Arktida je znečištěna, nejvíce toxinů obsahují kosatky

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 13.12.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120009

Životní prostředí v Arktidě je znečištěné jedovatými látkami. Doplácejí na to především zvířata na vrcholu potravního řetězce. Nejvíce toxinů obahují těla kosatek dravých (Orcinus orca). Oznámili to vědci z Norského polárního institutu (Norsk Polarinstitutt, Norwegian Polar Institute, NPI).

Kosatka dravá (Orcinus orca) "Kosatky mohou být považovány za ukazatele zdraví našeho mořského životního prostředí. Vysoká hladina znečišťujících látek je velmi znepokojující. Jasně ukazuje, že arktická moře nejsou tak čistá, jak by být měla, což postihuje především živočichy na vrcholu potravního řetězce," řekl Hans Wolkers z NPI. Měření prokázala, že kromě kosatek mají ve svých tělech nejvíce toxinů lední medvědi, kteří stejně jako kosatky pojídají tučné ryby. Kosatky dravé připlouvají v zimním období do západonorských fjordů a pochutnávají si na sledích.

V živočišném tuku zvířat se hromadí jedovaté látky jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, bromované zpomalovače hoření a další běžně rozšířené produkty lidské činnosti. Do arktických vod je zanášejí oceánské proudy a vítr. Dostávají se tam i skrze migrující ryby a jiné živočichy. Jejich koncentrace v organismech se zvyšuje úměrně k postavení jednotlivých druhů v potravním řetězci.

O vysokém množství jedovatých látek v tělech sleďů informovala už studie uskutečněná Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Wund, WWF) v roce 2002. "Nový výzkum kosatek dravých znovu potvrdil, že Arktida se stala jedovatou stokou," podotkla Brettania Walkerová z WWF.

Toxiny narušují hormonální systém, nervovou soustavu, funkci jater i rozmnožování. Při výzkumu v roce 1997 byl zaznamenán výskyt zakrnělých mužských pohlavních orgánů u medvědic na norském souostroví Špicberky a v okolním Barentsově moři. Vědci se nejvíce obávají působení látek na snížení hořlavosti, protože ty se stále používají při výrobě spotřební elektroniky, koberců, nábytku i umělohmotných hraček.


Zpomalovače hoření mají v sobě všichni obyvatelé ČR

Tým profesorky Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze Jany Hajšlové minulý rok analyzoval vzorky mateřského mléka 300 žen z Olomoucka. Zjistil přitom, že zpomalovače hoření jsou obsaženy v mléce všech matek. Rekordní hodnotu naměřil u trojice žen. Později vyšlo na jevo, že jedna z nich pracuje v elektroprovozu, další je počítačovou inženýrkou. Přesto jsou na tom češi v porovnání s kanaďany či švédy podle Hajšlové o něco lépě, což je dané pravděpodobně rozdílem ve vybavení domácností (elektronika) a odlišnou skladbou jídelníčku (menší spotřeba ryb).


Zpracováno podle:
- EkoList (12.12.2005, Nejvíc toxinů z arktických savců mají prý v těle kosatky)
- BBC Czech (12.12.2005, Kosatky dravé jsou obětí chemického znečištění)
- BBC News (12.12.2005, Arctic orcas highly contaminated)
- NPI (13.12.2005, Killer whales: the most toxic mammals in the European Arctic)
- WWF (12.12.2005, Norwegian killer whales most toxic mammals in Arctic)
- Novinky (23.11.2004, Rizikové zpomalovače hoření jsou v mléce matek a rybách)


Další zdroje:
- Lidové noviny (13.12.2005, Těla kosatek jsou plná jedů)
- Pravda.sk (14.12.2005, Arktída je stokou chemikálií)