nejdůležitější je co nejrychleji a s co nejdelší zárukou úspěchu snížit emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv," dodala Hansenová.


Rok 2005 - soupis rekordů souvisejících s podnebnými změnami a extrémním počasím

(Seznam není úplný, v rámci textu jsou uvedeny odkazy na související články.)

Significant Climate Anomalies in 2005
Popis k obrázku: Významné klimatické anomálie v roce 2005. Celkový přehled.


Zdroje:
- EkoList (07.12.2005, WWF: Rok 2005 bude najhorúcejším, najbúrkovejším a najsušším rokom)
- WWF (08.12.2005, Climate Change - 2005 found to be record-breaking year)
- ENN (07.12.2005, Report Says 2005 Will Be Warmest, Stormiest Year on Record, Likely Due to...)
- Toronto Star (06.12.2005, Climate at record extremes)
- The World Today (16.12.2005, Global warming to persist until 2050, scientists predict)
- Guardian (16.12.2005, Polar bears living on thin ice after record temperatures)
- NOAA (12/2005, NOAA Reports Warmer 2005 for the United States, near-record warmth globally...)
- NHC (National Hurricane Center)