Eskymáci obvinili USA z porušování lidských práv

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatická genocida, Vydáno dne: 15.12.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120007

Obyvatelé Arktidy předložili Meziamerické komisi pro lidská práva (Inter-American Commission on Human Rights, IACHR) petici, jejímž prostřednictvím obvinili vládu Spojených států z porušování lidských práv. Eskymácká nebo též Inuitská polární konference (Inuit Circumpolar Conference, ICC) vyjádřila svůj nesouhlas s ekologickou politikou Bílého domu. Bushova administrativa podle ICC ignoruje požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, čímž na sebe bere odpovědnost za rychlý průběh globálního oteplování a poškozování životního prostředí původních obyvatel Arktidy.

Eskymáci používají jako dopravní prostředek i psí spřežení. "Spojené státy vypouštějí největší množství skleníkových plynů na světě, obrátily se zády ke Kjótskému protokolu a nepřijaly opatření k omezení emisí," píše se v petici. "Následky za to nesou eskymáci."

Autoři petice vyzvali Meziamerickou komisi pro lidská práva, aby vyšetřila škody, které eskymákům způsobuje globální oteplování. Komise by měla američanům doporučit přijmout povinné limity na emise skleníkových plynů. Žádoucí by byl rovněž závazek USA, že eskymákům poskytnou účinnou pomoc při adaptaci na změnu klimatických podmínek.

IACHR je institucí Organizace amerických států (Organization of American States, OAS) a nedisponuje žádnou výkonnou mocí. Pokud by však uznala stížnost za oprávněnou, usnadnila by tím eskymákům případný soudní proces. Ten by mohl být namířen přímo proti USA jakožto největšímu světovému znečišťovateli ovzduší, ale také proti konkrétním americkým firmám. V prvním případě by žalobu projednal mezinárodní tribunál, v druhém případě by ve věci rozhodoval federální soud.

Eskymácké dítě Teploty za polárním kruhem stoupají oproti průměru dvakrát rychleji. Do konce století se podle různých studií zvednou o 4 až 7, podle některých až o 20 stupňů Celsia. "Je pravděpodobné, že oteplování eskymákům naruší nebo dokonce zničí jejich kulturu lovu a sdílení potravy, protože zmenšování ledu způsobí pokles poču zvířat, na nichž jsou závislí, jejich menší dostupnost a možná i zánik," prohlásil oceánograf a expert na klimatické změny v Arktidě Robert Corell.

Negativní dopady globálního oteplování jsou v Arktidě jasně patrné už v současné době. Kvůli sezonnímu tání se na některých místech zřítily domy a hlášen je i úbytek ryb, které jsou pro domorodce základním zdrojem obživy.

"Inuité jsou prastarý národ. Náš životní styl je závislý na přirozeném prostředí a na zvířatech. Klimatické změny ničí naše životní prostředí a vymílají naši kulturu. My však odmítáme zaniknout. Nestaneme se jen poznámkou pod čarou ke (kapitole zvané) globalizace," uvedla Sheila Wattová- Cloutierová, předsedkyně ICC. "Klimatické změny jsou v Arktidě zesílené. To, co se děje nám, stane se brzy i v ostatních částech světa. Náš region je 'barometrem' globální změny klimatu. Pokud chcete ochránit svou planetu, sledujte Arktidu a naslouchejte tomu, co říkají Inuité."

V Organizaci amerických států zastupuje zájmy eskymáků Kanada. 155 tisíc Inuitů žije roztroušeně v severních oblastech Kanady, Aljašky, Grónska, Skandinávie a Ruska.


Teploty zemského povrchu na severní polokouli mezi lety 1861 a 2004. Tání permafrostu narušuje statiku domů. Některé budovy už byly zničeny.
Graf s průměrnými teplotami zemského povrchu na severní polokouli mezi lety 1861 a 2004. Největšímu
oteplení čelí obyvatelé Arktidy. Fotografie vpravo dokazuje, že tání permafrostu začalo narušovat statiku
budov.


Zdroje:
- EkoList (09.12.2004, Ekologická politika USA porušuje lidská práva, tvrdí Eskymáci)
- Part.cz (12.12.2005, Inuité se obracejí na Spojené státy kvůli klimatickým změnám)
- BBC News (08.12.2005, Inuit sue US over climate policy)
- ICC (07.12.2005, Inuit Petition Inter-American Commission on Human Rights...)
- ICC (Inuit Circumpolar Conference)
- OAS (Organization of American States)
- IACHR (Inter-American Commission on Human Rights)