Grónské ledovce odtávají, hladiny moří se zvednou

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 12.12.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120017

Grónský ledový příkrov se hroutí. Nejnovější měření ledovců Kangerdlugssuaq a Helheim potvrzují obavy z rychlého průběhu klimatických změn. Od počátku satelitního monitorování v 60. letech se okraj ledovce Kangerdlugssuaq na východním pobřeží Grónska téměř neměnil a jeho pozice kolísala v řádu několika desítek metrů. Teprve v letošním roce byl zaznamenán radikální zlom, když se čelo ledovcového proudu posunulo o celých 5 kilometrů. O výsledcích výzkumu diskutovali vědci na prosincové konferenci Americké geofyzikální unie (American Geophysical Union, AGU) v kalifornském San Francisku.

Zóna tání ledového pokryvu Grónska v roce 1992 a 2002. V roce 1988 se hmota z ledovce Kangerdlugssuaq sunula do moře tempem 5 kilometrů za rok. Do roku 1995 se rychlost zvýšila na 6 kilometrů. Dnes se led za 1 rok posune o necelých 15 kilometrů. "Viděli jsme pětikilometrový ústup hranice ledovce a jeho ztenčení o 100 metrů - to vše za poslední rok či dva," uvedl glaciolog Gordon Hamilton z Institutu klimatických změn (Climate Change Institute) při americké univerzitě v Maine. "Jsou to velmi dramatické změny."

Další ledovec Helheim na jihozápadě Grónska ustoupil od roku 2001 o více než 7 kilometrů. Také on zrychlil svůj pohyb a v současné době se do oceánu sune tempem 11 kilometrů za rok.


Tání Kolumbijského ledovce na Aljašce

Tad Pfeffer z univerzity v Coloradu seznámil účastníky konference s výzkumem Kolumbijského ledovce na Aljašce. Od roku 1980 ledovec ustoupil o více než 14 kilometrů a stejné zmenšení se předpokládá v následujících 20 letech. Jeho tloušťka se za poslední dvě desetiletí na některých místech snížila o 390 metrů a do zálivu Prince Williama na jižním pobřeží Aljašky z něj uniká 8,3 km3 vody ročně. Svým tlakem na ledovec negativně působí mořská voda pod ním. Kvůli tomuto vlivu se z něho odlamují velké kusy.


Prognózy zvyšování mořské hladiny byly chybné

Tající ledovce zvyšují hladinu světových oceánů. Hamilton je přesvědčený o tom, že tání ledovců by mohlo mít dominový efekt a ovlivnit další ledovce v severní Arktidě. A to by mělo "opravdu vážné důsledky, protože modely předpovídající stoupání mořské hladiny nepočítají s rychlými změnami v ledovcové dynamice," vysvětlil Hamilton. "Nyní vidíme, že tato složka by mohla být extrémně důležitá. A to, co z toho vyplývá, je, že předpovědi pro obojí, pro rychlost i časové rozvržení stoupání mořské hladiny v několika příštích dekádách, jsou do značné míry podceněné." Ani zvýšený úhrn sněhových srážek ve vyšších zeměpisných šířkách nemůže úbytek sněhu vyvážit.

Za uplynulé století se hladiny moří zvýšily odhadem v průměru o 10 až 20 centimetrů.


Sladká voda oslabuje mořské proudy

Ekologové z Greenpeace, kteří se expedice zúčastnili, označili situaci za alarmující. Kromě rychlejšího stoupání mořské hladiny považují za největší problém fakt, že obrovská kvanta sladké vody začínají měnit salinitu moře v arktické oblasti, což negativně ovlivňuje funkci mořských proudů.

"Zmenšování grónských ledovců je naléhavým upozorněním pro celý svět, že akce na zastavení klimatických změn je nyní nezbytná," uvedla v prohlášení Martina Kruegerová z Greenpeace. Všichni lidé by se měli přidat k tlaku vyvíjenému na politické reprezentace. Zejména američané by měli dát najevo svůj nesouhlas s přezíravou politikou svého prezidenta George Bushe.


Poučíme se z minulosti?

Vědecké výzkumy vývoje zemského klimatu prokázaly, že současné meziledové období bylo po dlouhou dobu netypicky stabilní. V dávné minulosti se změny v teplotě i obsahu skleníkových plynů v atmosféře odehrávaly v relativně krátkých časových intervalech a přechod z jednoho klimatického stadia do druhého trval mnohdy jen několik málo let. Současné dění v Arktidě potvrzuje obavy klimatologů z prudkých změn podnebí, jejichž dopad na lidskou civilizaci by mohl být fatální. Kromě lidmi podněcovaného globálního oteplování se na stavu ledovců v Arktidě negativně odráží dlouhodobý trend zvyšování teplot ovzduší v posledních 500 letech.


Mapa Grónska s vyznačenou pozicí ledovce Kangerdlugssuaq. Okraj ledovce Kangerdlugssuaq se v roce 2005 radikálně posunul.
Mapa Grónska s ledovcem Kangerdlugssuaq. Okraj ledovce Kangerdlugssuaq v období let 1962 až 2005.


Zdroje:
- Terra Daily (21.07.2005, Greenland Glacier Melting Rapidly, Sliding Into Sea: Greenpeace)
- Greenpeace (21.07.2005, Kangerdlugssuaq melting)
- EkoList (09.12.2005, Grónské ledovce se zmenšují povážlivou rychlostí)
- BBC News (08.12.2005, Greenland glacier races to ocean)
- Mercury News (08.12.2005, Scientists: Greenland glaciers pick up speed because of warming)
- Terra Daily (12.08.2005, Greenlandic Glacier Moving Fast)
- Climate Change Institute (Gordon Hamilton and Leigh Stearns)
- University of Aarhus (11.09.2001, The Kangerlussuaq Alkaline Complex)
- Vesmír (03/2001, Grónský ledový příkrov)
- AGU (American Geophysical Union Fall Meeting)
- University of Colorado at Boulder